essity7711_desktop

Ikke drikk alkohol når du er gravid

Alkohol passerer gjennom morkaken, og man vet at alkohol kan forårsake skader på det ufødte barnet. Alkohol påvirker blant annet fosterets vekst og hjerneceller negativt. Det anbefales å avstå fullstendig fra alkohol under svangerskapet. Hvis du har alkoholproblemer og er gravid, er det hjelp å få. Ta kontakt med helsestasjon eller fastlege, så henviser de deg til noen som kan hjelpe.

Morkaken forsyner fosteret med næring, oksygen og vann under hele svangerskapet. Selv om morkaken fungerer som en barriere for å hindre at skadelige stoffer fra mors blod blir overført til fosteret, klarer den ikke å stoppe alt som er farlig.
Her finner du råd om andre typer matvarer du bør unngå når du er gravid. 

Det den gravide drikker, drikker også det ufødte barnet

Husk at nikotin, alkohol og legemidler i uendret konsentrasjon overføres til det voksende fosteret. Et ufødt barn er mye mer følsomt overfor alkohol enn en voksen person. Siden fosterets lever er umoden og har vanskelig for å bryte ned alkoholen, betyr det at fosteret utsettes for alkoholen i lengre tid enn moren.

Avstå helt fra alkohol under svangerskapet – det kan skade barnet

Alkoholmisbruk under svangerskapet fører så å si alltid til en eller annen form for skade på barnet. Siden man ikke vet hvor mye en gravid kvinne kan drikke før fosteret tar skade, anbefaler man å avstå helt fra alkohol når man er gravid. Hvis det er vanskelig, kan du få hjelp, og det er aldri for sent å slutte å drikke. Kanskje blir det lettere hvis du kjenner til risikoen og vet at du kan få profesjonell hjelp.

Alkoholskader hos barn

Barn som fødes med alkoholskader, har ofte misdannelser, lav fødselsvekt, mindre hodeomkrets og senere også lærevansker. Alkohol kan skade de voksende nervecellene i hjernen. Da kan barnets atferd og utvikling påvirkes, slik at det blir overaktivt og får problemer med å konsentrere seg. Skadene kan også påvirke ansiktets utseende, synet og hukommelsen.

Hvis du har drukket alkohol før du visste at du var gravid

Det kan selvfølgelig skje at man drikker alkohol før man finner ut at man venter barn. Hvis du har drukket en mindre mengde alkohol ved et par anledninger, er det lite sannsynlig fosteret har tatt skade av det. Men hvis du likevel er bekymret, kan du ta kontakt med helsestasjon eller lege. Det viktige er at du unngår alkohol i resten av svangerskapet.

Gravid og trenger hjelp eller har spørsmål?

Du kan henvende deg til helsestasjonen hvis du trenger å snakke om eller lurer på noe som gjelder dine alkoholvaner. Du behøver ikke være bekymret for eller flau over å fortelle. Jordmødre er vant til slike spørsmål, og det er jobben deres å gi støtte i alle situasjoner som angår svangerskapet. Hvis du trenger profesjonell hjelp til å slutte å drikke, kan jordmoren hjelpe deg med å finne frem til riktig sted. Noen steder finnes det egne tilbud for kvinner med rusproblemer. Det går også an snakke med for eksempel en lege på helsestasjonen.

Del artikkel