close

For tidlig fødte barn

Ett av 20 barn fødes for tidlig, det vil si før 37. svangerskapsuke. De fleste av disse små babyene utvikler seg helt normalt og får ingen problemer. Men jo tidligere et barn fødes, jo mer hjelp trenger det vanligvis.

For tidlig fødte, såkalt premature barn har vanligvis en fødselsvekt på under 2 500 gram. Også noen barn som fødes til vanlig tid, kan veie så lite – de kalles ofte "små for svangerskapsalder".
Det medfører ingen stor risiko for barnet å bli født tre uker for tidlig. Et barn som fødes noen uker for tidlig, kan ofte være på en vanlig fødeavdeling og få komme hjem få dager etter fødselen. Det viktigste er alltid at barnet kan spise, tar opp nok oksygen og holder kroppstemperaturen oppe.

Spesialisthjelp på neonatalavdelingen

Barn som av en eller annen grunn trenger litt ekstra overvåking, blir innlagt på en såkalt neonatalavdeling. Der overvåker man blant annet barnets oksygenopptak, temperatur, blodsukkernivå og næringsopptak samt hjernens utvikling.
For tidlig fødte barn er ikke ferdig utviklet og har derfor ikke hatt tid til å forberede seg på miljøet utenfor livmoren. Blant annet er de ekstra utsatt for ulike typer infeksjoner.

Premature legges i kuvøse

For tidlig fødte barn har nesten ingen eller svært lite varmeisolerende underhud. Dessuten er varmereguleringen deres fortsatt umoden, og derfor trenger de hjelp med å holde riktig kroppstemperatur. For at de ikke skal bli nedkjølte, legges barna derfor i kuvøse eller varmeseng i et overvåkingsrom med dempet belysning og lydnivå. Miljøet skal minne om tilværelsen inne i livmoren.
I dag anbefaler man foreldrene å sitte lenge om gangen med barnet mot brystet, hud mot hud. Denne nære kroppskontakten kalles "kengurumetoden" og har svært god effekt på det lille barnets utvikling, tilknytning, og helse.

Sonde, ventrikkeldrypp og så amming

Først rundt uke 34 kan det premature barnet begynne å ammes normalt. Frem til da får det mat via sonde eller ventrikkeldrypp. Da har barnet en slange i nesen som går ned i magesekken. Maten består vanligvis av morsmelk fra mamma, eventuelt donert fra en annen mamma, og den kan være forsterket med næringsstoffer og vitaminer.

De virkelig små barna

Barn som fødes før svangerskapsuke 32, får som regel en eller annen form for intensivbehandling. Cirka 1 prosent av alle nyfødte fødes før svangerskapsuke 29. Sannsynligheten for at barnet overlever, avhenger i stor grad av hvor modne lungene er. Grensen for når barnet har mulighet til å overleve, ligger rundt uke 22. Av barna som fødes i uke 23, overlever cirka halvparten, mens åtte av ti barn som fødes i uke 25, overlever. Et barn som fødes så mye for tidlig, krever nøye overvåking døgnet rundt. Hjernen er under utvikling og kan ta skade av lengre perioder med oksygenmangel eller av blødninger. Barnet kan trenge respiratorbehandling, behandling med maske med overtrykk (CPAP-behandling) eller bare ekstra oksygen i kuvøsen. Hjernen til premature barn har en forbløffende evne til å lege seg selv.

Årsaker til at barn fødes for tidlig

Det er mange ulike årsaker til at barn fødes for tidlig, for eksempel svekket livmorhals, infeksjon eller annen sykdom som påvirker barnet. Det kan også skyldes svangerskapsforgiftning.
Mange ganger er det vanskelig å si hvorfor barnet kommer for tidlig.

En prematur fødsel kan komme som et sjokk på foreldrene, som ikke hadde tenkt at barnet skulle komme på flere uker – eller måneder – ennå. Det er viktig å få snakke med barnelege og annet helsepersonell for å bearbeide opplevelsen og forstå hva som har skjedd, og hva som skjer etter fødselen.

Stadig bedre prognose for premature barn

Undersøkelser viser at over 90 prosent av de premature barna som ble født på 1980-tallet, er friske og går på vanlig skole. Behandlingen av for tidlig fødte barn blir stadig bedre, og det forskes kontinuerlig på det. Derfor er prognosen ofte god for de barna som i dag blir født for tidlig.
Det nyfødte barnets foreldre er selvfølgelig veldig involvert i omsorgen som gis på neonatalavdelningen.

Det har oppstått en feil, prøv på nytt senere.
Laster inn ...