first_midwife_image

Første svangerskapskontroll

Plutselig sitter du der med en positiv graviditetstest, og barnet i magen er et vidunderlig faktum. Neste trinn er å kontakte jordmor eller lege for å avtale første svangerskapskontroll.

Jordmorens eller legens oppgave er å følge opp svangerskapet, kontrollere at barnet vokser som det skal, og støtte dere som blivende familie. Det er viktig å finne en jordmor eller lege som du trives med. Å være to på svangerskapskontrollen kan være en god idé. Som blivende foreldre har dere sikkert mange spørsmål, og dessuten kan det være fint å snakke om kontrollen og gå gjennom all informasjonen dere fikk. Fire ører er ofte bedre enn to.

Når er første svangerskapskontroll?

8–12 uker ut i svangerskapet har du eller dere første kontroll hos jordmor eller lege. Da legges det en plan for hvordan svangerskapet skal følges opp.

Hva gjør man på første svangerskapskontroll?

  • Det blir tatt prøver av deg: blodtrykk, urin- og blodprøve.
  • Du blir veid.
  • Dere går gjennom sykdomshistorie og eventuell medisinbruk. Hensikten er å se om det finnes noe som kan gjøre svangerskapet mer komplisert, eller om du trenger tettere oppfølging.
  • Er det behov for ytterligere legeundersøkelser, får du time til det.
  • Dere snakker om følelser og forventninger, livssituasjon og helse. Jordmoren eller legen vil danne seg et inntrykk av hvordan hverdagen din ser ut når du står overfor en så stor omveltning.
  • Dere diskuterer innstillingen din til tobakk og alkohol.
  • Du får informasjon om fosterdiagnostikk.
  • Helsekort for gravide fylles ut.

Etter den første kontrollen er det ikke sikkert du ser jordmoren eller legen før rundt svangerskapsuke 24, når det er tid for neste kontroll. Det kan virke lenge, men husk at du når som helst kan ta kontakt med jordmoren eller legen hvis det er noe du lurer på.

I hvilke uker er det svangerskapskontroll?

Du møter jordmoren eller legen 8 ganger i løpet av svangerskapet – relativt sjelden i begynnelsen, og stadig oftere mot slutten. Førstegangsfødende følges litt tettere opp, siden man vil være sikker på at alt går som det skal. Kontrollene følger et såkalt basisprogram, forutsatt at du er frisk og det ikke oppstår komplikasjoner i svangerskapet. Jordmoren eller legen stiller spørsmål om helsen din og hvordan du har det, og foreldrene får mulighet til å stille de spørsmålene som har dukket opp siden sist. Man gjør selvfølgelig også ulike undersøkelser for å sjekke at svangerskapet foregår normalt.

Helsekortet følger deg gjennom hele svangerskapet

På den første kontrollen fyller man ut et helsekort for gravide. Det følger deg gjennom hele svangerskapet og blir oppdatert på hver kontroll. Her registrerer jordmoren eller legen opplysninger om helse, vekt, blod- og sukkerverdier, blodtrykk og etter hvert om hvordan barnet vokser, og hvor fort barnets hjerte slår – alt som er viktig for svangerskapet.

Rundt uke 24 begynner man å måle magen for å finne ut om barnet vokser som det skal. For at man skal kunne stole på magens mål anbefales det at man går til samme person så langt det lar seg gjøre for at man skal måle så likt som mulig hver gang. Dersom man oppdager noen avvik ved kontrollene blir det ekstra kontroller enten hos jordmor/lege eller du blir henvist til det sykehuset du skal føde hos. Alt som skjer under svangerskapet og med barnet, noteres på helsekortet, som følger deg helt til du ankommer fødeavdelingen og barnet skal komme til verden.

Når man venter barn, kan det være både spennende og lærerikt å følge med på hva som skjer under svangerskapet, både med kroppen og med barnet i magen, uke for uke. Du kan for eksempel følge med på svangerskapet og barnets utvikling via Liberoklubben.

Faktasjekket av Karin Johansson, jordmor

Del artikkel