SCA_OD7_MGL9247_Desktop

Eneggede tvillinger og toeggede tvillinger – hva er forskjellen?

Å vente to babyer er nesten dobbelt så spennende: Hvem er disse to småtassene? Vil de være eneggede eller toeggede tvillinger? Og kan man finne ut av det før de blir født?

I Norge blir det født i underkant av 1000 tvillingpar hvert år (rundt 1,3 % av alle fødsler). De fleste av dem er toeggede. Du har kanskje hørt at eneggede tvillinger ofte er veldig like å se på? Men hva skyldes det, og hva er den rent genetiske forskjellen mellom eneggede og toeggede tvillinger? Det skal vi forklare her.

Slik blir eneggede tvillinger til – befruktningen

For at det skal bli eneggede tvillinger, må et befruktet egg ha delt seg. Ganske mange egg deler seg allerede før det har gått fire dager av svangerskapet. Da vil fostrene få hver sin morkake – ellers må de dele. Hvis egget deler seg sent, noe som er veldig uvanlig, kan det dessuten hende de ligger i samme fostersekk (også kalt monoamniotiske tvillinger). I svært sjeldne tilfeller hender det faktisk at egget deler seg i tre – og da blir det eneggede trillinger. Hvorfor noen befruktede egg deler seg i to (eller tre), vet man faktisk ikke ennå.

Eneggede tvillingers kjønn og DNA

Eneggede tvillinger er stort sett genetisk identiske (de har altså samme DNA). Derfor blir de veldig like. Det gjelder ikke bare utseende, kroppslengde og så videre. De kan også være utrolig like i måten de beveger seg på og bruker stemmen på. Siden de har samme arvemateriale, blir eneggede tvillinger også født med samme kjønn.

Eneggede tvillingers fingeravtrykk

Noe som faktisk ikke er likt hos eneggede tvillinger, er fingeravtrykkene deres. For selv om de har samme arvemateriale og er like på mange måter, har de forskjellige fingeravtrykk. Det er fordi de bestemmes av mer enn bare gener, for eksempel av hvordan barnet ligger i livmoren.

Ligner eneggede tvillinger på hverandre i væremåte?

Når det gjelder personlighet og temperament, styres omtrent halvparten av arv og halvparten av miljø (altså hendelser i livet). Det gjør at tvillinger som har samme gener, av naturlige årsaker blir mer like i væremåte enn toeggede tvillinger og søsken generelt. Men det er så mye som påvirker hvem vi blir, og alle barn – enten de er tvillinger eller ikke – kan (og må få mulighet til å) utvikle seg ulikt. Man bør også unngå å hele tiden sammenligne tvillingers utvikling. Det innebærer nemlig alltid at den ene «ligger foran» og den andre «ligger etter», og det bør barn få slippe å høre. De utvikler seg i sitt eget tempo, enten de er tvillinger eller ikke.

Slik blir toeggede tvillinger til – befruktningen

Iblant løsner det to egg ved samme eggløsning, og hvis begge eggene blir befruktet av hver sin sædcelle, blir resultatet toeggede tvillinger. Det samme gjelder for trillinger og firlinger (som jo er veldig uvanlig). Sannsynligheten for å bli gravid med toeggede tvillinger øker faktisk med morens alder, siden det oftere løsner to egg i samme menstruasjonssyklus når kvinner blir eldre.

Hvor mye ligner toeggede tvillinger på hverandre?

Tvillinger som kommer fra ulike egg, har alltid hver sin morkake. De får heller ikke samme DNA-struktur. Det betyr at toeggede tvillinger kan bli født med ulikt kjønn, og de ligner som oftest ikke mer på hverandre enn andre søsken.

Tvillinger og arv

Hvis den gravide selv er tvilling, eller har tvillinger i familien, kan det være noe større sannsynlighet for at det blir et tvillingsvangerskap. Eggløsning med flere egg er nemlig til en viss grad arvelig. De mannlige genene påvirker riktignok ikke sjansen for at det blir toeggede tvillinger, men en mann kan føre anleggene videre til en datter, slik at hun i sin tur har større sannsynlighet for å få tvillinger en dag.

Det er forsket mindre på eneggede tvillinger. Derfor er det vanskelig å si om det å få eneggede tvillinger er arvelig. Men det finnes en studie som viser at kvinner som selv er eneggede tvillinger, har større sjanse for å få barn som er eneggede tvillinger. Foreløpig ser det ikke ut til at mannlige eneggede tvillinger kan føre disse anleggene videre.

Kan jeg finne ut om det blir eneggede eller toeggede tvillinger, før babyene blir født?

Hvis det blir tvillinger, ser man det på ultralyden, men det kan være vanskelig å se om de er eneggede eller toeggede. På ultralyd tidlig i svangerskapet er det enklere å se skillevegger mellom babyene og om det er eneggede eller to eggede. Så i de fleste tilfeller hvor man fått tatt en ultralyd tidlig i svangerskapet ser man om det er eneggede eller to eggede ved samme kjønn. Er det ulikt kjønn på barna, vet man at de kommer fra to egg. Ellers blir det en overraskelse etter fødselen. Iblant vet man det ikke da heller, og det kan være behov for en DNA-analyse for å være helt sikker. Det finnes relativt enkle metoder som går ut på at man tar en vevsprøve fra barnas munn. Det er selvsagt frivillig og noe man må betale selv. Sannsynligheten for at barna kommer fra to egg, er imidlertid stor. Rundt 70 % av alle tvillinger som fødes, er nemlig toeggede.

Er det dobbelt så slitsomt å vente tvillinger?

Det er nok ingen underdrivelse å si at det er mer slitsomt, og innebærer mer risiko, å bære frem to barn enn å bære frem ett. Magen blir større og vokser fortere – selv om babyene ofte er litt mindre når de fødes – og kvalmen kan være mye mer plagsom. Men å få tvillinger er samtidig en helt unik opplevelse som ikke så mange får være med på. Til alle blivende tvillingforeldre har vi samlet tips om alt fra tvillingsvangerskap og tvillingfødsel til mentale forberedelser.

Faktasjekket av Karin Johansson, autorisert jordmor

Del artikkel