Ved å fortsette å bruke denne hjemmesiden godkjenner du bruken av cookies. Du kan lese mer om det her. 

close

ADHD og autisme

Mange småbarn har "lopper i blodet" og vanskelig for å sitte stille. Andre er forsiktige og innadvendte. Det kan være en del av personligheten eller bare en fase i barnets utvikling. Når kan man begynne å mistenke at annerledes atferd er et symptom på ADHD eller autisme?

Små barn kan være impulsive og bråkete. Eller urovekkende stille. De går gjennom trassperioder og utvikler seg trinnvis. I enkelte tilfeller kan et barns atferd være så vanskelig å håndtere at hverdagen knapt fungerer. Slike problemer kan skyldes ADHD eller autisme. Utredning og ekstra hjelp blir ofte aktuelt først i skolealderen, men det finnes barn som får diagnosen langt tidligere.
Diagnosen kan oppleves som en forklaring på at alt ikke føles riktig, og gi rett til mer støtte for barnet. Særlig når det gjelder autisme, pleier man derfor å understreke at tidlig diagnostisering er en fordel.
For at man skal foreta en utredning eller stille en såkalt nevropsykiatrisk diagnose som ADHD eller autisme, må barnets vanskeligheter medføre alvorlige problemer i hverdagen.
Personer som har slike problemer, kan være ekstremt begavede på enkelte områder, og i riktige omgivelser er det ikke sikkert de har problemer i det hele tatt.

ADHD

Man regner med at cirka hvert tjuende barn har ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Problemene fortsetter ofte inn i voksen alder, men pleier å bli mindre, siden man da har lært seg å forstå og håndtere dem bedre. ADHD har sannsynligvis flere årsaker, blant annet arv.

Det finnes ingen enkel test som kan gi svar på om et barn har ADHD. Hvis man har alvorlige problemer i hverdagen, foretar man en grundig utredning med intervjuer av personer som er i kontakt med barnet, psykologiske tester og medisinske undersøkelser.

Noen tidlige symptomer på ADHD kan være at barnet har problemer med enkelte ting:

• Oppmerksomhet. Det er vanskelig for barnet å konsentrere seg – selv i korte perioder – og å sitte stille, lytte eller ta imot instrukser.

• Impulskontroll. Barnet reagerer uten å tenke seg om og har hyppige humørsvingninger.

• Hyperaktivitet. Det sosiale samspillet med andre barn blir aldri helt harmonisk. Leken er ukonsentrert og blir ofte avbrutt.

Men ADHD kan opptre på ulike måter, og er egentlig en samlebetegnelse på flere ulike diagnoser, blant annet ADD og DAMP:

• ADD (attention deficit disorder) er som ADHD, men uten hyperaktivitet. ADD er vanligere hos jenter. Barnet blir lett distrahert og mister konsentrasjonen, men er altså ikke hyperaktivt.

• Det man særlig i Sverige har kalt DAMP (deficits in attention, motor control and perception), er en slags ADHD som også omfatter problemer med enkelte bevegelser. Iblant har barnet også vanskelig for å tolke syns-, hørsels- og følelsesinntrykk. I stedet for DAMP snakker man i dag oftest om ADHD i kombinasjon med DCD (developmental coordination disorder).

Uansett hva barnets problem er, har dere alltid rett til å oppsøke hjelp hos BUP, Barne- og ungdomspsykiatrien, eller på helsestasjonen. Barnet skal kunne få ekstra støtte i barnehagen hvis det trengs. Det kan for eksempel være behov for en voksen som styrer leken eller hjelper til med rutiner og struktur. Hvordan omgivelsene møter barnet, spiller også en viktig rolle.

Det kan også skje at et barn med ADHD-problematikk etter noen år ikke lenger oppfyller kriteriene for diagnosen.

Autisme

Autisme er en nevropsykiatrisk funksjonshindring som blant annet medfører at barnet har vanskelig for å forstå og tolke omverdenen.
Hvis du synes det er vanskelig å få ordentlig kontakt med barnet, begynner du kanskje å mistenke autisme. På veldig små barn er det vanskelig å konstatere autisme med sikkerhet.

Fra 18 måneders alder kan noen signaler være at barnet
• ikke reagerer på navnet sitt
• ikke har øyekontakt med deg på samme måte som andre barn
• ikke leker "late-som-lek", for eksempel at en kloss er en bil
• ikke peker på ting for å få deg til å se på dem

Senere er det vanlig at et barn med autisme
• har sen eller manglende talespråksutvikling
• leker på en annen måte enn andre barn, særlig med harde ting og ofte på en lite variert måte – de kan for eksempel sitte lenge og snurre på hjulene på en leke
• reagerer annerledes på uventede lyder eller lave lyder
• beveger seg på en litt uvanlig måte – for eksempel gynger, går på tå eller vifter med armene
• reagerer på kulde på en annen måte enn andre barn
• har en spesiell interesse eller fascinasjon for en bestemt lek eller aktivitet
• blir frustrert over forandringer, hvis rutiner endres eller ting i hjemmet bytter plass
• har vanskelig for å forstå underforståtte budskap ("Kan du åpne vinduet?" kan for eksempel tolkes som et ja/nei-spørsmål i stedet for som en oppfordring. Derfor er det bedre å si "Åpne vinduet" til et barn med autisme.)

Noen barn kan ha mange av disse symptomene uten å være autister. Hvis dere er bekymret, bør dere ta kontakt med helsestasjonen eller en barnepsykiatrisk avdeling.

Diagnosen autisme stilles oftest når barnet er mellom 4 og 5 år, men man kan vanligvis se symptomer på autisme allerede når barnet er mellom 2 og 3 år. En tidig diagnose kan være viktig for å hjelpe barnet med lek og kommunikasjon og for å forstå barnet bedre.
Studier viser at under 1 prosent av befolkningen i Norge har en eller annen form for autisme. Men såkalte autistiske trekk blant barn antas å være betydelig mer utbredt.
Autisme er vanligere blant gutter enn blant jenter.
Cirka halvparten av alle barn som har autisme, har en eller annen form for utviklingshemming. Såkalt barneautisme er en mer alvorlig form for autisme.
For autistiske barn er det viktig med faste rutiner i kjente omgivelser – både hjemme og i barnehagen. Bestemte pedagogiske retninger kan være til hjelp for barnet.

Aspergers syndrom

Om en autistisk person har normal eller høy intelligens, kaller man det vanligvis for høytfungerende autisme. Noen ganger får disse barna diagnosen Aspergers syndrom. Et barn med Asperger har først og fremst problemer med sosial kontakt, siden de har vanskelig for å tolke kroppsspråk og tonefall. I likhet med andre autister har de ofte en spesiell interesse som tar mye tid.

Det har oppstått en feil, prøv på nytt senere.
Laster inn ...