close

Føde med doula

Til alle tider har man hatt fødselshjelpere – kvinner som har erfaring med og kunnskap om fødsler. Dagens doulaer er en støtte for hele familien under fødselen og ofte viktige personer også før fødselen.

Doulaens oppgave er å støtte både mammaen og pappaen eller partneren.

Hun skal skape en positiv fødselsopplevelse, være tilgjengelig for alle og bidra med alt familien trenger i tillegg til det jordmoren og legen gjør. Doulaens mål er at foreldrene skal få en fødselsopplevelse de kan tenke tilbake på med glede. Hun bidrar med erfaringer, styrke, ro og praktiske kunnskaper.

I samråd med de blivende foreldrene

Doulaen skaper en rolig og varm atmosfære i samråd med de blivende foreldrene og er til stede under hele fødselen. Hun gir ingen medisinske råd, og rollen hennes er tydelig avgrenset i forhold til personalet på fødeavdelingen, som har det medisinske ansvaret.

Doulaen støtter begge de blivende foreldrene

Hun kan gjøre fødestuen koselig, passe på at man spiller musikken paret har valgt, sørge for at det er mat og drikke tilgjengelig, bidra med massasje og annen avslapping og være en rolig og positiv støtte for begge foreldrene. En doula er der for begge foreldrene. Partneren er alltid den viktigste støtten for mammaen, så man kan si at doulaen hjelper partneren med å bli en enda bedre støtte. Målet er å formidle trygghet og tro på kvinnens og parets egne krefter og ressurser. Les mer om hvordan pappaen eller partneren kan bli mer involvert i graviditeten.

Ha med en venn eller en profesjonell doula

Til syvende og sist handler det om at en kvinne støtter en annen kvinne og partneren hennes under fødselen. Så hvis du er med og hjelper en venn eller slektning som føder, kan man si at du er en doula – eller fødselshjelper.

Men det finnes også profesjonelle doulaer med utdanning. Det er foreldrene selv som leier inn og betaler doulaen. Doulaen er ikke en del av det offentlige helsevesenet.

Doulaer er ikke noe nytt

Ordet doula kommer fra gresk og betyr fritt oversatt "kvinne som yter omsorg". At kvinner med erfaring fra barnefødsler hjelper andre kvinner som føder barn, er en eldgammel tradisjon som fortsatt finnes i ulike kulturer. Les også om hjemmefødsel.

Lenge var det en selvfølge at andre kvinner, i tillegg til jordmoren, skulle samles rundt den fødende kvinnen for å skape trygghet og yte praktisk hjelp. Å føde med støtte fra en doula kan være en måte å videreføre den eldgamle kvinnetradisjonen på.

Det har oppstått en feil, prøv på nytt senere.
Laster inn ...