close

Nyfødtscreening og undersøkelser av nyfødte barn

Hvis det står bra til med mor og barn etter fødselen, kan dere vanligvis reise hjem etter to til fire dager. Barnet bør først undersøkes av en barnelege, som skal gi sin godkjenning før hjemreise. Noen sykehus praktiserer også ordningen med ambulant fødsel, som innebærer at man reiser hjem samme dag som fødselen, men følges opp hjemme etterpå.

Når navlestrengen på det nyfødte barnet er klippet, festes det en strikk eller en klemme på navlestumpen. Man tørker av barnet og pakker det inn i varme, tørre håndklær.

Mor og barn trenger ro før undersøkelsene
I dag vet vi at en god start på ammingen forutsetter at mor og barn får ro inntil barnet har diet for første gang. Barnet bør selv få lete etter og søke seg til brystet.

Det er derfor vanlig å vente med undersøkelser og stell av barnet til det har fått ligge ved mammaens bryst og kjenne på duften, søke seg frem til og i beste fall suge på brystet for første gang. I enkelte tilfeller kan det imidlertid være nødvendig å gjøre den første undersøkelsen umiddelbart. Og man gjør alltid en rask vurdering av barnet for å sjekke at det står bra til.

Vurdering med Apgar-skår
Jordmoren vurderer barnets tilstand ved hjelp av en Apgar-skår etter ett, fem og ti minutter. Dette er et system for å vurdere
• hjertefrekvens
• muskeltonus
• hudfarge
• respirasjon
• reaksjon

Man gir maks. 2 poeng for hvert område. En vanlig skår etter en normal fødsel er 9–10–10 med reduksjon for hudfargen etter ett minutt, noe som er helt normalt. Når barnet har pustet en stund, får det vanligvis full skår. For å få et fullstendig bilde av hvordan det står til med barnet, måler man som oftest også pH-verdien på blodet i navlestrengen.

Den første undersøkelsen
Den første undersøkelsen gjøres vanligvis innen to timer etter fødselen. Jordmoren undersøker barnets munn for å sjekke at den er hel, slik at barnet kan die. Deretter undersøkes hele kroppen. Man ser på øyne og ører, man teller fingre og tær. Hodet med fontanellene (skjøtene) på skalleoverflaten sjekkes.

Med et termometer kan man kontrollere at endetarmen er åpen, og deretter måler man barnets temperatur. På små gutter undersøker man testiklene for å sjekke at det er to stykker nede i pungen.

Alle barn får tilbud om en sprøyte med K-vitamin, som forbedrer blodets evne til å levre seg og forebygger blødninger den første tiden etter fødselen. Barnets lengde, vekt og hodeomkrets måles.

Det nyfødte barnet undersøkes vanligvis også av lege innen ett til to døgn etter fødselen. Man ser da på barnets generelle utseende og på eventuelle hudforandringer. Legen lytter på lunger og hjerte samt undersøker hofter, øyne, rygg, pungen hos gutter, hode, mage og reflekser. Man gjør også en hørselstest.
Les mer om utvikling av barnets sanser og hjerne.

Nyfødtscreening etter 2–3 døgn
Etter 2–3 døgn foretas det nyfødtscreening. Dette er en blodprøve som tas av alle nyfødte barn. Hensikten er å oppdage enkelte sjeldne, men alvorlige medfødte sykdommer som kan behandles, og der en tidlig diagnose er viktig for prognosen.

Undersøkelsen gjennomføres ved at det tas en blodprøve fra barnets hæl 48–72 timer etter fødselen. Man undersøker om barnet har stoffskiftesykdommen fenylketonuri (også kalt Føllings sykdom eller PKU) og medfødt hypotyreose.
I tillegg omfatter testen ytterligere 21 sjeldne, medfødte, arvelige sykdommer. Det er viktig å starte en eventuell behandling tidlig for å forebygge de skadene som disse sykdommene ellers kan føre til. Hvis man har reist hjem før det har gått 48 timer, kan man komme tilbake til fødeavdelingen for å få gjort undersøkelsen.

Det tar vanligvis rundt en uke å få svar på prøven. Svært få barn (ca. 1 av 1000) blir født med de sykdommene det undersøkes for.

Det har oppstått en feil, prøv på nytt senere.
Laster inn ...