Ved å fortsette å bruke denne hjemmesiden godkjenner du bruken av cookies. Du kan lese mer om det her. 

close

Første svangerskapskontroll

Jordmorens eller legens to hovedoppgaver er å følge opp svangerskapet og å støtte deg som blivende mor.

På kontrollene undersøker man din og barnets tilstand. Man gjør det for å kontrollere at barnet vokser og utvikler seg slik det skal, og at du er i god form og får den støtten du trenger.

Barnets far eller en annen nærstående person er velkommen til å være med på svangerskapskontrollene. Mange blivende foreldre har tanker og spørsmål som de gjerne vil ta opp med lege eller jordmor. Det er også fint å kunne dele opplevelser og erfaringer fra kontrollene med noen, siden det er mange råd og mye informasjon å ta inn.

Den første kontrollen er rundt svangerskapsuke 8–12

8–12 uker ut i svangerskapet har du eller dere første kontroll hos den jordmoren eller legen som skal følge deg gjennom hele svangerskapet. Det er både praktisk og hyggelig om begge foreldrene kommer sammen. Det gir jordmoren eller legen mulighet til å stille spørsmål og få svar fra begge samtidig. Dessuten er det jo en milepæl i livet deres!

Nå setter man opp en plan for de kommende undersøkelsene og kontrollene. Hvis du har behov for ytterligere legekontroller, gjør dere avtale om det. Jordmoren eller legen tar de første prøvene: blodtrykk, vekt, urinprøve og blodprøve. Dere snakker også om hvilke følelser og forventninger dere har, og får mulighet til å stille spørsmål. Dessuten får dere en del spørsmål om sykdomshistorie og eventuell medisinbruk.

Etter den første kontrollen er det ikke sikkert du ser jordmoren eller legen igjen før rundt svangerskapsuke 24. Det kan virke lenge, men husk at du når som helst kan ta kontakt med jordmoren eller legen hvis det er noe du lurer på. Det er viktig at man føler seg trygg og har noen man kan ringe til.

Svangerskapskontroller

Dere møter jordmoren eller legen 8–10 ganger i løpet av svangerskapet. Jordmoren eller legen stiller da spørsmål om helsen din og om hvordan du har det, og du får mulighet til å stille alle spørsmålene du trenger svar på. Man gjør også ulike undersøkelser for å sjekke at svangerskapet forløper normalt. Kontrollene følger et såkalt basisprogram, forutsatt at du er frisk og det ikke oppstår komplikasjoner i svangerskapet. Hvis det skjer noe som krever hyppigere oppfølging, tilpasser jordmoren eller legen programmet til deg.

Helsekort for gravide


På den første kontrollen fyller man ut et helsekort for gravide. Der registrerer man opplysninger om helsen din og alt som kan være relevant for svangerskapet. Hensikten med kortet er at jordmoren eller legen skal kunne danne seg en oppfatning av hvordan du har det, og hvordan hverdagen din er, nå som du står overfor store forandringer. Det er viktig å få vite om du har hatt eller har sykdommer, og om du tar medisiner som kan påvirke deg eller barnet. Eller om du har problemer som kan gjøre svangerskapet mer komplisert eller kreve tettere oppfølging. Du får spørsmål om eventuelle arvelige sykdommer i familien, hvordan du lever, og hvordan du tar vare på helsen din. Jordmoren eller legen spør også hvordan livssituasjonen din er. Eventuelle allergier eller overfølsomhet mot legemidler blir registrert. Dere diskuterer innstillingen din til tobakk og alkohol. Det er mye å snakke om.

Husk å stille alle spørsmål

Det er de tingene dere som blivende foreldre tenker på og vil spørre om, som styrer samtalen. Dere får også informasjon om fosterdiagnostikk. Helsekortet følger deg gjennom hele svangerskapet. Jordmoren eller legen fyller ut med nye opplysninger ved hver kontroll. Det kan være vekt, blod- og sukkerverdier, blodtrykk og hvor fort fosterets hjerte slår. Man måler også magen for å vurdere om barnet vokser slik det skal. Disse verdiene føres inn i en kurve på helsekortet. Alt som skjer med deg og barnet, noteres på dette kortet, som følger deg helt til du ankommer fødeavdelingen.

Les også:
13 tips hvis du er kvalm under svangerskapet
Å jobbe eller ikke under svangerskapet

Det har oppstått en feil, prøv på nytt senere.
Laster inn ...