essity6339_mobile

Gravid og urolig for covid-19?

Koronapandemien har virkelig påvirket oss alle, og selv om vi nå vet mer enn vi gjorde for et par år siden, kan den fortsatt reise opp noen spørsmål, spesielt for de som er gravide og har en baby i magen. For å hjelpe deg med å navigere i spørsmål om korona under svangerskapet har vi snakket med jordmor Cecilia Kleven. Svarene hennes gjenspeiler det vi vet i henhold til publiseringsdatoen for denne artikkelen.

Regnes gravide som en risikogruppe?

Ja man har sett at gravide kan ha noe høyere risiko for å bli alvorlig syke av covid. Derfor er anbefalingen at man bør vaksinere seg mot covid, selv når man er gravid. Vaksinasjon har vist å beskytte godt mot alvorlig sykdom.

Er gravide mer utsatt for covid-19?

Det finnes ingenting som tyder på at gravide blir lettere smittet. De fleste som er gravide og får sykdommen covid-19, opplever i likhet med størstedelen av befolkningen milde eller moderate symptomer som minner om forkjølelse eller influensa. Får man covid og blir dårlig med høy feber, føler det er tungt å puste eller ikke får i seg væske skal man kontakte legen raskt.

Kan jeg jobbe under svangerskapet, eller bør jeg unngå all kontakt med andre?

Anbefalingen er at man bør vaksinere seg, så lenge du er det så er anbefalingen at man tar ”vanlige” smittevernshensyn. Det vil si å holde seg hjemme hvis man er syk, god håndhygiene etc. Men som gravid bør man heller ikke utsette seg for mulig smitte, så om man jobber med covid pasienter f.eks. bør man få tilrettelegging slik at man ikke er i direktekontakt med de. Er man ikke vaksinert vil det være lurt å ta litt flere forhåndsregler så lenge det er en del smitte i samfunnet som å holde avstand, ta hjemmekontor der det er mulig, å unngå store menneskesamlinger etc.

Hva bør jeg som partner tenke på?

At du som partner også er vaksinert vil hjelpe til å beskytte din kjære.

Er det risiko for barnet i magen hvis moren rammes av korona?

Det er uvanlig at barnet i magen er smittet ved fødsel. Hvis moren blir alvorlig syk av covid-19, ser det ut til at dette kan bety en liten økt risiko for at barnet blir født litt tidligere.

Hvem kan jeg snakke med hvis jeg er bekymret?

Du skal ikke måtte gå rundt og bekymre deg unødig. Snakk først og fremst med jordmor eller lege – de har tilgang til oppdaterte opplysninger og råd om covid-19. De kan også henvise deg videre hvis du trenger hjelp med å håndtere bekymringene. Hvis du vil vite hva som gjelder for amming og covid-19, finner du mer informasjon om det her.

Det kan også være en trygghet å vite at verken nyfødte eller større barn ser ut til å bli spesielt syke av covid-19. Det gjelder også barn som har underliggende sykdommer. Alle barn ser ut til å takle det nye koronaviruset bra. Det finnes ytterst få eksempler, både i Norge og ellers i verden, på barn som har blitt alvorlig syke. Husk bare å utvise sunn fornuft når det gjelder håndvask og fysisk avstand til andre. I tillegg bør du følge myndighetenes råd, som oppdateres fortløpende. Og midt oppi all denne usikkerheten bør du prøve så godt du kan å ikke bekymre deg, men i stedet fokusere på det lille barnet du snart vil få møte.

Publiseringsdato: Sist oppdatert 20.04.22

Del artikkel