libero_brand-launch_ultrasound_desktop

Når barnet ligger i seteleie

Seteleie, altså at babyen ligger med rumpen først når det nærmer seg fødsel, er uvanlig. Kun 3 % av alle barn ligger i seteleie når man nærmer seg termin.

Det er ikke alltid så lett å finne veien. Noen babyer legger seg ikke med hodet ned mot slutten av svangerskapet. Foreldre kan bli bekymret og frykte komplikasjoner når de hører ordet setefødsel, men barnet har det akkurat like bra som om det hadde ligget med hodet først. Seteleie innebærer heller ikke automatisk keisersnitt hvis man ikke ønsker det. Dersom barnet ligger i seteleie når du er på svangerskapskontroll i uke 36, vil jordmor eller lege sende henvisning til sykehuset. Der vil man ta en individuell avgjørelse ifht størrelse på baby, bekken og hvordan barnet ligger om man vil anbefale å prøve å snu babyen, vaginal setefødsel eller keisersnitt

Hva er årsaken til seteleie?

Vi vet ikke hvorfor enkelte barn ikke legger seg med hodet først når fødselen nærmer seg, og det er heller ikke noe man kan påvirke selv. De fleste barn snur seg i begynnelsen av tredje trimester. Men det finnes unntak, og på svangerskapskontrollene vil jordmoren eller legen oppdage tegn på seteleie. Da får man noen ganger tilbud om et forsøk på å snu babyen. Det finnes også babyer som ligger i såkalt tverrleie, altså på tvers. Da gjør man alltid vendingsforsøk, siden det ikke går an å føde vaginalt med en baby i tverrleie.

Keisersnitt eller setefødsel – når hodet ikke kommer først

Som sagt vil ikke alle barn endre stilling i magen, men bli værende i seteleie. I så fall må man bestemme om barnet skal fødes vaginalt eller med keisersnitt. Da vil legen informere og gi en anbefaling om hvilken type fødsel som blir best, med utgangspunkt i det aktuelle svangerskapet. Det kan oppleves vanskelig og bekymringsfullt å måtte ta en så viktig beslutning, men begge alternativene er trygge, forutsatt at det ikke foreligger komplikasjoner som hindrer en vaginal fødsel.

Det blir tatt en individuell avgjørelse i hvert tilfelle, og avgjørelsen som blir tatt skal være i samråd med hva den gravide selv ønsker.

Du kan trøste deg med at selv om barnet ligger på tvers eller med hodet oppover, vil det på en eller annen måte komme seg trygt og godt ut. Det er naturlig å føle på bekymring hvis man står overfor en setefødsel, hvis det skal gjøres vendingsforsøk, eller hvis det oppstår komplikasjoner. Da kan det være lurt å snakke med jordmoren eller legen for å få svar på alle spørsmål. Kanskje lurer du også på hvordan fødselen vil bli, og da kan du minne deg selv på at det egentlig ikke spiller så stor rolle hvordan en baby kommer til verden. Det som betyr mest, er at den gjør det – og at det skjer på en trygg og sikker måte, noe alle på fødeavdelingen vil gjøre sitt ytterste for å sikre.

Faktasjekket av Jordmor Karin Johansson, autorisert jordmor

Del artikkel