15-months_sca_pd5_mgl4170

Måned 15

BARNET DITT

Venner er verdens morsomste leketøy

I denne alderen leker barnet i større grad ved siden av vennene sine enn med dem. Dette kalles parallellek, i motsetning til samarbeidslek. Småbarn er ikke så veldig sosiale, men det betyr ikke at de ikke liker å leke med andre barn. Tvert imot. De ser bare på vennene sine som morsomme leketøy. Og de ser på lekekameratenes mat og leketøy som felles eiendom, som de bare kan ta.

FORELDER

Om å bli venner

Vi blir ikke født som sosiale og generøse individer. Vi lærer oss å bli det gjennom å være sammen med andre. I utgangspunktet er ikke barn særlig flinke til å skaffe seg venner, men de blir bedre og bedre etter hvert. De må bare øve seg. La dem gradvis få én eller et par venner, som de kan leke med i korte perioder. Det er en god begynnelse.