close

Språkutvikling – tips til hvordan dere kan leke frem språket

Det er ingen tvil om at barn hele tiden eksperimenterer med nye lyder og ord. Også stygge ord ... Barn lytter, lærer og suger til seg alt nytt som små svamper. Hvis du vil bidra enda mer til språkutviklingen, bør du lese og synge for barnet ofte!

Når barna er mellom to og tre år, begynner de vanligvis å sette sammen korte setninger med to ord og kan delta i enkle samtaler. Når barna nærmer seg tre år, kan de ofte sette sammen setninger med opptil seks ord.

Det finnes mange morsomme metoder du kan bruke for å hjelpe barnet med språkutviklingen. På den måten lærer det å snakke, samtidig som dere leker eller tilbringer tid sammen. Her finner du flere forslag:

• En dag i deres liv
Fortell barnet en historie før sengetid om alt som har skjedd, eller det dere har gjort sammen, i løpet av dagen. Evnen til å sette ting i riktig rekkefølge, gjenfortelle og huske hendelser utvikles gjennom denne aktiviteten.
• Hva, hvem og hvordan?
Dere kan bytte på å stille spørsmål til hverandre. Prøv å stille åpne spørsmål, som krever mer enn ja eller nei, og lytt til hverandre. Dette er også en gyllen anledning til å finne ut hva det lille barnet tenker.
• Hva skal bort?
Denne leken kan lekes på mange måter. Hvis du fokuserer på rim, kan du for eksempel gi barnet tre eller fire ord der det ene ikke rimer på de andre, for eksempel "katt", "hatt" og "hund". Spør deretter barnet hvilket av ordene som slutter annerledes enn de andre, eller høres annerledes ut. Du kan også leke denne leken med synonymer som "glad", "lykkelig" og deretter "sint" – hvilket av ordene passer ikke inn? Dette er en god måte å utvikle ordforrådet på, siden du kan forklare barnet nye ord eller ord som brukes sjelden.
• Syng og lek sammen
Mange barn liker å utforske forskjellene mellom å rope og hviske, mellom å snakke fort og snakke langsomt. Sang, rim og regler er både lærerikt og veldig morsomt.
• Fortell en historie sammen
Du begynner å fortelle en historie og stiller barnet spørsmål om hvordan historien fortsetter, og så følger du barnets fantasi. Du kan foreksempel spørre "Hvor skulle de hen?". OK, de skulle på skolen. "Der kom læreren inn med noe i hånden, hva var det?" Og så videre. Dette kan bli kjempemorsomt for både deg og barnet.
• Les for barnet
Les en bok. Etterpå kan dere gjerne snakke om innholdet og fantasere videre sammen. Mange barn spør og snakker gjerne om det de ser og hører. Dette kan bli en koselig stund og en mulighet til å lytte til barnets tanker.


Det har oppstått en feil, prøv på nytt senere.
Laster inn ...