close

Tvillinger og hvordan man stimulerer begges utvikling

Noen mener at man bør skille tvillinger og la dem gå i hver sin klasse eller skape avstand mellom dem på andre måter. Men det finnes ingen forskning som entydig viser at det er bedre for barna.

Når det gjelder søsken generelt, vil man som oftest at de skal leke mer sammen, lære seg å komme overens og få et godt forhold til hverandre. I det store og det hele er det en fordel om tvillinger behandles på lik linje med andre søsken. De kan jo ha virkelig stor glede av hverandre, og de har alltid en lekekamerat i nærheten.

Tvillinger er både søsken og individer, og det hender at de krangler eller går gjennom en vanskelig periode. Da kan det være gunstig å la tvillingene få litt avstand fra hverandre. Det samme gjelder i forholdet mellom vanlige søsken, venner eller andre barn og foreldre.

Tid alene med forelderen

En tvilling får sannsynligvis mindre tid alene med foreldrene enn andre barn. Det kan derfor være fint å få litt mer tid for seg selv med én av eller begge foreldrene iblant.

Det kan være så enkelt som å gå en tur, spille et spill eller bake noe sammen med en av foreldrene uten at broren eller søsteren er til stede. Det gir også deg som forelder mulighet til å lytte til og være sammen med barna hver for seg.

Selvstendige individer

Det er også viktig at man behandler tvillinger som selvstendige individer, for det er nettopp det de er – selv om de kan se like ut. Alle barn trenger å bli møtt og sett som de personene de er – og med de ulikhetene, likhetene, tankene og behovene de har. Og alle trenger å bli møtt med varme.

Tvillingenes søsken

Hvis tvillingene har eldre søsken, er et godt tips å involvere dem helt fra begynnelsen av. La dem hjelpe til med å passe på og være sammen med tvillingene. Både fordi den dobbeltammende mammaen sikkert trenger hjelp med forskjellige ting når hun ammer. Og fordi det er gunstig for søsken å få kontakt med hverandre. Tvillinger kan få et veldig nært forhold til hverandre, og da er det fint om også andre søsken helt fra starten av får være involvert og spille en viktig rolle.

For en trøtt forelder er det også praktisk hvis flere søsken kan finne roen sammen, for eksempel før sengetid. Når tvillingene er noen måneder gamle, kan de være med og lytte til en godnatthistorie sammen med eldre søsken. Det kan bli en koselig stund – og har du flaks, sovner kanskje alle barna.

Fakta om tvillinger

Cirka 1 prosent av alle fødsler i Norge er tvillingfødsler. Av disse er litt under halvparten eneggede. Resten er fordelt på toeggede tvillinger av samme kjønn og toeggede tvillinger av forskjellig kjønn. Når to egg blir befruktet av to sædceller, blir det toeggede tvillinger. Da får tvillingene ulikt arvemateriale, siden ulike egg fra moren smelter sammen med ulike sædceller fra faren. Toeggede tvillinger ligner i prinsippet ikke mer på hverandre enn vanlige søsken.

Eneggede tvillinger utvikler seg ved at én sædcelle befrukter ett egg, og at dette egget senere deler seg. De to barna som da blir resultatet, får samme arvemateriale og blir svært like. I Norge er litt under halvparten av alle tvillinger som fødes, eneggede. Resten er toeggede. Etter hvert som gjennomsnittsalderen på fødende kvinner øker, blir også andelen toeggede tvillinger større.

Antall tvillingfødsler varierer kraftig mellom ulike folkeslag. Blant asiater fødes det færre tvillinger enn i vestlige land, og blant afrikanere fødes det mange flere. Man vet ikke hvorfor det befruktede egget deler seg og det blir eneggede tvillinger. Eneggede tvillinger er genetisk 100 % like, og likevel er de fysisk og psykisk ulike. Forskjellen må skyldes noe annet, og da mener man at det er miljøet som spiller inn.

Lese mer om tvillinger?

Å amme tvillinger
Å vente tvillinger

Det har oppstått en feil, prøv på nytt senere.
Laster inn ...