Libero_Recruitment_2021_26_girl-waiting-in-hallway_Desktop

Tilvenning i barnehage

Når barnet begynner i barnehagen, starter en ny fase i livet for hele familien. Plutselig skal barnet, som nettopp var en liten en i armene dine, være uten deg store deler av dagen. Men når begynner barn i barnehage, og hvordan foregår tilvenningen? Vi forteller mer og gir noen tips til den nye hverdagen.

I Norge begynner rundt 85 % av alle barn i barnehage når de er mellom ett og to år. Barnehagen er viktig – i starten mest for at du som forelder skal kunne begynne å jobbe igjen etter permisjonen, men senere også for barnets utvikling. I barnehagen lærer barnet nemlig å leke sammen med andre, vise hensyn og mye annet som er viktig i livet. Inntil barna er tre–fire år gamle, er de imidlertid ikke så opptatt av gruppelek. De er ganske enkelt for små. Så dersom du som forelder vil (og kan) være hjemme med barnet lenger, bør du absolutt ikke ha dårlig samvittighet eller tenke at det hemmer barnets sosiale utvikling at han eller hun ikke får gå i barnehagen og være sammen med andre barn hver dag.
Men de fleste barn begynner i barnehage, og da trengs det tilvenning.

Forberedelser før barnet begynner i barnehagen

Allerede før tilvenning og oppstart i barnehage kan det være lurt å begynne å forberede barnet. Dere kan for eksempel gå og se på barnehagen og leke på uteområdet når barnehagen er stengt. Dere kan også kikke inn gjennom vinduene og snakke litt om hva som skal skje. I noen barnehager får man komme på besøk før tilvenning. Men hvis det ikke er mulig i deres barnehage, fungerer det vanligvis fint å bare snakke om det og kikke litt på selve bygningen og uteområdet.
Også du som forelder kan ha behov for å forberede deg litt. Hvis du har mulighet, bør du sette av godt med tid til tilvenningen og barnets første uker i barnehagen. Du bør også innstille deg på at det nok ikke kommer til å gå helt smertefritt. De fleste barn reagerer nemlig på en eller annen måte på å begynne i barnehagen. Kanskje blir nettene urolige? Kanskje blir barnet veldig mamma- eller pappadalt en stund? Siden barnet opplever mye nytt – på både aktivitets- og følelsesfronten – bør du regne med at han eller hun vil være ekstra trøtt den første tiden, og sannsynligvis også ha stort behov for nærhet fra deg. Du som forelder representerer jo noe trygt når alt annet er nytt.

Noen foreldre må av praktiske grunner sende barna i barnehagen selv om de føler det er for tidlig. Det kan være vondt å gå imot magefølelsen. Prøv derfor å få støtte fra omgivelsene og samarbeide nært med barnehagen, slik at du kan føle deg trygg på at barnet har det bra. Mange opplever derimot barnehagestart som en befrielse etter en lang foreldrepermisjon og får dårlig samvittighet for at det føles så godt å overlate barnet til andre. Men det er ingen grunn til å ha dårlig samvittighet! For oss mennesker er det helt naturlig å være flere om å ta oss av barna. Slik har vi levd til alle tider, og det er ikke noe rart ved å ville dele ansvaret for et barn med andre.

Hvordan foregår tilvenningen?

Ulike barnehager har ulike rutiner for tilvenning. Snakk derfor med barnehagen som ditt barn skal gå i, og finn ut hvordan de pleier å gjøre det. De viktigste for trygg tilvenning er vanligvis lydhørhet for barnets behov og signaler samt et godt samarbeid mellom forelder og barnehage. Hvis du som forelder har tillit til, og føler deg trygg på, de som jobber i barnehagen, blir det automatisk lettere for barnet å føle seg trygg. Grunnlaget for et godt samarbeid er god kommunikasjon og at du tør å spørre hvis det er noe du lurer på. Det samme gjelder etter tilvenningen.

De første avskjedene

I praksis foregår tilvenningen oftest ved at barnet får være i barnehagen sammen med forelderen for å bli kjent med det nye miljøet og de som skal bli barnets nye trygghetspersoner. Så får forelderen forlate barnet i kortere perioder, og til slutt flere timer i strekk. Hvor raskt det går, varierer fra barn til barn og fra barnehage til barnehage.

Ikke bli forskrekket om barnet i starten reagerer kraftig på at du går. Selv om barn er veldig ulike – noen vinker kjekt farvel, mens andre hulker hjerteskjærende – er det en atskillelse som barnet må takle. Det er ikke nødvendigvis negativt at barnet reagerer på at du går. Det betyr jo bare at barnet ditt liker å være sammen med deg! De voksne i barnehagen vil trøste og berolige barnet, slik at han eller hun kan slappe av og bli glad igjen. Etterpå kan det være godt å høre at de klarte det, og at barnet har kost seg og lekt. Hvis du er veldig bekymret, kan du for din egen skyld be dem sende deg en melding når barnet har roet seg, slik at du kan slappe mer av.

Hvis barnet ikke klarer å finne roen når du er borte, er han eller hun kanskje ikke klar til å være alene i barnehagen. I så fall er det fint om tilvenningen kan fortsette en stund til. Snakk med barnehagelærerne, og legg en plan sammen. De er jo vant med alle slags barn og har ofte flere gode måter å håndtere eventuelle problemer på.

Ha oversikt over barnets hverdag

Det er lurt å ha oversikt over barnehagens rutiner og lære seg navnene på de ansatte og – hvis du klarer det – alle barna. Da er det lettere å snakke med barnet om hvordan dagen har vært. De ansatte i barnehagen gir deg oftest et innblikk i hvordan barnets dager er, og hvordan måltidene og middagshvilen fungerer. Ved at du bruker litt tid på å snakke med de ansatte når du henter barnet, kan du få masse å snakke med barnet om på hjemveien og om kvelden. Barnehagen er jo barnets verden, og alt som har skjedd der, er minst like spennende som det som har skjedd i din verden. Hvis barnehagen synes det er greit, kan du også være med en dag! Det er ofte både spennende og morsomt – for alle parter.

Vet du hvordan barnehagehverdagen er, blir det også lettere å forstå ulike reaksjoner, for eksempel at barnet er trøtt etter en utflukt eller urolig hvis det har vært mye konflikter barna imellom. Hvis en medarbeider slutter, eller hvis det i en periode er personalmangel eller mange vikarer, kan det påvirke barnet negativt. Men hvis du har forståelse for at barnehagehverdagen kan være like sammensatt, skiftende og krevende – eller like utviklende og morsom – som voksnes arbeidshverdag er, vil du være en god støtte for barnet.

Kosedyr og klesskift

I de fleste barnehager kan små barn ha med seg et kosedyr eller en sutteklut til middagshvilen. Andre barnehager ber om bilder de kan henge opp – av familien, kjæledyr eller lignende – på barnets plass. Det kan føles trygt for barnet å kikke på bildene og tenke på alt som venter hjemme. Regn med at det vil bli behov for å ha flere klesskift i barnehagen. Under tilvenningen får dere sannsynligvis en sjekkliste over hva barnet trenger (og ikke trenger) i barnehagen.

Følelsesmessige reaksjoner

Som sagt er tiden som ny i barnehagen vanskelig for de fleste barn. De skal skape massevis av nye relasjoner og lære seg å være uten foreldrene – samtidig. Dessuten skal de bli kjent med et nytt miljø og tilpasse seg til regler og rutiner som er nye og kan oppleves som krevende. Alt dette gjør at små barn ofte blir slitne og trøtte av barnehagen, og det bør du ta høyde for den første tiden.

Vårt beste tips er å prøve å gi barnet påfyll av nærhet og energi når dere er hjemme. La barnet sitte på fanget, og ikke vær gjerrig på klemmene. Ikke still for strenge krav akkurat nå. Det er deilig å få omsorg og få lov til å være liten når man hele dagen prøver å være flink og stor blant mennesker man ikke kjenner så godt. Prøv å bære over med dårlig humør og følelsesutbrudd. Tenk i stedet at den lille trenger å lade batteriene – med foreldrekontakt, omsorg og kjærlighet.

Iblant merker du trøttheten allerede ved henting. Det er vanlig at barn bryter litt sammen da eller på hjemveien, rett og slett fordi de ikke orker å være sterke lenger nå som du er i nærheten og representerer trygghet. Vi vet at det kan føles ekstremt frustrerende hvis du også har hatt en slitsom dag og bare vil hjem og puste ut. Men det er dessverre ingenting å gjøre med det. Prøv heller å vise forståelse. Et godt tips er å begynne å lade opp barnets batterier med det samme. Kanskje setter barnet pris på at du kler på og bærer ham eller henne? Det kan også være godt å få noe i magen før dere tar fatt på hjemveien.

En god barnehagehverdag

Etter den første turbulente perioden med tilvenning pleier de fleste barn å trives veldig godt med sin nye hverdag. Forskning viser også at det å gå i barnehagen virker positivt inn på barnas utvikling. Hvis de har trygge voksne i barnehagen, kan de slappe av, leke og delta i hverdagsrutinene med lyst og glede. Men det kan selvsagt komme tunge dager når barnet helst vil være hjemme. Det er ikke noe rart ved det. Se heller på det som et tegn på at barnet trives hjemme! Hvis du som forelder føler deg trygg på at barnet har det godt i barnehagen, blir slike dager vanligvis lettere å takle.

Noen opplever riktignok at miljøet i barnehagen ikke passer for barnet, og da kan det være en god idé å bytte barnehage. I slike situasjoner merker man det vanligvis tydelig både på barnet og på kontakten med personalet. Hvis du opplever gnisninger og føler at det ikke hjelper å snakke med barnehagelærerne eller enhetslederen, er det sannsynligvis bedre å bytte til en barnehage du føler tillit til, enn å bli værende og bekymre deg for barnet.

Faktasjekket av Tova Winbladh, autorisert psykolog

Del artikkel