close

Gravid og urolig for covid-19?

Tilhører jeg en risikogruppe? Kan det være farlig for barnet? Og hvordan bør man tenke som partner? Her har vi samlet viktig informasjon om hva som gjelder for den som er gravid og syk – eller redd for å bli syk av covid-19.

Korona er en pandemi som har rammet hele verden, og det er ikke rart om man får panikk, spesielt når man er gravid og har enda en person å bekymre seg for. Det er fortsatt veldig mye vi ikke vet om viruset, og anbefalingene oppdateres etter hvert som vi får mer kunnskap. For å gjøre det enklere å finne ut hva som gjelder for nettopp gravide, har vi snakket med jordmor Cecilia Kleven. Svarene hennes tar utgangspunkt i det vi vet i henhold til publiseringsdatoen for denne artikkelen.

Regnes gravide som en risikogruppe?

Foreløpig er det ingenting som tyder på at gravide rammes hardere enn andre, og de regnes derfor ikke som en risikogruppe. Men hvis man som gravid har andre dokumenterte risikofaktorer, for eksempel høyt blodtrykk, diabetes eller fedme, tilhører man en risikogruppe og skal følge anbefalingene om å begrense fysisk sosial kontakt. Gravide generelt er utsatt for å bli noe sykere enn ikke gravide, derfor er det viktig at dersom du blir syk og dårlig tar kontakt med lege/jordmor. Dette gjelder for alle typer virussykdommer når man er gravid. Dette blir fortløpende vurdert hele tiden etterhvert som man får mere kunnskap om covid-19.

Er gravide mer utsatt for covid-19?

Det finnes ingenting som tyder på at gravide blir lettere smittet. De fleste som er gravide og får sykdommen covid-19, opplever i likhet med størstedelen av befolkningen milde eller moderate symptomer som minner om forkjølelse eller influensa.

Kan jeg jobbe under svangerskapet, eller bør jeg unngå all kontakt med andre?

Ettersom graviditet ikke er en kjent risikofaktor, blir gravide per i dag ikke frarådet fra å jobbe. I stedet bør man vurdere behovet for tilrettelegging, og de som har mulighet til å jobbe hjemmefra, bør gjøre det. Spør jordmor eller lege om du har en spesiell grunn til å være ekstra forsiktig. Dersom arbeidsgiver ikke kan tilrettelegge – og du har behov for det – kan dette utløse mulighet for svangerskapspenger i stedet for eventuell sykemelding. Dessuten er det jo sånn at selv om man ikke rammes av nettopp covid-19, er det plagsomt å få en luftveisinfeksjon like før en fødsel. Å føde barn er tross alt en stor påkjenning for kroppen, og det sier seg selv at man ikke har lyst til å løpe maraton med hoste og snørr hvis man kan unngå det.

Hva bør jeg som partner tenke på?

Ved risikofaktorer som diabetes eller høyt blodtrykk bør også du som partner unngå å møte andre hvis det ikke er nødvendig. Hvis ingen av dere tilhører en risikogruppe, gjelder samme anbefalinger som for resten av befolkningen: Hold avstand til andre, vask hendene ofte, og begrens fysisk sosial kontakt. Dessuten bør dere prøve å unngå alle former for forkjølelse, siden det kan påvirke hvem som kan være til stede under fødselen.

Skal jeg fortsette å gå til svangerskapskontroll?

For de fleste fortsetter kontrollene som vanlig, men også her må man følge myndighetenes generelle anbefalinger. Enkelte kontroller kan bli gjennomført digitalt eller via telefon, og iblant kan det hende at partneren må bli hjemme. Dette avhenger av hvor du bor, så det er viktig å snakke med jordmoren om hva som gjelder for deg. Å ha en dialog med jordmor er ekstra viktig hvis du tilhører en risikogruppe, siden du da kan ha behov for et skreddersydd opplegg. Noen steder har man innført begrensninger på at partneren ikke kan være med på svangerskapskontroller på samme måte som tidligere. I så fall er det viktig at dere får kunnskap om hva som skjer i svangerskapet, og ikke minst hvilke forberedelser dere må gjøre før fødselen. Vi anbefaler at dere tar et fødselsforberedende kurs sammen for å være forberedt når dagen kommer. Det finnes ulike typer kurs, både fysiske og nettbaserte.

Er det risiko for barnet i magen hvis moren rammes av korona?

Så langt er kunnskapen begrenset, men det virker uvanlig at viruset overføres til fosteret under graviditeten. Hvis moren blir alvorlig syk av covid-19, ser det ut til at dette kan bety en liten økt risiko for at barnet blir født litt tidligere.

Hvem kan jeg snakke med hvis jeg er bekymret?

Du må ikke gå rundt og bekymre deg unødig! Snakk først og fremst med jordmor eller lege – de har tilgang til oppdaterte opplysninger og råd om covid-19 og korona. De kan også henvise deg videre hvis du trenger hjelp med å håndtere bekymringene. Hvis du vil vite hva som gjelder for amming og covid-19, finner du mer informasjon om det her.

Det kan også være en trygghet å vite at verken nyfødte eller større barn ser ut til å bli spesielt syke av covid-19. Det gjelder også barn som har underliggende sykdommer. Alle barn ser ut til å takle det nye koronaviruset bra. Det finnes ytterst få eksempler, både i Norge og ellers i verden, på barn som har blitt alvorlig syke. Husk bare å utvise sunn fornuft når det gjelder håndvask og fysisk avstand til andre. I tillegg bør du følge myndighetenes råd, som oppdateres fortløpende. Og midt oppi all denne usikkerheten bør du prøve så godt du kan å ikke bekymre deg, men i stedet fokusere på det lille barnet du snart vil få møte.

Publiseringsdato:  Sist oppdatert 09.03.21

Det har oppstått en feil, prøv på nytt senere.
Laster inn ...