twins-and-how-to-help-them-both-develop-optimally_id191_image

Tvillinger og hvordan man stimulerer begges utvikling

Som to dråper vann på utsiden, men helt ulike personligheter? Eller kanskje tvert imot? Hvordan stimulerer man best utviklingen hos tvillinger, og hva bør man tenke på for å lykkes? Her kan du lese om tvillingers utvikling.

Når det gjelder søsken generelt, vil man som oftest at de skal leke mer sammen, lære seg å komme overens og få et godt forhold til hverandre. Generelt sett gjelder dette også tvillinger. Det er som oftest en fordel om tvillinger behandles akkurat som andre søsken. De kan jo ha virkelig stor glede av hverandre, og de har alltid en lekekamerat i nærheten. Men forestillingen om at tvillinger per definisjon har et nærmere forhold til hverandre enn andre søsken, stemmer ikke nødvendigvis.

Skille tvillinger i hverdagen

Tidligere mente mange at man bør skille tvillinger og la dem gå i ulike klasser eller på andre måter skape avstand mellom dem. Det finnes imidlertid ikke forskning som entydig dokumenterer at det er bedre for barna. Uansett bør man behandle alle barn som individer – selv om de har levd tett sammen i magen – og det kan man jo gjøre selv om de er sammen.

Siden tvillinger er både søsken og individer, hender det selvsagt at de krangler eller går gjennom en vanskelig periode. Da kan det være gunstig å la dem få litt avstand fra hverandre. Det gjelder også i andre forhold – mellom «vanlige» søsken, venner eller andre barn og foreldre.

Tid alene med forelderen

Ofte får tvillinger mindre tid alene med foreldrene enn andre barn. Derfor bør man iblant prøve å gi dem litt tid for seg selv med én av eller begge foreldrene. Det trenger ikke være store greier – det kan for eksempel være fint å gå en tur, spille et spill eller bake sammen med en forelder uten at den andre tvillingen er der. La barnet føle at det har din hele og fulle oppmerksomhet. Samtidig får du som forelder mulighet til å lytte til og være sammen med barna hver for seg.

Selvstendige individer

Selv om tvillinger kan se like ut, er det som sagt viktig å behandle dem som selvstendige individer, for det er jo det de er. Alle barn trenger å bli møtt og sett som de personene de er – og med de ulikhetene, likhetene, tankene og behovene de har. Dessuten trenger alle å bli møtt med varme.

Unngå å sammenligne tvillinger

Selv om det iblant kan være vanskelig å la være, bør vi unngå å sammenligne tvillinger. Når to barn er født samtidig, er det selvsagt naturlig å konstatere at den ene har lært seg å gå før den andre, men etter hvert som barna blir eldre, kan det føles tungt å hele tiden bli sammenlignet med en annen. Man kan bli lei av å høre at man er «den sjenerte» bare fordi man ikke er like utadvendt som tvillingen sin, eller at man er «den lange» bare fordi den andre er litt kortere. Dette gjelder spesielt ting som samfunnet eller omgivelsene legger vekt på.

Tips for å få tvillinger til å føle seg sett

Det finnes ting du kan gjøre for å hjelpe tvillinger med å føle seg sett som individer i stedet for som en enhet. Du kan

  • bruke barnets navn når du omtaler ham eller henne

  • be lærere, naboer, venner og slektninger om å bruke barnas navn

  • hjelpe omgivelsene med å se forskjell på barna ved å gi dem ulike klær og frisyrer

  • oppmuntre til og legge vekt på forskjellene mellom tvillingene uten å foreta unødige sammenligninger

  • hjelpe barna med å ha egne venner, interesser og ideer

  • la barna få være fra hverandre iblant allerede mens de er små

Selvsagt er alle ulike, og det som fungerer godt for ett tvillingpar, fungerer kanskje ikke for et annet. Her gjelder det å finne ut hva barna trives med, og passe på at de føler seg sett som individer.

Søsken til tvillinger

Det er ikke uvanlig at tvillingpar blir veldig sammensveiset. Hvis man har flere barn, kan det derfor være lurt å tenke nøye gjennom hvordan alle søsknene kan få et nært forhold til hverandre og unngå sjalusi. Hvis tvillingene har eldre søsken, er et godt tips å prøve å involvere dem helt fra starten av. La dem hjelpe til med å passe på og være sammen med tvillingene hvis de vil. Kanskje er det behov for litt ekstra hjelp? Hvis tvillingene ammes, trenger kanskje mor hjelp til å hente et vannglass? Eller kanskje storesøster eller storebror kan passe på den ene tvillingen mens den andre får ny bleie? Å la eldre søsken få være med og bli viktige for tvillingene, styrker selvfølelsen deres og forholdet mellom søsknene.

For en trøtt forelder kan det dessuten være praktisk hvis flere søsken kan finne roen sammen, for eksempel før sengetid. Når tvillingene er noen måneder gamle, kan de være med og lytte til en godnatthistorie sammen med eldre søsken. Det kan bli en koselig stund – og har du flaks, sovner kanskje alle barna når historien er slutt!

 

Faktasjekket av Tova Winbladh, autorisert psykolog

Del artikkel

Artikler som kan være interessante for deg