close

Hjemmefødsel!

Det er fullt mulig å planlegge hjemmefødsel med hjelp fra en jordmor. I Norge er hjemmefødsel tillatt, men det er noen kriterier som bør oppfylles.

I Danmark velger to av hundre gravide kvinner å føde hjemme. I Nederland er faktisk hver tredje fødsel en hjemmefødsel. I Norge fødes de fleste barn på sykehus, og det er bare rundt 100 planlagte hjemmefødsler årlig. Tilbud om hjemmefødsel begrenses av om det finnes jordmødre som påtar seg ansvaret for planlagt hjemmefødsel i nærheten av kvinnens bosted. Tilbudet gis i dag av privatpraktiserende jordmødre og må betales av Den fødende/paret.

Er det større risiko ved hjemmefødsel?

Forskning viser at det ikke er større risiko ved hjemmefødsel enn ved sykehusfødsel hvis

  • du er frisk og har et normalt svangerskap
  • du venter kun et barn og barnet ligger i hodeleie
  • eventuelt at tidligere fødsel har vært normal(e)


I Nederland har forskning til og med vist at flergangsfødende med et normalt svangerskap har noe lavere risiko for alvorlige komplikasjoner ved hjemmefødsel enn ved sykehusfødsel.

Forskning viser at det er trygt med planlagt hjemmefødsel både dersom du har født først eller venter ditt første barn. Man ser imidlertid at det er noe større risiko for at overflytting til sykehus underveis i fødsel ved første barnet.

Hva koster hjemmefødsel?

I Norge må altså foreldrene selv betale det hjemmefødselen koster. Kvinner som føder hjemme, har imidlertid rett til engangsstønad ved hjemmefødsel (fødsel utenfor institusjon). Hvis du planlegger hjemmefødsel, må du selv kontakte og gjøre avtale med en privat jordmor som kan bistå ved fødselen. Spør om informasjon og tips på helsestasjonen.

Beslutningen om å føde hjemme bør drøftes nøye med jordmor eller lege så tidlig som mulig i svangerskapet. Det er fint å møte jordmoren som skal bistå ved fødsel noen ganger før fødselen for å lage en plan og få informasjon om hvordan sikkerhet og førstehjelp ivaretas i forbindelse med fødselen. I tillegg vurdere avstand og mulighet for akutt transport til nærmeste fødeinstitusjon, dersom det er behov for en overføring. Mange jordmødre som tilbyr hjemmefødsler tar gjerne også svangerskapskontrollene. Dette er fint da man får en kontinuitet i oppfølgingen og blir godt kjent før fødsel. Du kan også velge å føde med doula, en fødselshjelper som vanligvis ikke er jordmor, og som ikke har en medisinsk rolle. I stedet bidrar doulaen med praktiske kunnskaper og fremfor alt med mental støtte, både før og under fødselen. En doula er ikke en erstatter for jordmor, men kan være et supplement.

Smertelindring ved hjemmefødsel

Å føde barn pleier å gjøre vondt, og hvis du velger hjemmefødsel, kan du ikke bruke noen medikamentell til smertelindring. Smertelindring som brukes da er varmt vann/bad, TENS, akupunktur, massasje og ikke minst stort fokus på pusteteknikker.

Til sykehus ved behov

Selvfølgelig er det mulig å dra til sykehuset med ambulanse hvis det skjer noe uventet under fødselen. Derfor er det viktig at man har en fødeplass på sykehus slik at man kan reise inn dersom det blir behov for overflytting under fødsel og for at barnet skal få en nyfødtundersøkelse av barnelege på sykehuset i løpet av de første dagene.

Det behøver ikke å skje noe dramatisk for at man velger å dra til sykehuset under en fødsel. En av de vanligste årsakene til at kvinnen fraktes til sykehus, er at riene ikke er effektive nok, og at fødselen trekker ut tid.

Hjemmefødsler kan skje raskt og trenger ikke å være planlagt

Tidlig på 1900-tallet ble de fleste barn født hjemme. I dag er helsevesenet så mye bedre at risikoen for mor og barn er forholdsvis lav uansett hvor fødselen skjer.

Samtidig finnes det barn som kommer til verden helt uplanlagt. På badegulvet eller i bilen på vei til sykehuset. Det er nok både ubekvemt, upraktisk og litt skremmende for foreldrene. Men i de aller fleste tilfeller går også det bra.

Faktasjekket av Karin Johansson, jordmor.

Det har oppstått en feil, prøv på nytt senere.
Laster inn ...