06_blojafr_160_desktop

Hva skjer på helsestasjonen?

Som nybakt forelder kommer du til å bli kjent med helsestasjonen. Men når er egentlig de ulike helsekontrollene, og hva skjer der?

Allerede under svangerskapet får du sannsynligvis vite hvilken helsestasjon som kommer til å følge opp barnet. Etter at babyen er født, gir sykehuset beskjed til helsestasjonen og jordmortjenesten om at mor og barn reiser hjem. Som regel er det likevel lurt å kontakte helsestasjonen og melde fra om hjemkomst. Vanligvis kommer jordmor på et hjemmebesøk i løpet av de første tre dagene etter hjemreise. Helsesykepleieren kommer på hjemmebesøk sju til ti dager etter at du har født.

Helsestasjonen tilbyr støtte og jobber forebyggende

I tillegg til at helsestasjonen kaller dere inn til regelmessige kontroller, fungerer helsesykepleieren også som en støtte i hverdagen. Trenger du hjelp eller råd – enten det gjelder søvn, omsorg, mat eller relasjonen til barnet – kan du ringe dit. Som du sikkert vet, blir barnet både målt og veid, men helsesykepleieren sjekker også mange andre ting: Har barnet ekstra følsom hud? Har han eller hun ofte vondt i magen? Og ikke minst: Hvordan har du som forelder det?

Helsekontrollene er viktige, for der kan man tidlig fange opp ting som kan påvirke barnet senere i livet. Det kan for eksempel være avvik i kontakt- eller språkutvikling, noe som kan skyldes nedsatt syn eller hørsel eller autisme. Helsesykepleieren sjekker hvordan barnet vokser, og om det kan ha allergier eller følsomhet for matvarer. Disse tingene fanges som regel opp på helsestasjonen. Derfor er kontrollene viktige for å gi barnet sjansen til best mulig helse og utvikling.

Helsekontrollene er frivillige og gratis, og du kan når som helst ringe til helsestasjonen hvis du lurer på noe. Vær oppmerksom på at helsestasjonen arbeider forebyggende og med friske barn. Hvis barnet ditt blir sykt, bør du heller dra til fastlegen eller legevakten, ganske enkelt for å ikke smitte de andre barna på helsestasjonen. Men som sagt går det alltid an å ringe dit for å be om råd.
Hvis du ikke trives med den helsesykepleieren som følger opp barnet ditt, har du selvsagt rett til å bytte.

Hvor ofte er det helsekontroll?

Helsestasjonen tilbyr 14 konsultasjoner fra barnet er født, til det begynner på skolen. Utover dette kan du alltid kontakte helsestasjonen ved behov for ekstra oppfølging. Det kan være særlig nyttig i starten. Da er det bare å møte opp på helsestasjonen innenfor vanlig åpningstid eller ringe. Helsesykepleieren passer på at babyen følger sin lengde- og vektkurve, og at den får alle nødvendige vaksiner. Etter hvert som barnet blir eldre, kommer helsesykepleieren også til å kontrollere blant annet syn, hørsel og ordforståelse. I tillegg får du som forelder mulighet til å snakke om hvordan hverdagen fungerer, om det er noe som føles vanskelig, eller om det er noe du er bekymret for. Se på kontrollene som en mulighet til å spørre om ting du lurer på. Helsestasjonen er der for å hjelpe deg.

Når barnet er seks måneder, pleier en barnelege å undersøke barnet for å finne ut hvordan det vokser og beveger seg. Legen dukker også opp på 1-årskontrollen og 2-årskontrollen for å undersøke blant annet motorikk, reflekser og ledd og for å lytte på hjertet og lungene. Det er rett og slett for å sjekke at barnet har god helse og følger forventet utvikling. Etter hvert blir kontrollene mindre hyppige. Det avhenger imidlertid av hvor mye støtte barnet eller familien trenger. Etter 18-månederskontrollen kalles barnet inn igjen til 2- og 4-årskontroll.

4-årskontrollen er den siste kontrollen på helsestasjonen. Deretter tar skolen og skolehelsetjenesten over ansvaret for barnets faste helsekontroller, for eksempel synskontroll og vaksiner. Har barnet spesielle behov som må følges opp, for eksempel allergi, skal det skrives en henvisning når barnet forlater helsestasjonen.

Forberedelser før helsekontroll

Før hver kontroll kommer det en innkalling med informasjon om hva dere skal gjøre, og hvem dere vil møte, på helsestasjonen. Før kontrollen er det lurt å tenke over hvilke spørsmål du vil ta opp. Skriv gjerne ned spørsmålene når du kommer på dem, så husker du dem når du er på helsestasjonen. Når barnet blir litt større, kan det også være lurt å forberede ham eller henne litt på hva som skal skje. Husk dessuten at helsekontrollene ikke bare handler om barnet. Også du som forelder kan få hjelp via helsestasjonen hvis du for eksempel rammes av fødselsdepresjon eller trenger hjelp med å finne deg til rette i foreldrerollen. I tillegg til at helsestasjonen har leger og sykepleiere, pleier de fleste også å kunne tilby hjelp fra psykolog eller sosialkonsulent ved behov.

Faktasjekket av Carina Saunders, barnelege

Del artikkel