pku_image

Nyfødtscreening og undersøkelser av nyfødte barn

Endelig er dagen her! Barnet er født, og du er blitt forelder. Hvis det ikke har oppstått komplikasjoner, får babyen straks hvile og kjenne på trygghet i armene dine. Deretter må han eller hun gjennomgå en del undersøkelser og nyfødtscreening for ulike sykdommer.

Rett etter fødselen blir babyen som oftest lagt på morens bryst. At babyen får ligge en stund hud mot hud, er viktig, for hudkontakten gjør overgangen til den nye verdenen litt mindre dramatisk. Umiddelbar hudkontakt fremmer dessuten tilknytning og amming. I løpet av babyens første leveminutter gjøres en rask vurdering av almenntilstanden som kalles for apgar-score.

Apgar-score – hva sjekkes på den nyfødte?

Jordmoren sjekker barnets tilstand ved hjelp av et vurderingssystem som kalles apgar-score. Da ser man på babyens

  • hudfarge (Appearance)
  • hjertefrekvens (Puls)
  • respons ved stimulering (Grimace)
  • muskeltonus (Activity)
  • respirasjon (Respiration)

Barnet får maksimalt 2 poeng per område, og hvert område kontrolleres vanligvis etter ett minutt, etter fem minutter og etter ti minutter. En vanlig score etter en fødsel er 9–10–10 med fratrekk for hudfargen etter ett minutt, noe som er helt normalt. Når barnet har pustet en stund, får det vanligvis full score – det er jo ikke så rart at babyen må øve litt på å bruke lungene, siden det er første gang det puster luft. Kontrollene går raskt, og babyen får være sammen med foreldrene sine, hud mot hud. Babyen kan få en sprøyte med K-vitamin, som forbedrer blodets evne til å koagulere seg og dermed forebygger blødninger den første tiden etter fødselen.
Omtrent på dette tidspunktet tørker man av babyen og klipper navlestrengen. Sen avnavling er nå det vanlige i Norge. Det innebærer at man venter noen minutter med å klippe navlestrengen. Man har nemlig funnet ut at det reduserer risikoen for jernmangel hos babyen

Den første undersøkelsen

Den første undersøkelsen av den nyfødte skjer vanligvis innen to timer etter fødselen. Jordmoren undersøker da barnets gane for å sjekke at den er hel, slik at barnet kan amme. Så sjekkes hodet med fontanellene (skjøtene) på skalleoverflaten. Man kontrollerer at endetarmen er åpen. Samtidig benytter man sjansen til å måle barnets temperatur. I tillegg veier man barnet og måler både lengde og hodeomkrets. Oksygenmetningen i blodet måles ved å koble til en liten sensor på babyens fot, som sjekker at babyen tar opp nok oksygen.
I løpet av det første døgnet – eller de første døgnene – etter fødselen vil en lege foreta en undersøkelse av den lille kroppen. Man ser da på barnets generelle utseende og på eventuelle hudforandringer. Legen lytter på lunger og hjerte samt undersøker hofter, øyne, rygg, pungen hos gutter, hode, mage og reflekser.
Man gjør også en hørselstest. Hvis det ikke skjer før hjemreise, får dere en ny timeavtale på sykehuset. Det er ikke uvanlig at babyer hører litt dårlig. Det kan skyldes fosterfett i øregangene. Hvis ikke barnet får full pott på hørselstesten, må dere sannsynligvis komme tilbake for å ta en ny test. Før dere får dra hjem, måler man også bilirubinverdiene for å finne ut om den nyfødte har gulsott.

Når drar man hjem fra sykehuset?

Hvis barnet er fullbårent, og både mor og barn er friske, kan dere få reise hjem allerede seks til åtte timer etter fødselen, forutsatt at en barnelege har undersøkt den lille krabaten. Det er imidlertid vanligere å hente seg litt inn på barselavdelingen først, så de fleste blir værende i én eller to dager.

Hvilke sykdommer omfatter nyfødtscreening?

Når det har gått minst to døgn etter at du fikk holde babyen for første gang, foretas det en nyfødtscreening. Det er en blodprøve som tas av alle nyfødte babyer for å avdekke eventuelle sjeldne sykdommer, blant annet PKU og SCID. De aktuelle sykdommene kan behandles, men det er viktig å stille diagnosen tidlig. Hvis resultatet tyder på avvik – noe som er ekstremt uvanlig – setter man i gang forebyggende behandling. Undersøkelsen gjennomføres ved at det tas en blodprøve fra babyens hæl minst 48 timer etter fødselen. Ofte får babyen suge på litt sukkerløsning, slik at den merker lite til stikket. Når resultatet er normalt, blir det ikke gitt melding til foreldrene. Ved mistanke om sykdom, blir foreldrene kontaktet av lege med en gang, slik at barnet kan bli videre undersøkt.
PKU-screening innebærer at man undersøker om barnet har stoffskiftesykdommen fenylketonuri (også kalt Føllings sykdom). Hvis dere har reist hjem før det har gått 48 timer, kan dere komme tilbake til sykehuset for å få tatt blodprøven. Svært få barn (ca. 1 av 1000) blir født med de sykdommene det undersøkes for.

Faktasjekket av Carina Saunders, barnelege

Del artikkel