Libero_Little-Heroes_Diabetes_baby-mom

Hvordan støtte en familie som lever med sykdom

Iblant skjer det som ikke skal skje: et barn blir sykt. De som havner i en så vanskelig situasjon, setter ofte stor pris på støtte fra omgivelsene. Men hva er den beste måten å støtte dem på? Det kan være vanskelig å vite hva man som pårørende eller venn bør si og gjøre hvis et barn får en alvorlig sykdom eller andre helseproblemer.

Utfordringer, kriser og sorg rammer oss alle i løpet av livet – også småbarnsfamilier. Iblant blir barn alvorlig syke, og det er nesten alltid en stor påkjenning for hele familien. Her har vi samlet noen tips fra familier med barn som har fått en sykdom eller andre helseproblemer. Hva har hjulpet, og hvilken støtte har fungert best? Hvordan bør jeg som utenforstående tenke når jeg vil bidra med støtte, trøst og omtanke?

1. Ta ansvar for kontakten

Den som havner i en vanskelig livssituasjon, har ofte fullt opp med å få hverdagen til å gå rundt. Derfor må du som venn eller pårørende ta ansvar for å holde kontakten og vise at du gjerne vil hjelpe til. Ikke overlat initiativet til den som er i en vanskelig situasjon. Hvis du ikke får svar når du tar kontakt, må du ikke oppfatte det som en avvisning – kanskje er den andre personen rett og slett for sliten til å svare. Prøv igjen og igjen, og vis at du tenker på familien.

2. Våg å snakke om det

For de fleste som opplever noe vanskelig, er det sunt å få snakke om det som har skjedd og skjer. Våg å stille spørsmål og å lytte. At du viser interesse, hjelper ofte mye mer enn gode råd eller velmenende forsøk på problemløsing. Prøv å legge egne følelser til side, og la den andre personen få være i sentrum med sine opplevelser. Ofte har personen behov for mange og lange samtaler med de nærmeste for å kunne bearbeide det vanskelige. Gi det tid! !

3. Hjelp til i hverdagen

Når det handler om syke barn, blir situasjonen iblant kritisk. Samtidig har en familie i krise også en hverdag utenom det syke barnet: søsken som vil på lekeplassen, matlaging, rydding, innkjøp og klesvask. Kanskje er det beste du kan gjøre for familien, å ta en runde med støvsugeren eller lage lasagne til sultne barn? Dessuten setter foreldre som har mye å snakke om eller trenger å hente seg inn, stor pris på å få barnevakt iblant.

4. Veksle mellom det vanskelige og det normale

Selv om foreldrene kan ha stort behov for å snakke om det syke barnet, har de ofte også behov for et mest mulig normalt liv. Husk å invitere familien med på ting dere pleier å gjøre sammen – iblant gjør det godt å få være med på en vanlig utflukt eller gå på en hyggelig lørdagsmiddag selv om livet føles tungt. Du kan være en god støtte hvis du hjelper familien med å veksle mellom det vanskelige og det helt vanlige og enkle.

5. Sett deg inn i sykdommen eller diagnosen

Mange som på en eller annen måte må kjempe for barna sine – enten det skyldes sykdom, funksjonsvariasjoner eller andre helseproblemer – kan oppleve omgivelsene som en provokasjon og påkjenning fordi de ikke forstår familiens situasjon. Derfor kan det være lurt å sette seg inn i de utfordringene familien har. Det er lettere å være en god støtte hvis du har kunnskap. Samtidig slipper de som opplever krisen, å måtte forklare alt om og om igjen. Men ikke glem at det alltid er foreldrene som er eksperter på sitt barn! Et nysgjerrig spørsmål er som regel bedre enn et velment, men irriterende råd.

Faktasjekket av Tova Winbladh, autorisert psykolog

Del artikkel