190919_libero_image_428_mobile

Røyking og snusing under svangerskapet

De fleste vet nok at røyking er skadelig også når man er gravid. Det inkluderer passiv røyking. Men visste du at det er akkurat like farlig å snuse under svangerskapet?

At noen ikke slutter å røyke når de er gravide, handler sjelden om manglende kunnskap eller vilje. Nesten alle vet at røyking er farlig, og prøver å slutte. Når det gjelder effekten av snus, har vi ikke hatt like mye kunnskap, men nå vet vi at det er like skadelig å snuse som å røyke når man er gravid. Men hvilke skader kan barnet få, og hva innebærer det hvis man røykte eller snuste før man visste om graviditeten? Det skal vi prøve å forklare her.

Røyking under svangerskapet skader barnet

Røyking er skadelig både for den som røyker, og for babyen i magen. Det har forskerne vært enige om lenge. For fosteret betyr det at alle giftstoffene i tobakken kommer rett inn via morkaken og navlestrengen. Men husk at så snart man slutter med tobakk, reduseres risikoen for barnet. Dessverre er det ikke så lett å slutte å røyke. Den kanskje største motivasjonen er vanligvis tanken på det lille livet i magen – at man ikke vil skade babyen – men iblant er avhengigheten sterkere. Da er det godt å vite at det finnes hjelpemidler. Be jordmoren eller legen om hjelp og støtte til å slutte å røyke, eller bruk Slutta-appen. Unngå å eksperimentere med substitutter selv, for også andre nikotinprodukter og e-sigaretter innebærer risiko for fosteret. Husk dessuten at røyk fra vannpipe er akkurat like farlig for fosteret som sigarettrøyk.

Snus under svangerskapet er like skadelig

Hvilken effekt snus har på fosteret, har tidligere vært mer omdiskutert. Forskning viser imidlertid at snusbruk under svangerskapet medfører like stor risiko som røyking når det gjelder for eksempel dødfødsel og for tidlig fødsel. Dessuten innebærer det, akkurat som røyking, mye høyere risiko for krybbedød etter at barnet er født. Man har nemlig oppdaget at det er nikotinet – som jo finnes i både sigaretter og snus – som øker risikoen for krybbedød. Derfor er konklusjonen at man bør unngå alle former for nikotin, både under svangerskapet og etter at babyen er født. Men også her er det viktig å huske på at hvis man slutter å snuse tidlig i svangerskapet, medfører snusingen bare en uhyre liten risikoøkning.

Passiv røyking er skadelig for barnet

Vi har også lenge visst at passiv røyking er skadelig. Som foster, når alle organene er under utvikling, er det lille barnet ekstra følsomt og mottakelig for passiv røyking. Blant annet er risikoen for spontanabort høyere, men også utviklingen av barnets hjerne og nervesystem kan påvirkes. Forskning viser også at gravide som blir utsatt for passiv røyking, har større risiko for å føde barn som senere får allergi og astma. Det skyldes sannsynligvis at utviklingen av lungene påvirkes, og at det kan medføre problemer med luftveiene. Dette betyr altså at det ikke bare er den gravide sitt ansvar å stumpe røyken. Det gjelder også resten av husholdningen.

Risiko ved tobakksbruk under svangerskapet

For dem som trenger konkrete argumenter for å slutte å røyke eller snuse, har vi laget en oversikt over både risikoer ved å fortsette og gode grunner til å slutte med røyking og snus.

  • Høyere risiko for prematur fødsel.
  • Høyere risiko for spontanabort, både ved aktivt nikotininntak og ved passiv røyking.
  • Gravide som blir utsatt for passiv røyking, risikerer at det påvirker fosterets utvikling, blant annet hjernen og lungene.
  • Risiko for at morkaken kan løsne for tidlig.
  • Høyere risiko for misdannelser, for eksempel leppe-kjeve-ganespalte.
  • Høyere risiko for at fosteret ikke vokser ordentlig, og at fødselsvekten blir lavere.
  • Den som bruker nikotin under svangerskapet, har betydelig høyere risiko for å miste barnet i krybbedød.
  • Ved at man slutter med tobakk allerede under svangerskapet, unngår barnet også økt risiko for diverse komplikasjoner etter fødselen. Det kan du lese mer om her.
  • Den som slutter tidlig i svangerskapet, har nesten ikke høyere risiko.
  • Jo tidligere den gravide slutter å røyke, jo mer vil lungekapasiteten gjenopprettes, noe man har stor nytte av under både svangerskap og fødsel.

Det er hjelp å få!

Det er viktig å huske at det er støtte og hjelp å få. Røyking og snusing er en avhengighet, og dersom man trenger hjelp, må man oppsøke hjelp. Det er lett å bli motløs hvis man ikke klarer å bli kvitt nikotinavhengigheten. Kanskje føler man seg som en dårlig forelder og skammer seg overfor jordmoren eller legen. Men alle som på ulike måter prøver å gjøre endringer for det kommende barnets skyld, gjør det jo av omtanke, så egentlig er det noe man bør være stolt av. Iblant trenger man bare litt hjelp for å lykkes. Det viktige er at man oppsøker hjelp tidlig og tar imot den – uansett om man er gravid eller partner. For alle kan faktisk slutte å røyke eller snuse. Det kan være tøft, men for veldig mange kan svangerskapet være det som skal til for at man blir røyk- eller snusfri for godt.

Faktasjekket av Karin Johansson, autorisert jordmor

Del artikkel