week23

Uke 23

BARNET DITT

Lunger i utvikling

550 gram og rundt 28 cm lang – barnet fortsetter å vokse i rasende fart. Hodet har nå en diameter på 5–6 cm, og det lille lårbeinet, som kommer til å bli kroppens største bein, måler 4 cm. Huden begynner nå å få pigment og de små lungene er fylt med fostervann som endres til fødselen. Akkurat i fødselsøyeblikket presses fostervannet ut, siden barnets brystkasse klemmes sammen i fødselskanalen – og barnets neste åndedrag kommer til å fylle lungene med luft! Fra og med nå regnes fosteret juridisk sett som et barn, siden det rent medisinsk anses for å være levedyktig. Det skjer uhyre sjelden at barn blir født så tidlig i svangerskapet, men den juridiske bestemmelsen innebærer at barnet har rett til helsehjelp, og at man dermed prøver å redde barnet hvis det skulle bli født nå.

FOR DEG SOM BÆRER BARNET

Planlegg foreldrepermisjonen

Nå begynner du kanskje å føle at du kan dette med å være gravid. Livet rusler og går, og magen vokser. Det kan føles tidlig å begynne å planlegge foreldrepermisjon. Men faktum er at jo mer du tenker på det nå, jo mindre trenger du å gjøre (og tenke!) når babyen er kommet og hodet føles tåkete etter trøsting, mating og byssing. Vi kan love deg at administrasjon og planlegging er det siste du har lyst til å drive med da. Dersom du er i jobb, plikter du å varsle arbeidsgiveren din om at du skal ut i permisjon, minst fire uker før permisjon som varer mellom 12 uker og ett år, og minst 12 uker før permisjon som varer lenger enn ett år. I tillegg er det smart å skaffe seg informasjon fra Nav om hvordan foreldrepermisjon fungerer, og finne ut hva de trenger for å kunne hjelpe deg. Er dere flere blivende foreldre, kan det være smart å snakke om deling av permisjonen nå. Den prosessen er nemlig ikke alltid friksjonsfri. Forskning viser at det er positivt for forholdet at man deler på foreldrepermisjonen. Dessuten er det noe i det alle sier om at «den første tiden med barnet kommer aldri tilbake». Hvordan dere velger å legge det opp, er helt opp til dere. Det er jo dere som vet hva som er best for deres barn og deres forhold.

PARTNER

Å bli hjulpet

Frem med kalenderen! Nå er det lurt å planlegge foreldrepermisjonen. Jo tidligere dere snakker om hvordan dere vil dele den og legge den opp, jo bedre er det. Da får dere nemlig én ting mindre å tenke på når det lille nurket er kommet – for da kan jo selv en trilletur rundt kvartalet føles som om man skal på jordomseiling. Hvordan dere velger å dele permisjonen, er helt opp til dere. Forskning viser at det er bra for forholdet at man deler på foreldrepermisjonen. Og selv om det høres ut som en klisjé, vil den første tiden med barnet aldri komme tilbake. Samtidig har alle ulike situasjoner og forutsetninger. Finn ut hvordan det fungerer med foreldrepermisjon. Ta kontakt med Nav hvis du har spørsmål, for eksempel hvis du lurer på om det har noe å si for familiens samlede økonomi hvem av dere som er mest hjemme. Det er mange faktorer som kan virke inn. Derfor bør du allerede nå finne ut hva som gjelder, og planlegge ut fra det. Husk at foreldrepermisjon er noe du har rett til, og at arbeidsgiveren din ikke kan nekte deg det. Du plikter imidlertid å varsle arbeidsgiveren din om at du skal ut i permisjon, minst fire uker før permisjon som varer mellom 12 uker og ett år, og minst 12 uker før permisjon som varer lenger enn ett år.