Libero_Touch-Hybrid_baby_key-visual_1

Måned 45

BARNET DITT

Et helt nytt forhold

Du opplever kanskje at forholdet til barnet endrer seg på dette stadiet. Følelsesmessig er barnet bevisst at dere er to ulike personer, og at dere ikke er forbundet på noen måte. Dere har egne følelser, behov og ønsker, og noen ganger vil dere ikke det samme. Barn utvikler evnen til empati. Hvis du er lei deg, prøver barnet kanskje å trøste deg. Hvis arbeidet hoper seg opp, prøver det kanskje å hjelpe til. På dette tidspunktet begynner barnet å forhandle med deg. Det er virkelig et tegn på selvstendighet, og på at det har lært seg hva som er rett.

FORELDER

HVORFOR!

Hvorfor skinner solen? Hvorfor har vi rød bil? Hvorfor må jeg gjøre det? Hvorfor har mormor rynker? Hvorfor kommer posten nå? Hvorfor må vi gå? Hvorfor synger fuglene? Du trenger kanskje ikke bli minnet på hvor viktig det er å ta disse spørsmålene på alvor, selv når det er så mange av dem at det føles som om ørene skal dette av. Ved å stille spørsmål og få svar øker kunnskapsnivået, nysgjerrigheten stimuleres, og barnet får enda mer å gruble på. Noen barn stiller spørsmål hele tiden. Andre er mer reflekterende og ikke fullt så krevende, mens atter andre er mer oppfinnsomme og foreslår selv på svar på spørsmålene. Uansett hvordan barnet stiller spørsmålene, er de alltid fasinerende. Selv om tålmodigheten din av og til blir satt på prøve. Det er det ingen tvil om. Ikke glem at "hvorfor" også kan være en måte å si "fortell mer" på. Det er barnets måte å få mer informasjon på.