190912_libero_nb2_226_desktop

Hjemmefødsel

Interessen for hjemmefødsler har økt i senere år, og i Norge er det tillatt å føde hjemme. Men det er selvsagt mye å tenke over hvis man vurderer hjemmefødsel..

I Norge fødes de fleste barn på sykehus, men planlagte hjemmefødsler begynner faktisk å bli litt vanligere. Tilbud om hjemmefødsel begrenses av om det finnes jordmødre som påtar seg ansvaret for planlagt hjemmefødsel i nærheten av der man bor. I Norge må foreldrene selv betale det hjemmefødselen koster.

Hvem kan ha hjemmefødsel?

Det kan være ulike grunner til at man vil føde hjemme, og det er alltid den som skal føde, som bestemmer om det skal være hjemmefødsel eller ikke. Men husk at hjemmefødsel medfører større risiko hvis det skjer noe uventet under fødselen, og mor eller barn trenger hjelp. Hjemmefødsel frarådes dessuten hvis den fødende

  • har sykdommer eller har hatt komplikasjoner under svangerskapet
  • ikke har barnet i magen liggende i hodeleie
  • har flere enn kun et barn i magen
  • har hatt tidligere fødsel eller fødsler med komplikasjoner

Nærhet til sykehus er en forutsetning

Selvsagt må det alltid være mulig å dra inn til sykehuset med ambulanse hvis det skulle skje noe uventet under fødselen. Bor man for langt fra et sykehus, kan man derfor bli frarådet hjemmefødsel. Den fødeavdelingen som moren tilhører, bør også alltid informeres på forhånd om at hun planlegger hjemmefødsel, slik at de har plass til henne hvis det skulle oppstå problemer.
Det behøver ikke å skje noe dramatisk før man velger å dra til sykehuset under en fødsel. En av de vanligste årsakene til at kvinnen fraktes til sykehus, er at riene ikke er effektive nok, og at fødselen trekker ut i tid.

Hva koster hjemmefødsel?

I Norge må man altså betale hjemmefødselen selv. Kvinner som føder hjemme, har imidlertid rett til engangsstønad ved hjemmefødsel (fødsel utenfor institusjon). Hvis man planlegger hjemmefødsel, må man dessuten selv kontakte og gjøre avtale med en privat jordmor som kan bistå ved fødselen. Er du nysgjerrig, kan du be jordmor eller lege om informasjon og tips.

Beslutningen om å føde hjemme bør drøftes nøye med jordmor eller lege så tidlig som mulig i svangerskapet. Akkurat som når man føder på sykehus, kan man under en hjemmefødsel velge å ha med en doula. Det er ingen erstatning for en jordmor, men en hjelper som bidrar med mental støtte før og under fødselen

Smertelindring ved hjemmefødsel

Under en hjemmefødsel kan man ikke velge mellom like mange typer smertelindring som hvis man føder på sykehus. Man kan for eksempel ikke få ryggmargsbedøvelse. Mange som ønsker hjemmefødsel, har imidlertid den innstillingen at fødselen skal være så naturlig som mulig. Den smertelindringen jordmoren ofte kan tilby, er akupunktur, TENS og massasje. Badekar og varmt vann er god smertelindring og har man ikke badekar hjemme, har ofte hjemmejordmødrene oppblåsbart badekar som man kan få leie.

Faktasjekket av Karin Johansson, autorisert jordmor.

Del artikkel