Vilkår

Vilkår for bruk av Liberos hjemmeside og Liberoklubben (inkludert Liberos forum)

Følgende vilkår gjelder for bruk av Liberos hjemmeside og Liberoklubben (inkludert Liberos forum). Les vilkårene nøye.
Jeg samtykker i at alle mine opplysninger lagres og kan brukes av Libero og Liberos godkjente samarbeidspartnere, slik at jeg kan få e-mail, SMS, MMS og lignende mobile tjenester med gode tilbud for småbarnsforeldre. Jeg vil også få informasjon om barnets utvikling og tips om spesialtilbud og andre viktige nyheter som jeg kan ha glede av. Medlemskapet er gratis, og jeg kan når som helst melde meg ut av Liberoklubben ved å ringe 800 34 090 eller sende e-mail til libero.forbruker.kontakt@essity.com
Som medlem kan du når som helst justere eller avbryte markedskommunikasjon fra Libero. Dette gjør du under «Min konto» når du er innlogget på Liberos hjemmeside. 

Det kan kun være et medlemskap per husstand og du må bo i Norge. Ved å bruke Liberos hjemmeside og/eller registrere deg i Liberoklubben og delta i Liberos forum aksepterer du disse vilkårene samt vår personvernerklæring. Vilkårene kan bli endret. Vi anbefaler at du leser vilkårene med jevne mellomrom.

Når du publiserer en kommentar i Liberos forum, bekrefter du at du har lest og er inneforstått med vilkårene som gjelder for nettstedet. Vi ber deg fremfor alt om å unngå å kritisere produkter, navngitte personer, selskaper eller representanter for helsevesenet i forumet.

Påloggingsinformasjon

Retten til å bruke medlemssidene på Liberos hjemmeside er personlig. Du kan ikke overføre retten til å bruke din påloggingsinformasjon til andre.

Bilde og tekst som du publiserer på Liberoklubben

Informasjonen om graviditet og barn som tilbys på dette nettstedet og  på Liberoklubb-appen er av generell grunnlag, og skal ikke erstatte legebesøk eller annen medisinsk rådgivning. Essity kan ikke holdes ansvarlig for beslutningene du tar etter å ha lest informasjonen.

Essity gjør ikke krav på bilder eller tekst som du publiserer i Liberoklubben. Du eier selv rettighetene og ansvaret for ditt publiserte materiell. Det er bare tillatt å publisere bilder og tekster som du selv har rettighetene til.

Ved å laste opp bilder og tekster til Liberoklubben og Liberos hjemmeside godkjenner du at det publiseres på din familieside. Du kan velge mellom å publisere bildene og tekstene dine til alle i Liberoklubben eller bare til vennene dine. Du velger og godkjenner selv venner i Liberoklubben, og dermed hvem som skal kunne lese og se dine tekster og bilder.

Familiekonto

Når du inviterer partneren din til familiesiden så kommer dere begge til å kunne laste opp innlegg til deres felles familieside.

Sikkerhetsinnstillinger

I Liberoklubbens sikkerhetsinnstillinger kan du velge om du vil om kontoen din skal være skjult eller vises for andre, du kan også velge hvilke familiemedlemmer som vises under din familie. Du har selv ansvaret for at du har valgt de sikkerhetsinnstillingene som passer for deg og din familie. Du som bruker har ansvar for hvilken informasjon du velger å publisere, som f.eks bilder, tekster, familiemedlemmer og navn, samt hvem som har rettighet til å se informasjonen som du deler.

Avslutning av medlemskap ved inaktivitet

Hvis du ikke lenger bruker kontoen din i Liberoklubben aktivt vil vi, fra og med 14 dager før ditt yngste barn fyller 5 år, gi deg beskjed via mail om at medlemskapet ditt vill bli avsluttet hvis du ikke i løpet av 14 dager logger deg på. Ønsker du å fortsette ditt medlemskap i Liberoklubben holder det at du logger deg inn på brukeren din. Hvis du velger å ikke foreta deg noe, vil kontoen din bli slettet etter 14 dager. Det er ditt eget ansvar å ta vare på og lagre bilder og tekster som du har lastet opp i Liberoklubben. Essity er ikke ansvarlig for bilder og tekster etter at ditt yngste registrerte barn har fylt 5 år hvis du ikke har et aktivt medlemskap.

Konkurranser og kampanjer

Informasjon om premier og hvordan du deltar i aktuelle konkurranser og loddtrekninger på Liberos hjemmeside, omfattes av disse vilkårene. Informasjon om aktuelle konkurranser og kampanjer (inkludert informasjon om premier, deltakelse og loddtrekninger) på Liberos hjemmeside inngår i de separate vilkårene for den enkelte konkurransen eller kampanjen.

Koblinger

Vi kan formidle koblinger til andre nettsteder, og vi prøver å sørge for at koblingene skjer til nettsteder som deler vårt verdisyn. Men vi tar ikke ansvar for andre nettsteders regler for innhold og informasjonsformidling. Hvis du besøker et annet nettsted, bør du lese det aktuelle nettstedets personvernerklæring og andre regler.

Rettigheter og ansvar for materiale som du sender inn

Du er informert om at alt materialet som du sender (for eksempel i forbindelse med kampanjer og konkurranser) til Liberos hjemmeside, tilknyttede mininettsteder, Liberos forum eller til medarbeidere hos Essity, ikke er privat og derfor kan offentliggjøres av Essity eller representanter for selskapet.

Du gir Essity rett til å bruke, gjengi, endre, oversette og distribuere alt materialet som du sender til Liberos hjemmeside eller Liberos mininettsteder, i alle typer medier og til alle formål. Det gir ikke Essity rett til å bruke, gjengi, endre, oversette og distribuere materiale som du publiserer på medlemssiden din.

Du er ansvarlig for at all informasjon og alt materialet som du formidler eller publiserer på Liberos hjemmeside eller Liberos mininettsteder, oppfyller følgende vilkår: • At materialet ikke bryter med opphavsretten eller noen annen personlig rettighet eller eiendomsrett tilhørende tredjepart.  • At materialet kan brukes til alle formål med relevant tilknytning til Liberos hjemmeside, et mininettsted fra Libero og Liberoklubben uten begrensninger knyttet til opphavsrett eller andre vilkår.

Du forplikter deg til ikke å bruke uanstendig eller støtende språk eller sende inn eller publisere materiale som er, eller kan oppfattes som, krenkende, usømmelig, hatefullt, respektløst eller skadelig for andre brukere (inkludert medlemmer, ikke-medlemmer og tredjepart), skadelig for Essitys forretningsinteresser eller som oppmuntrer til atferd som kan medføre brudd på det sivilrettslige ansvaret, eller på annen måte bryte mot en lokal, nasjonal eller internasjonal lov eller bestemmelse.

Du forplikter deg også til ikke å sende inn eller publisere materiale som er søppelpost eller ikke godkjent reklame, for eksempel oppfordringer til andre brukere om å kjøpe eller selge produkter eller tjenester, uten et skriftlig forhåndssamtykke fra Essity.

Essity forbeholder seg retten til fritt å slette eller endre innlegg hvis innlegget anses for å stride mot vilkårene for nettstedet.

Overvåking

Du er informert om og godtar at de personene som gjennom Essity er gitt ansvar for å administrere Liberos hjemmeside, har rett til, etter eget skjønn og uten forhåndsvarsel, å overvåke, vurdere, redigere, flytte og slette materiale som du har sendt inn eller publisert på nettstedet, og kan nekte deg å publisere det på nettstedet.

Essity forbeholder seg dessuten retten til å iverksette nødvendige tiltak hvis du misbruker Liberos hjemmeside eller ikke retter deg etter vilkårene, for eksempel ved å utestenge deg fra visse deler av nettstedet eller begrense eller sperre tilgangen din til nettstedet.

Bruk av Liberos hjemmeside og Liberoklubben (inkludert Liberos forum)

Du forplikter deg til bare å bruke Liberos hjemmeside og Liberoklubben (inkludert Liberos forum) til lovlige formål.

Du forplikter deg også til ikke å avbryte eller forstyrre aktiviteten i Liberos forum eller andre diskusjons- og spørsmålssider på Liberos hjemmeside, og til ikke å endre eller manipulere informasjon eller materiale på, eller med kobling til, Liberos hjemmeside eller relaterte mininettsteder.

Materiale som vises på Liberos hjemmeside

Det er ikke sikkert at Essity står inne for, støtter, godkjenner, oppmuntrer, bekrefter eller samtykker til de kommentarene, meningene, materialer eller påstander som formidles av brukerne av Liberos forum eller andre diskusjons- eller spørsmålssider på Liberos hjemmeside. Du bør derfor være kritisk når du vurderer disse meningene, rådene eller lignende informasjon.

Essity garanterer ikke at materialet på Liberos hjemmeside som er formidlet av nettstedets brukere, er publisert med tillatelse fra opphavsrettseieren. Vi kan derfor heller ikke garantere at dette materialet kan brukes uten forbehold.

På Liberos hjemmeside finnes det opphavsrettsbeskyttet materiale, varemerker og annen beskyttet informasjon, og alt innholdet på Liberos hjemmeside er i sin helhet opphavsrettsbeskyttet. Materiale på Liberos hjemmeside eller som du laster ned, kan bare brukes til personlige formål.

Uten et skriftlig forhåndssamtykke fra Essity kan du ikke på noen måte bruke materiale som du henter fra Liberos hjemmeside til kommersiell bruk eller på annen måte uten tillatelse, for eksempel ved å publisere, videreformidle eller distribuere det eller på annen måte bruke det, hvis det ikke er tillatt i henhold til åndsverkloven eller annen lov.

Skadesløshet

Du forplikter deg til å holde Essity og selskapets ansatte, distributører og representanter skadesløse og fraskrive dem alle krav og forpliktelser (inkludert kostnader) som kan oppstå når du sender inn materiale, hvis du bruker materiale som du henter Liberos hjemmeside uten tillatelse, eller hvis du bryter med gjeldende vilkår, eller hvis en annen person bruker din påloggingsinformasjon til å utføre lignende handlinger.

Du godtar at Essity ikke kan holdes ansvarlig og ikke har noen forpliktelser overfor deg med hensyn til materiale som publiseres eller formidles av andre.

Ansvarsbegrensning

Liberos hjemmeside er tilgjengelig slik den fremstår, uten garantier for innhold, produkter eller tjenester som formidles på eller via Liberos hjemmeside. Essity fraskriver seg uttrykkelig alle garantier, uttrykte og underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, garantier om generell anvendbarhet, ikke-krenkelse, pålitelighet og anvendbarhet til et bestemt formål.

Uavhengig av eventuell overvåkning av innholdet eller annet materiale på Liberos hjemmeside, som Essity kan velge å påta seg, kan ikke Essity holdes ansvarlig for utluking i, redigering eller utføring av annen type kontroll med innholdet eller annet materiale, og du er informert om at denne typen innhold kan omfatte materiale som kan anses for å være ubehagelig, misvisende, feil, uegnet, støtende, pornografisk eller krenkende på annen måte.

Essity tar ikke ansvar for og er ikke forpliktet til å bevare innholdet på Liberos hjemmeside og kan fritt endre eller slette det.

Hvis du er under 16 år, kan du bare bruke Liberos hjemmeside under oppsyn av en forelder eller foresatt. Liberos hjemmeside og tilknyttede nettsteder forholder seg retten til ikke å tilby tjenester, avslutte kontoer, slette og redigere innhold samt foreta avbestillinger etter eget skjønn.

Du fraskriver herved Essity alt ansvar for krav relatert til innholdet og annet materiale som formidles på eller via Liberos hjemmeside, samt for gjeldende sikkerhet eller sikkerhetsnivå.

Liberopoeng

Liberos unike koder finnes på alle Libero bleiepakker. Den unike kodene kan ikke overføres og kan kun løses inn av medlemmer av Libero klubben som, for privat bruk, har kjøpt Libero-produkter ved hjelp av Liberos unike koder. Vi forbeholder oss retten til å be om kjøpsbevis og suspendere medlemmer fra klubben ved mistanke om kodesvindel. Ved motstrid skal Essitys avgjørelse ha forrang.

Frakt og levering

Leveringen kan ta opptil tre uker. Ved levering overføres alt ansvar for tap, tyveri og skade på produktene til kjøperen. Alle pakker fraktes til den oppgitte leveringsadressen.
Hvis det er tomt for et produkt du har bestilt, blir du kreditert for hele beløpet. Hvis du har bestilt flere produkter, leverer vi de produktene som finnes på lager, og krediterer deg for det produktet det var tomt for.

Feil eller skadede produkter

Hvis det er en feil eller skade ved leveransen, erstatter vi produktene eller krediterer deg via den metoden du betalte med, forutsatt av produktene returneres til oss innen 30 dager etter bestillingen ble bekreftet, eller i henhold til lovfestede garantier. Produktene må returneres til avsenderadressen som er oppgitt på bestillingsbekreftelsen. Legg ved en kort forklaring på feilen når du returnerer leveransen.

Returer

Returer må sendes tilbake til avsenderadressen som er oppgitt nederst på bestillingsbekreftelsen. Alle standardreturer skjer på kjøpers regning. Liberoklubben har 14 dagers returrett for produkter som sendes tilbake i opprinnelig stand. Kjøperen har ansvar for produkter som returneres hvis produktet eller emballasjen er skadet ved mottak. Vi forholder oss da retten til ikke å kreditere kjøpet.

Produktbeskrivelser

Liberos nettside og tilknyttede nettsteder jobber hele tiden med å formidle så korrekt informasjon som mulig. Men Essity garanterer ikke at produktbeskrivelser og annen informasjon på nettstedet er korrekt, fullstendig, pålitelig, oppdatert og feilfri. Hvis et produkt som Essity tilbyr, ikke lever opp til beskrivelsen, kan du returnere det til oss i ubrukt stand.