essity7355_desktop

Svangerskapsforgiftning - symptomer og behandling

Svangerskapsforgiftning oppstår når den gravide får for høyt blodtrykk. I tillegg til høyt blodtrykk er det vanligste tegnet på preeklampsi, som det også kalles, at den gravide får protein i urinen.

I likhet med svangerskapsdiabetes er som regel ikke svangerskapsforgiftning noe du merker selv. Vanligvis oppdages det på de regelmessige svangerskapskontrollene ved at man ser at blodtrykket stiger og du får protein i urinen Det høye blodtrykket kan gjøre at barnet i magen ikke vokser som det skal, og dessuten påvirke organene dine. Tilstanden er ikke spesielt vanlig. De fleste av de 3–7 prosentene som rammes, påvirkes heller ikke i særlig grad. Men siden det kan utvikle seg til å bli både alvorlig og akutt, er det noe jordmoren eller legen følger nøye med på.

Slik oppdages svangerskapsforgiftning

Det hjelper kanskje å vite at hvis en svangerskapsforgiftning oppdages før blodtrykket har steget for mye, og før barnet er blitt altfor påvirket, er faren for komplikasjoner liten. Det er nettopp derfor rutinene er som de er:

 • Når du er gravid, må du regelmessig levere urinprøve og måle blodtrykket hos jordmor. Man sjekker da om det er protein i urinen, og om blodtrykket er stabilt og på riktig nivå.
   
 • Er det mistanke om svangerskapsforgiftning, blir du henvist til en lege som tar ulike prøver og foretar en ultralydundersøkelse for å se om det er behov for behandling.

Hvor tidlig kan man få svangerskapsforgiftning?

Det er vanligst å bli rammet mot slutten av svangerskapet, etter svangerskapsuke 34, men det kan også skje så tidlig som i uke 20, dette er dog svært sjeldent. Man vet ikke helt årsaken til at noen får svangerskapsforgiftning, men det forskes på. Mye tyder på at partikler fra fosteret og morkaken lekker ut i blodet og får immunforsvaret til å reagere. Det gjør at blodkarene skades og trekker seg sammen, noe som fører til at blodtrykket stiger og det blir protein i urinen.

Symptomer som kan tyde på svangerskapsforgiftning

Ofte merker du som sagt ikke selv at du har fått svangerskapsforgiftning. Det er nemlig uvanlig med merkbare symptomer. I stedet ser jordmoren eller legen det på prøvene som tas. Dette ser de etter:

 • protein i urinen
 • høyt blodtrykk – over 140/90

Men noen kan få ett eller flere av følgende symptomer på svangerskapsforgiftning:

 • ødemer – hevelse i hender, føtter og ansikt
 • stor vektøkning på kort tid
 • Hodepine- spesielt pannehodepine
 • problemer med synet, for eksempel flimmer for øynene
 • smerter i øvre del av buken, under ribbeina eller i ryggen
 • Generell uvelhetsfølelse og kvalme.

Dette kan gi økt risiko for svangerskapsforgiftning

Selv om man foreløpig ikke vet nøyaktig hvorfor noen får preeklampsi, har man oppdaget at enkelte ting øker risikoen. Nemlig:

 • høyt blodtrykk
 • førstegangsfødende
 • diabetes
 • tidligere svangerskapsforgiftning
 • mor eller søster som har hatt svangerskapsforgiftning
 • bakenforliggende nyresykdom
 • overvekt
 • sykdom relatert til immunforsvaret
 • svangerskap med flere barn
 • assistert befruktning som IVF eller eggdonasjon

Er den totale risikoen høy, kan legen skrive ut et mildt blodfortynnende middel for å forebygge svangerskapsforgiftning.

Behandling av svangerskapsforgiftning

Det finnes ingen medisin som kan kurere svangerskapsforgiftning. Hvis du får svangerskapsforgiftning, må du derfor hvile og unngå alle former for stress, slik at blodtrykket går ned. Det er også viktig at du følger anbefalingene og går på kontroller for å unngå å bli alvorlig syk.

Er blodtrykket ditt for høyt, kan du få medisin mot det. Siden både nyrer og lever kan påvirkes, kan det i noen tilfeller være aktuelt med innleggelse på sykehus, der det er lettere å følge nøye med på både blodtrykk og tilstand. Hvis ikke dette hjelper – eller hvis svangerskapsforgiftningen er så alvorlig at barnet er i fare – kan det hende barnet får komme til verden tidligere, enten ved at fødselen settes i gang, eller ved keisersnitt.

Svangerskapsforgiftning etter fødsel

Når barnet er født, går morens blodtrykk og urin som oftest tilbake til sine normale verdier, og hevelsen går ned. De fleste blir helt friske i løpet av en uke. Man fortsetter imidlertid å måle blodtrykket i en periode for å kontrollere at det holder seg stabilt. Hvis barnet ble født før tiden, kan det hende han eller hun må få litt ekstra omsorg på en neonatalavdeling.

Faktasjekket av Karin Johansson, autorisert jordmor

Del artikkel