190913_libero_CF3_119_CMYK_Desktop

Tilbake på jobb etter permisjon

Når skal barnet begynne i barnehage, og hvordan håndterer man overgangen fra permisjon til jobb? Hvordan skal man klare å være borte fra barnet hele dagen?

Å få snakke med andre voksne eller gå på toalettet uten publikum høres kanskje forlokkende ut? Ja, det er unektelig mye som føles eksotisk ved å komme tilbake i jobb etter permisjonen. Men skal vi være ærlige, kan det også føles litt skummelt. For uansett om du nyter foreldrepermisjonen eller teller dagene til du kan begynne å jobbe igjen, er det vanlig å gruble over omstillingen til arbeidslivet og tenke på hvordan det vil bli å ikke tilbringe all sin våkne tid sammen med barnet. Frykter du at du har glemt hvordan det var å være i jobb? Eller føles det tungt å måtte være borte fra babyen lenger enn fem minutter om gangen?

Hvor lenge bør foreldrepermisjonen vare?

Det er lett å følge med på hva alle andre gjør, og tenke at det finnes en norm eller regel for når man bør begynne i jobb igjen. Det er heller ikke uvanlig å føle press fra venner, arbeidsgiver eller samfunnet generelt om å gjøre ting på en bestemt måte. Prøv i stedet å følge dine egne (og en eventuell partners) instinkter. Generelt kan man si at de som velger foreldrepermisjon, veldig sjelden angrer på det – selv om det selvsagt ikke alltid er en dans på roser. De foreldrene som ikke har hatt mulighet til å være hjemme lenge, føler derimot oftere at de har gått glipp av en viktig periode i både barnets og sitt eget liv. Men tross alt er det ditt barn og din familie det handler om, så tenk på hva du tror er best for dere. Mange har sikkert allerede før fødselen lagt en omtrentlig plan for hvor lenge de har tenkt å være hjemme, og hvordan tiden skal deles med en eventuell medforelder. Men siden det på forhånd er umulig å vite hvordan du vil oppleve foreldrepermisjonen, kan det være greit å vite at det går an å endre planene senere hvis du eller dere ønsker det.

Når bør barnet begynne i barnehage?

Barn er veldig ulike, og derfor er det vanskelig å si nøyaktig når de bør begynne i barnehagen. Ofte er det enklere for barnet hvis han eller hun har lært å gå og spise selv. Dessuten bør barnehagestart helst ikke sammenfalle med andre store omstillinger i barnets liv, for eksempel at han eller hun får søsken. Men man har ikke alltid mulighet til å velge siden foreldrepermisjonen en dag tar slutt og de fleste må tilbake på jobb. Da må man ha tillit til at for små barn er barnehagen et kjempegodt sted å være mens foreldrene jobber.
Har du mulighet til og trives med å være hjemme lenger, trenger du imidlertid ikke å bekymre deg for at barnet ikke vil få nok sosial stimulering. Frem til de er 3–4 år, har nemlig ikke barn direkte behov for det større sosiale miljøet de møter i barnehagen. Det kjente hjemmemiljøet og en trygg mor eller far er faktisk mer enn nok. Barnehagen er med andre ord primært til for oss voksne, slik at vi kan jobbe. Den er ikke først og fremst noe små barn har behov for.
Men uansett når barnet begynner i barnehagen, er det viktig å finne et mest mulig trygt og harmonisk sted til barnet. Og for å hjelpe deg i gang har vi noen tips om valg av barnehage og om tilvenning.

En omstilling for barnet

Selv om det kan føles uvirkelig at barnet du har vært sammen med døgnet rundt, nå skal klare seg uten deg i mange timer om dagen, pleier det å gå over forventning. De første dagene og ukene kan selvsagt vekke sterke følelser, slik alle store forandringer gjør. Men gradvis venner barnet seg til den nye tilværelsen.
I starten – når omveltningen er mest merkbar – bør du konsentrere deg fullt ut om barnet når du er hjemme. Det vil være godt for barnet at noen timer i døgnet er som de pleier. Hvis dere er to, og hvis det er praktisk mulig, kan det også være en god idé å ikke jobbe altfor lange dager eller å komme hjem i lunsjen for å få en ekstra kosestund med barnet. Mange foreldre velger å la permisjonene overlappe, slik at begge jobber deler av tiden og har permisjon deler av tiden. Den varianten gir en myk overgang og kan gjøre at omstillingen blir enklere for alle.
Men uansett hvordan dere legger det opp, vil barnet sannsynligvis reagere følelsesmessig på omstillingen. Det kan være vanskelig å takle hvis du har dårlig samvittighet og egentlig har mest lyst til å være hjemme. Prøv likevel å tenke at barnet må få reagere på det som føles annerledes, og at det ikke er noen fare så lenge det er sammen med voksne som kan trøste, klemme, leke og gjøre livet godt. Barnet vil venne seg til det nye og sette minst like stor pris på det som på det gamle. Du gir barnet en gave hvis du lar det få et nært forhold til begge foreldrene sine, eller til andre voksne, for i sitt første leveår knytter barnet seg til folk på en helt unik måte.

Hvordan komme tilbake i jobb?

Å begynne å jobbe etter å ha hatt foreldrepermisjon er som sagt en omstilling både for barnet og for den som må tilbake på jobb. Hvis dette er ditt første barn, vil det å sjonglere familieliv og arbeid være en ny situasjon, og det er viktig at du tar vare på deg selv når du begynner å jobbe igjen. Her er noen tips du kan ha i bakhodet:

 • Alle følelser er tillatt. Du går gjennom en stor omstilling i livet. La den få plass.
   
 • Husk at for de aller fleste føles det helt greit etter en stund. Det er kanskje til og med deilig å være blant voksne igjen.
   
 • Våg å tro at du fortsatt kan. Mange frykter at de har falt av lasset og glemt alt mens de har vært hjemme og bare tenkt på bleier og barnemat. Men det stemmer selvsagt ikke – tvert imot har hjernen ofte godt av å få tenke på noe annet i en periode. Mange som begynner på jobb igjen, innser at tiden hjemme faktisk har gitt dem nye perspektiver. Man kan altså si at vi blir smartere av å ha foreldrepermisjon.
   
 • Har du en partner som har tatt over foreldrepermisjonen? Prøv å tenke på at partneren og barnet nå får tid til å utvikle et godt og nært forhold – og be ham eller henne om å sende bilder av hva de gjør om dagene. Det pleier å være koselig å få oppdateringer hjemmefra.
   
 • Hvis barnet skal begynne i barnehagen, blir det en større omstilling for dere alle. Snakk med arbeidsgiveren din om å få en myk start på jobb, for eksempel ved å slippe for stramme frister eller for stor arbeidsbelastning. Hvis ikke arbeidsgiveren viser forståelse, kan du som småbarnsforelder ha lovfestet rett til redusert arbeidstid.
   
 • Hvis du velger å kombinere permisjon og jobb i en periode, bør du la jobb være jobb de dagene du er sammen med barnet. Å være tilgjengelig for jobbsamtaler samtidig som du skal bytte bæsjebleier eller legge en baby, er ikke alltid så lett. Da er det fare for at du føler deg utilstrekkelig på alle plan – og om du klarer å håndtere alt, kan det gå utover helsen din.
   
 • Senk ambisjonsnivået, og/eller fokuser på færre ting på jobb. Mange arbeidsgivere synes faktisk at småbarnsforeldre blir mer effektive, sannsynligvis for at de ganske enkelt må lære seg å prioritere.
   
 • Nå som du endelig har mulighet til å spise eller drikke kaffe i fred – eller sammen med andre voksne – må du passe på å ta kaffe- og lunsjpauser. For selv om prioritering er viktig, må du ikke bli så effektiv at du ikke klarer å hente deg inn igjen.
   
 • Hvis du velger redusert arbeidstid i småbarnsårene, bør du og en eventuell partner snakke om hva det vil innebære praktisk og økonomisk – ganske enkelt for at den som reduserer stillingsprosenten, ikke skal få dårligere økonomi, mindre pensjon og eneansvar for ulønnet husarbeid.

Siden alle er ulike og har ulike behov, er det viktig å gjøre det som fungerer best for din familie. For det er nettopp det som er den store overgangen ved å begynne i jobb etter permisjon: Du har en ny familie og med det også et nytt liv som jobben nå skal passe inn i.

Faktasjekket av Tova Winbladh, autorisert psykolog

Del artikkel