miscarriage_id53_image

Spontanabort

Det spiller ofte ingen rolle hvorfor det skjer, eller hvor lenge man har vært gravid – en spontanabort kan være en tøff opplevelse, og det varierer hvor lang tid det tar å bearbeide sorgen.

Ingen opplever en spontanabort på samme måte, og opplevelsen av å miste et barn kan være vanskelig å forstå for omgivelsene. De fleste føler seg maktesløse og synes det er tungt når et svangerskap blir avbrutt av seg selv. Folk bearbeider følelsene på ulike måter. Det varierer også om man ønsker eller orker å prøve å bli gravid igjen etter en spontanabort. Noen vil prøve igjen med en gang. Andre trenger mer tid.

Hva bør man gjøre ved en spontanabort?

Det går dessverre ikke an å forebygge eller stoppe en spontanabort. Den begynner vanligvis med smerter som minner om menstruasjonssmerter, og ledsages av blødninger. Oppstår slike symptomer på spontanabort, kan man ringe til jordmoren eller legen som følger opp den gravide. Er det snakk om en større blødning, bør man henvende seg til legevakten for å få rask hjelp.

På sykehuset foretar en lege en gynekologisk undersøkelse med ultralyd for å se om det dreier seg om en spontanabort, eller om svangerskapet virker normalt. Dersom det på tross av blødningen ser greit ut, må man ofte komme tilbake til en ny kontroll for å se at svangerskapet forløper normalt. Hvis legen mener at det er snakk om spontanabort, blir man vanligvis sendt hjem for å la kroppen ordne opp. Iblant viser ultralyden at det er rester igjen i livmoren som kroppen kan trenge litt hjelp med å få ut. Da får man enten tabletter for å få i gang naturlig utdrivning, eller så foretar man en utskrapning av livmoren. Etter en utskrapning må man som regel være på sykehuset i noen timer etterpå. Får man tabletter, kan man dra hjem, men blir innkalt til ny kontroll.

Hvor lenge blør man etter en spontanabort?

Blødningen etter en spontanabort pleier å gå gradvis over til utflod med blod i og deretter til brunaktig utflod, for så å slutte etter omtrent to til fire uker. Mens blødningen pågår, har man økt infeksjonsrisiko. Derfor er det bedre å bruke bind enn tampong, dusje fremfor å bade og ikke ha penetrerende sex (eller bruke kondom hvis man har det). Kontakt helsepersonell ved illeluktende utflod, feber eller sterkere smerter.

Blødning trenger ikke å bety spontanabort

En liten blødning tidlig i svangerskapet er ikke så uvanlig, og det trenger slett ikke dreie seg om en spontanabort. I stedet kan det være en såkalt festeblødning. Den kommer av at egget fester seg i livmoren, og minner om utflod med blod i. En festeblødning kan selvsagt også skape bekymring. Hvis du er usikker, eller hvis smertene tiltar samtidig som blødningen vedvarer eller øker, bør du ta kontakt med jordmor eller lege.

Risiko for spontanabort

Spontanabort er noe de fleste frykter, særlig tidlig i svangerskapet. Men er det noe man kan gjøre for å unngå spontanabort? Svaret er dessverre nei, egentlig ikke. Kroppen har sin egen plan, og det eneste man kan gjøre, er å leve normalt og unngå røyking, narkotika og alkohol.

Spontanabort – hvor vanlig er det?

Rundt en fjerdedel av alle bekreftede svangerskap ender med spontanabort, og de aller fleste skjer før uke 12. Barnets vitale organer utvikles nemlig i løpet av de første 12 ukene, og det er i den perioden det kan oppstå feil og misdannelser. Spontanaborter kan anses som en naturlig avslutning på et svangerskap der noe har gått veldig galt i den første viktige fasen av fosterets utvikling. Kanskje kan den tanken lindre sorgen litt.

Bli gravid igjen etter spontanabort

Etter en spontanabort tar det en drøy måned før mensen kommer tilbake. Når den har gjort det – og man føler seg fysisk og mentalt klar – går det an å prøve å bli gravid igjen. At man har hatt en spontanabort, betyr vanligvis ikke at man har høyere risiko for at det skal skje igjen.

Noen lurer på hvorfor det ikke blir gjort noen utredning av årsaken til spontanaborten, men enda så brutalt det kan høres ut, gjør kroppen feil iblant, og spontanabort er en naturlig del av det å få barn. I hvert fall hvis det bare skjer en gang eller to. Et fåtall opplever flere spontanaborter på rad, og i så fall bør årsaken utredes av gynekolog.

Snakk om spontanaborten

Etter en spontanabort er det naturlig både å være trist og å ha mange spørsmål: Er det noe galt med meg eller oss? Kan vi bli gravide igjen? Tør vi å prøve igjen?

Det hjelper å ta følelsene sine på alvor. Det gjør ofte godt å snakke om det som har skjedd – enten med hverandre hvis dere er to, eller med andre. Hvis spontanaborten skjer tidlig, har man kanskje ikke rukket å fortelle omgivelsene om graviditeten ennå. Da føles det kanskje naturlig å holde det for seg selv hvis det går galt. Men akkurat som ved andre viktige og dramatiske hendelser i livet pleier det å gjøre godt å snakke om erfaringen.

Hvis man trenger profesjonell støtte fra for eksempel psykolog, kan man ta kontakt med helsestasjonen eller fastlegen for å få hjelp til å takle sorgen og sortere tankene. Det gjelder selvfølgelig både den som har hatt spontanaborten, og partneren.

Det er heller ikke uvanlig at man har behov for å snakke om spontanaborten med andre i ganske lang tid etterpå. Det er helt naturlig. Det er jo ikke bare et foster man mister ved en spontanabort. Man mister også drømmer, fantasier og en begynnende relasjon til en annen person.

Faktasjekket av Cecilia Kleven, autorisert jordmor.

Del artikkel