libero_brand-launch_ultrasound_desktop

Svangerskapsdiabetes - vanlige symptomer

Bekymret for blodsukkerverdiene? Når man bærer frem et barn, trenger kroppen stadig mer insulin. Det kan føre til at den gravide får en spesiell type diabetes, nemlig svangerskapsdiabetes. Men du trenger ikke være redd, for jordmoren eller legen passer på.

Allerede på første svangerskapskontroll kontrollerer helsepersonell blodsukkerverdien din, og gjennom hele svangerskapet følger de med ved å ta blodprøve og måle blodsukkeret. Når du blir gravid, endres nemlig kroppens stoffskifte, og sukkerinnholdet i blodet kan bli for høyt. Behovet for insulin, altså det hormonet som regulerer sukkerinnholdet i blodet, øker under svangerskapet. Det skyldes at hormoner som dannes i morkaken, gjør at du blir mindre følsom for insulin, og at du derfor trenger mer. Hvis ikke bukspyttkjertelen klarer å øke insulinproduksjonen, kan du få svangerskapsdiabetes.

Symptomer og tegn på svangerskapsdiabetes

Hvordan vet man om man er i faresonen? Utfordringen med svangerskapsdiabetes er at man ofte ikke merker det selv. Det er derfor alle gravide kontrolleres regelmessig.
Hvis blodsukkerverdien blir veldig høy, er symptomene de samme som ved andre typer diabetes. Du blir:

  • trøtt
  • tørst
  • mer tissetrengt

Høres det kjent ut? Kanskje til forveksling likt vanlige graviditetssymptomer? Det er jo ikke direkte uvanlig at man blir trøtt, tørst og mer tissetrengt når man er gravid. Det er derfor jordmoren eller legen hele tiden skal følge med på blodsukkeret.

Hvem risikerer å få svangerskapsdiabetes?

Det er umulig å vite hvem som vil få svangerskapsdiabetes, men risikoen er høyere hvis du:

  • tidligere har hatt svangerskapsdiabetes
  • tidligere har født et stort barn (4 500 gram)
  • er overvektig og har en Body Mass Index (BMI) på 25
  • har foreldre eller søsken med diabetes
  • alder over 25 år hos førstegangsgravide og over 40 hos flergangsfødende
  • har bakgrunn fra Asia/Afrika

Diabetestest med søt drikke og blodprøve

Hvis du tilhører en risikogruppe eller tester positivt for sukker i urinen, vil det bli utført en test (glukosebelastning) som viser hvor mye sukker du har i blodet. Da må du drikke en sukkerløsning på fastende mage. Deretter kontrolleres blodsukkeret etter et par timer. Hvis prøven tyder på at kroppen er i ubalanse når det gjelder insulin, er det ulike måter å håndtere det på. Denne prøven er anbefalt å ta i grav uke 24-28

Hvordan behandles svangerskapsdiabetes?

Hvis glukosebelastningen viser at du har svangerskapsdiabetes med moderat forhøyede blodsukkerverdier, kan det være nok å endre livsstilen ved å spise mindre sukker og fett samt mosjonere mer. Men er verdiene litt høyere, kan insulinbehandling i form av tabletter eller sprøyter bli aktuelt.
Gravide med svangerskapsdiabetes blir fulgt nøye opp, blant annet med regelmessige blodsukkermålinger.

Risiko forbundet med svangerskapsdiabetes

Å gå med ubehandlet svangerskapsdiabetes utgjør en fare for både barnet og den gravide. Risikoen for komplikasjoner øker, både under svangerskapet – med økt risiko for svangerskapsforgiftning – og under fødselen. Barnet blir som regel også større, med en fødselsvekt på over 4 500 gram til termin.

Å føde med svangerskapsdiabetes

Hvis du har svangerskapsdiabetes, kan fødselen bli igangsatt. Vanligvis planlegger man igangsetting senest i uke 40 hvis svangerskapet ellers har gått greit. Men hvis man ser at babyen øker veldig i størrelse, at det plutselig blir mer fostervann, eller at den gravide får høyere blodtrykk eller mer protein i urinen, kan det hende det skjer før.
Det kan være greit å vite at hvis du har svangerskapsdiabetes, kan det bli igangsetting av fødsel på fastende mage og med intravenøs insulin- og glukosetilførsel – for man følger selvsagt nøye med på blodsukkeret. Og når babyen har kommet ut, følger man også ekstra godt med på hans eller hennes blodsukker.

Svangerskapsdiabetes etter fødsel

Hvis du har svangerskapsdiabetes, kan du trøste deg med at de fleste får normale sukkerverdier igjen etter fødselen. Men har du hatt diabetes under svangerskapet, bør du regne med at du fortsatt vil være følsom. Du har også høyere risiko for å utvikle type 2-diabetes enn de som ikke har hatt svangerskapsdiabetes. Derfor er det lurt å tenke litt ekstra på kosthold og prøve å trene regelmessig, siden det reduserer risikoen. Vær også oppmerksom på at de høye sukkerverdiene kan komme tilbake ved en eventuell ny graviditet.

Hvis du har diabetes allerede før svangerskapet

Hvis du har diabetes fra før, vil du bli fulgt opp med hyppige legekontroller under hele svangerskapet. Det skyldes at insulinbehovet som kjent endrer seg, og at doseringen må tilpasses deretter. Men man følger også svært nøye med på barnets utvikling og vekst, med ekstra ultralydundersøkelser. Hensikten er å gi barnet best mulige forutsetninger selv om svangerskapet er forbundet med litt høyere risiko.

Faktasjekket av Karin Johansson, autorisert jordmor.

Del artikkel