close

Å jobbe eller ikke under svangerskapet

Å jobbe eller ikke jobbe? Det vanligste er å fortsette å jobbe gjennom hele svangerskapet, men i enkelte tilfeller kan det være nødvendig å bytte arbeidsoppgaver eller være hjemme i stedet.

Hvis arbeidsmiljøet medfører risiko for deg, kan du ha rett til svangerskapspenger. Og hvis du rammes av alvorlige komplikasjoner, kan du bli sykemeldt. Ukene før termin kan du ta ut foreldrepenger og eventuelt ferie.

Når må jeg fortelle at jeg vil ha foreldrepermisjon?
Hovedregelen er at du må varsle arbeidsgiveren så tidlig som mulig. Fravær utover to uker må varsles senest én uke før første fraværsdag, fravær utover tolv uker må varsles senest fire uker i forveien, og fravær utover ett år må varsles senest tolv uker før permisjonen. Da forteller du også hvor lenge du har tenkt å være borte fra jobb. På enkelte arbeidsplasser finnes det kollektive avtaler med andre frister. Spør din tillitsvalgte hva som gjelder.

Et svangerskap kan være slitsomt, og det kan oppstå komplikasjoner som du ikke har forutsett. Et godt råd er å planlegge å trappe ned eller ta fri den siste måneden før termin.
Les mer om å forberede seg til fødselen.

Et arbeidsmiljø uten risiko
Alle arbeidsgivere har ansvar for å sørge for at gravide kvinner ikke utsettes for helse- eller sikkerhetsrisiko.
Hvis du er bekymret for at du utsettes for stoffer som kan påvirke deg og barnet, bør du kontakte verneombudet på arbeidsplassen. Snakk med sjefen din, og med jordmoren eller legen hvis det ikke finnes noe verneombud på arbeidsplassen.
Det er ikke bevist at det er skadelig for gravide kvinner å jobbe foran en datamaskin. Stress kan imidlertid påvirke svangerskapet. Snakk med jordmoren hvis du føler ubehag eller har mye kynnere – det skyldes sannsynligvis stress. Ta deg en hvil i løpet av dagen hvis du har mulighet til det.
Hvis du opplever at du blir diskriminert fordi du er gravid, for eksempel i forbindelse med lønnsforhandlinger, kan du kontakte tillitsvalgt, fagforbund eller LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet).

Svangerskapspenger – hvis ikke arbeidsoppgavene kan tilpasses
Ifølge arbeidsmiljøloven skal arbeidsmiljøet være trygt for både deg og det ufødte barnet ditt. Ved enkelte arbeidsforhold plikter arbeidsgiveren å tilpasse arbeidsoppgavene når du venter barn. Det gjelder hvis du har tunge, anstrengende arbeidsoppgaver eller hvis du gjennom arbeidet kommer i kontakt med farlige stoffer som narkosegasser, bly, løsemidler eller smittestoffer.
Hvis det er vanskelig å tilpasse arbeidsoppgavene dine, kan du søke om såkalte svangerskapspenger fra det tidspunktet du må slutte i arbeid, og frem til tre uker før termindato. Deretter har du rett til foreldrepenger etter vanlige regler. En slik søknad bør sendes inn i god tid, og lege eller jordmor må gjøre en medisinsk vurdering av risikoen for at fosteret kan bli skadet hvis du fortsetter å jobbe. Arbeidsgiver må også fylle ut sin del av skjemaet før det sendes til NAV. For arbeidstakere beregnes svangerskapspenger som hovedregel etter inntekten du har når du starter med svangerskapspenger.

Foreldrepenger, sykepenger og feriedager
De siste tre ukene før termindato har mor ikke lenger rett til svangerskapspenger, men til foreldrepenger.
Du har imidlertid rett til å starte uttaket av foreldrepenger inntil tolv uker før termin. Men husk at du da får mindre foreldrepenger etter at barnet er født. Når du søker om foreldrepenger, kan du velge mellom å få 100 prosent av foreldrepengegrunnlaget, eller 80 prosent av grunnlaget og dermed lengre permisjon. Dette kalles dekningsgrad. Den samlede stønadsperioden for foreldrepenger ved fødsel er på 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad. Mer alvorlige komplikasjoner under svangerskapet kan bli betraktet som sykdom og gi deg rett til sykepenger. Vanlige svangerskapsplager som vondt i ryggen og trøtthet regnes ikke som sykdom. Du kan selvfølgelig også ta ut ferie mot slutten av svangerskapet.
Foreldrepengegrunnlaget tar utgangspunkt i den inntekten du har når stønadsperioden din starter.

Fedrekvote, mødrekvote og felleskvote 
I forbindelse med barnets fødsel har begge foreldre rett til foreldrepenger. Vi viser til oppdatert informasjon på https://familie.nav.no/Til deg som er partner til den som akkurat har født et barn: En nybakt mamma trenger både følelsesmessig støtte og praktisk hjelp med mange ting.
Les mer om de første dagene hjemme med et nyfødt barn.
Og til deg som er aleneforelder: Det kan være fint å ha noen til å hjelpe deg hjemme de første dagene, eller kanskje ukene.

Les gjerne også våre tips hvis du er kvalm under svangerskapet

Det har oppstått en feil, prøv på nytt senere.
Laster inn ...