libero_recruitment_2021_1_pregnant-woman-with-iphone_desktop

Gravid og i jobb

Hvordan fungerer det med svangerskapspenger? Hvilke rettigheter har man overfor arbeidsgiver når man er gravid, og hva skjer hvis man blir sykemeldt? Her forklarer vi hva som gjelder med tanke på arbeidsliv og graviditet.

Å oppdage at man venter barn er ikke bare følelsesmessig overveldende. Det kan også skape utfordringer på jobb. For uansett hva man jobber med, vil svangerskapet påvirke jobbsituasjonen på en eller annen måte. Da kan det kanskje være greit å vite at man har rett til å stille krav til arbeidsgiveren sin. Ifølge arbeidsmiljøloven skal nemlig alle arbeidstakere ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det innebærer at arbeidsgiveren for eksempel må sørge for at gravide ikke kommer i kontakt med farlige stoffer, blir utsatt for smitte eller må utføre arbeid i stor høyde. Hvis man har en slik jobb, må arbeidsgiveren tilpasse arbeidet eller sørge for omplassering. Som gravid har man krav på å få tilrettelagt arbeid, men det gjelder ikke bare for de med farlige stoffer og fysisk utfordrende jobb. Både fysisk og psykisk stress kan gjøre at den gravide kan ha rett på svangerskapspenger. Jordmor eller lege fyller ut et skjema der hen skriver hva i arbeidsmiljøet som kan utgjøre fare for fosteret i magen, og hva den gravide trenger av tilrettelegging for at det skal være trygt. Dersom arbeidsplassen ikke kan tilrettelegge slik at det blir trygt, vil man som gravid da få svangerskapspenger i stedet. Noen ganger kan det være sånn at arbeidsplassen kan legge til rette arbeidet i noen grad, men ikke fullt ut, da kan man få svangerskapspenger for en del av arbeidstiden og resten er man i jobb med tilrettelegging. Gravide skal heller ikke måtte utføre tunge arbeidsoppgaver, spesielt ikke mot slutten av svangerskapet, når ryggen utsettes for stor belastning. Mange arbeidsplasser har et verneombud som man kan snakke med. I tillegg er det lurt å ta opp slike spørsmål med jordmoren eller fastlegen allerede på første svangerskapskontroll.

Hva er svangerskapspenger? Og hvordan fungerer det med sykemelding?

Hvis ikke arbeidsgiveren kan garantere et trygt arbeidsmiljø, kan man søke om svangerskapspenger. Hvor tidlig man kan få svangerskapspenger, avhenger av grunnen. Risiko for å komme i kontakt med farlige stoffer gjelder som regel fra samme dag. Svangerskapspenger kan man også få i periode, for eksempel dersom man har en blødning, som senere i svangerskapet avtar. Ved fysisk krevende arbeid pleier ikke svangerskapspenger å være aktuelt før lenger ut i svangerskapet. Sjekk med Nav og snakk med jordmor/ lege om hva som gjelder i din situasjon.
Sykemelding kan legen skrive ut hvis man har så store fysiske plager at man ikke klarer å jobbe. Å «bare» ha «normale» svangerskapsplager regnes vanligvis ikke som en sykdom. Men hvis man har alvorlige plager, fra tidligere eller nå får en kraftig forkjølelse kan sykemelding under svangerskapet bli aktuelt. Det er nokså vanlig at den som bærer frem flere barn, blir sykemeldt mot slutten, ganske enkelt fordi det belaster kroppen enda mer. Siden flerlinger utgjør risiko for tidlig fødsel, har man rett på svangerskapspenger i stedet for sykemelding. Ved fysisk og psykisk krevende jobber og ikke minst frerlinger kan det være aktuelt med svangerskapspenger og ikke sykemelding. Ta alltid opp med jordmor eller lege om hva hen tenker. Dersom den gravide ikke selv er syk, men det er graviditeten som setter begrensninger, eller at arbeidet kan utgjøre en risiko for barnet i magen vil svangerskapspenger være riktig ytelse. Hvis det blir behov for sykemelding, er det legen som skriver den ut. Deretter blir den sendt til Nav.

Når starter foreldrepermisjonen?

Selv om man ikke blir sykemeldt, kan kroppen bli veldig sliten mot slutten av svangerskapet, så det kan være lurt å ta noen uker fri før babyen kommer. Hvor tett opptil fødselen man orker å jobbe, avhenger selvsagt av hvordan en føler seg, og av hva slags jobb en har. Men, husk at alle gravide trenger å ta vare på seg selv og ta ekstra pauser for å hvile og hente seg inn. I Norge starter foreldrepermisjonen 3 uker før termin. Dersom den gravide ønsker å ta fri før det, har man lov å begynne å bruke av sin permisjon fra uke 32. Er livet – og arbeidslivet – altfor stressende, kan det forårsake flere sammentrekninger. Det er et tegn på at man bør ta det litt roligere.

Når bør jeg fortelle arbeidsgiver om foreldrepermisjonen?

Hovedregelen er at man plikter å varsle arbeidsgiveren sin om at en skal ut i permisjon, minst fire uker før permisjon som varer mellom 12 uker og ett år, og minst 12 uker før permisjon som varer lenger enn ett år. Legg in søknad på Nav.no 6-8 uker før permisjonstart. Arbeidsgivere har litt ulike regler når de ønsker å få beskjed om permisjonssøknad. Men de fleste ønsker gjerne å få beskjed så fort en selv har bestemt seg. På enkelte arbeidsplasser finnes det kollektive avtaler med andre frister. Spør din tillitsvalgte hva som gjelder. Hvis man føler behov for å starte permisjonen tidligere enn planlagt, bør man ta en prat med arbeidsgiveren sin. Forhåpentligvis kan man finne en løsning. Hvis en opplever å bli diskriminert under svangerskapet eller foreldrepermisjonen, kan man kontakte tillitsvalgt, fagforbund eller LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet).

Kan foreldrene ha permisjon samtidig?

Noen føler at de to ukene foreldrene har sammen i forbindelse med fødselen, ikke er nok. Men kan man motta foreldrepenger samtidig for samme barn? Med mindre det er snakk om flerlinger, kan man ikke det.

Faktasjekket av Karin Johansson och Cecilia Kleven, autorisert jordmor.

Del artikkel