Ved å fortsette å bruke denne hjemmesiden godkjenner du bruken av cookies. Du kan lese mer om det her. 

close

Hjemmefødsel

Ønsker du å føde hjemme, med hjelp fra en jordmor? Kvinner som ønsker det, har mulighet til å velge hjemmefødsel, men det er en del ting man bør være oppmerksom på.

I Danmark velger to av hundre gravide kvinner å føde hjemme. I Nederland foregår hver tredje fødsel i hjemmet. I Norge fødes de fleste barn på sykehus, og det er bare rundt 100 planlagte hjemmefødsler årlig. Tilbud om hjemmefødsel begrenses av om det finnes jordmødre som påtar seg ansvaret for planlagt hjemmefødsel i nærheten av kvinnens bosted. Tilbudet gis i dag av privatpraktiserende jordmødre og må betales av den enkelte. (Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) refunderer imidlertid et engangsbeløp til kvinnen i forbindelse med hjemmefødsel.)
Helsedirektoratet har utgitt retningslinjer med informasjon om hva en hjemmefødsel innebærer og hvilke konkrete anbefalinger som gis. Hovedanbefalingen er at man bør gis mulighet til å planlegge hjemmefødsel hvis
• den gravide er frisk
• svangerskapet er normalt
• risikoen for komplikasjoner i forbindelse med fødselen er lav

Er risikoen større ved hjemmefødsel?
Forskning viser at hvis kriteriene ovenfor er oppfylt, medfører det ikke større risiko å føde barn hjemme enn å føde på sykehus. I Nederland har forskere til og med vist at flergangsfødende med et normalt svangerskap har noe lavere risiko for alvorlige komplikasjoner ved hjemmefødsel enn ved sykehusfødsel.
Av flere årsaker pleier man å fraråde hjemmefødsel med det første barnet: Både fordi det er vanskelig for den blivende mammaen å vite hvordan hun kommer å reagere på noe hun aldri har vært med på før. Og fordi risikoen ved hjemmefødsel er større ved en førstegangsfødsel.

Kostnader ved hjemmefødsel
I Norge må altså foreldrene selv dekke kostnadene ved en hjemmefødsel. Kvinner som føder hjemme, har imidlertid rett til engangsstønad ved hjemmefødsel (fødsel utenfor institusjon). Hvis du planlegger hjemmefødsel, må du dessuten selv kontakte og gjøre avtale med en jordmor som kan bistå ved fødselen. Spør om informasjon og tips på helsestasjonen.
Beslutningen om å føde hjemme bør drøftes nøye med jordmor eller lege så tidlig som mulig i svangerskapet. Jordmoren bør orientere kvinnen om hvordan sikkerhet og førstehjelp ivaretas i forbindelse med fødselen, og vurdere avstand og mulighet for akutt transport til nærmeste fødeinstitusjon, dersom det er behov for en overføring. Man kan også velge å føde med doula, en fødselshjelper som ikke nødvendigvis er jordmor.

Til sykehus ved behov
Ved hjemmefødsel er det ikke like mange typer smertelindring å velge mellom som hvis du føder på sykehus. Du kan for eksempel ikke få ryggmargsbedøvelse. Kvinner som velger å føde hjemme, ønsker ofte en mest mulig naturlig fødsel. Jordmoren kan som oftest tilby TENS og massasje, og eventuelt akupunktur.
Selvfølgelig er det mulig å dra til sykehuset med ambulanse hvis det skjer noe uventet under fødselen. Den fødeavdelingen som mammaen tilhører, bør informeres på forhånd om at hun planlegger hjemmefødsel, slik at de har plass til henne hvis det skulle oppstå problemer. Det behøver ikke å skje noe dramatisk før man velger å dra til sykehuset under en fødsel. En av de vanligste årsakene til at kvinnen fraktes til sykehus, er at riene ikke er effektive nok, og at fødselen trekker ut i tid.

Hjemmefødsler kan skje raskt og være uplanlagte
Ved forrige århundreskifte ble de fleste barn født hjemme. I dag er helsevesenet så mye bedre at risikoen er forholdsvis lav for både mor og barn uansett hvor fødselen skjer. Kompliserte svangerskap blir dessuten fulgt opp ekstra grundig.
Det finnes barn som helt uventet blir født på badegulvet eller i bilen på vei til sykehuset. Det er nok både ubekvemt og upraktisk. Men i de fleste tilfeller går også det bra.

Det har oppstått en feil, prøv på nytt senere.
Laster inn ...