month48_190919_libero_image_580_desktop

Måned 48

BARNET DITT

Fantasi- og rollelek

Nå blir fantasi- og rollelek stadig vanligere, både alene og sammen med andre. Det er ofte herlig å se barn leve seg inn i fantasien, men husk at det iblant kan være vanskelig for dem å skille mellom fantasi og virkelig-het. Det er ikke uvanlig at barn blir redde for innbilte farer som spøkelser eller monstre. Det fører ofte til mare-ritt, og 4–5-åringer kan være litt mørkredde iblant. At en voksen er til stede, har beina godt plantet i virkelig-heten og kan berolige barnet, er derfor viktig. Samspillet og interaksjonen med andre, både store og små, utvikles også nå. Det er viktig for å lære seg å samarbeide og inngå kompromisser. At barnet for eksempel finner på leker og lekeregler sammen med andre barn, er både vanlig og viktig. Voksne trenger ikke å stresse, for barna finner som oftest selv ut hvordan leken deres skal fungere. Det er imidlertid en god idé å være i bakgrunnen og hjelpe til hvis det oppstår konflikter, noe det ofte gjør. Å få hjelp til å sette ord på det som nettopp skjedde, er svært nyttig for barnet når det skal øve på konfliktløsing. De fleste barn begynner å få egne venner og vil ofte være som dem. Som forelder er det spennende å betrak-te de endringene som skjer med barnet, og det er utrolig å tenke på at dette bare er begynnelsen på barnets utforsking av sin egen identitet. Det lille barnet man en gang ønsket velkommen til verden, får mer og mer sin egen personlighet.

FORELDER

Språk og regler

De fleste barn gjør seg nå helt forstått, og det meste av grammatikken har begynt å falle på plass. Det er imid-lertid vanlig at barn frem til de er 6–7 år, snubler i uttalen av enkelte lyder eller bokstaver. For eksempel kan det ta litt tid å beherske skj-, kj- og r-lyden. Men selv om språket er på plass, kan det være vanskelig for barn å oppfatte nyanser eller underforståtte budskap. Ironi går over hodet på de fleste av dem. Hvis du vil være sikker på å bli forstått, bør du derfor tenke at barn i 4–5-årsalderen tolker det meste bokstavelig. Kanskje merker du at barnet har begynt å lage regler hjemme? Regler du som voksen kanskje ikke har god-kjent? I denne alderen er regler – enten det gjelder å finne på dem eller forholde seg til dem – en evne som utvikles. Å øve på å følge regler er viktig, og her kan du som forelder være til stor hjelp. Ved at dere blir enige om regler hjemme – for eksempel at når klokken ringer, er det på tide å legge bort skjermen eller avbryte en lek – er kjempebra trening i denne alderen. Hvem vet, kanskje kan det også føre til færre konflikter når man slår av TV-en eller det er leggetid? Hvis du vil lese mer om barns utvikling eller få tips og gode råd, finner du det blant alle våre artikler på libe-ro.no!