LIBERO_TOUCH_01_370_03_Desktop

Når begynner barn å snakke?

Babyer pludrer, lager lyder og liker å høre på når andre snakker. Når de er rundt et halvt år, begynner de så smått å bruke lyder bevisst, og når de fyller ett år, kan de første ordene dukke opp.

Plutselig hører du det aller første ordet. Det er en milepæl og noe du som forelder vil huske. Veien frem til det ordet har gått via gråt og pludring, og barnet har jobbet hardt med å utvikle språket.

Babyens språk

Allerede som nyfødte bruker barn faktisk medfødte verbale uttrykk for å formidle egne behov. Gråt er det tydeligste av disse, og forskning viser at gråt helt fra starten inneholder nyanser som signaliserer ulike typer behov. Det er også nyfødtes instinkt å lære seg å kommunisere mer effektivt enn bare gjennom ulike typer gråt. Derfor hermer babyer etter både lyder og uttrykk, og etter noen måneder kan de bruke stemmebåndene på flere måter og lage ulike vokale lyder i en dialog. Akkurat som oss voksne, altså, bare at vi bruker ord. Kroppsspråket er en hjørnestein i all kommunikasjon. I tillegg til innøvde lyder bruker babyer derfor også gester og ansiktsuttrykk når de skal prøve å gjøre seg forstått. Disse er minst like viktige som det verbale.

Når de er cirka et halvt år gamle, begynner de fleste små barn å pludre og ha mer eller mindre bevisste «pratestunder» der de kombinerer lyder i meningslignende tirader. De minner om språket barna hører rundt seg, og består av stavelser med både vokaler og konsonanter. Iblant kan det høres ut som ekte ord. Det er imidlertid fortsatt imitasjon, og ikke ord med en spesifikk betydning. Det betyr riktignok ikke at barna ikke forstår. Faktisk kan babyer på denne alderen allerede mange ord, og i sitt andre leveår øker de språkforståelsen sin enormt. Samtidig utvikler de gestene i kroppsspråket, slik at de blir tydeligere og mer kommunikative.

Når barna er rundt ett år, har de stort sett god språkforståelse, og de første egne ordene kan dukke opp. Ofte bruker barn egne ord på ulike ting og aktiviteter før de begynner å bruke de riktige ordene. Du har kanskje sett barn som peker på en hund og sier vov-vov, eller ser en bil og lager brummelyder? Det er nettopp slik det fungerer: Det er vanlig å begynne med lydhermende ord, og ettåringer pleier å like å sette navn på ting de ser når de er sammen med forelderen sin.

Hvordan kan man lære barn å snakke?

Ved å snakke mye med babyen og respondere på hans eller hennes forsøk på kommunikasjon, stimulerer du språkutviklingen. Noen tenker kanskje at barn ikke forstår, siden de ikke klarer å svare, men sånn er det jo slett ikke. Barn hører det du sier, og former språket sitt etter ditt – også før de kan uttrykke seg. Å småprate med forelderen sin i hverdagen er derfor den aller beste måten en baby kan lære å snakke på. Det er mye bedre enn pedagogiske apper eller andre metoder du kanskje har hørt om. Småprat om stort og smått som skjer i hverdagen, styrker dessuten relasjonen dere imellom og gjør det morsommere å lære seg språket. Herming og øyekontakt fremmer ofte samspillet mellom barnet og den han eller hun «snakker» med, dessuten stimulerer det språket.

Fra ord til setninger

Fra de er ca. halvannet år, begynner mange barn å si ord og etter hvert setninger bestående av to ord. Men det varierer veldig hvor raskt barn utvikler språket sitt! Enkelte snakker stort sett flytende når de er to år, mens andre har et veldig enkelt språk helt frem til fireårsalderen – eller enda lenger hvis barnet har språkvansker. Mange synes det er sjarmerende når små barn snakker mye. Da kan det oppleves som stressende hvis du har et barn som ikke snakker eller snakker sent, eller som synes andre ting er mer spennende. Men prøv å glede deg over barnets språk – uansett om det er verbalt eller en annen variant som gjør at dere forstår hverandre. Husk at barn er forskjellige og utvikler seg i ulikt tempo på flere områder.

Stimulere barns språkutvikling

helsestasjonen følger de nøye med på språkutviklingen. De pleier å si fra hvis det er noe som er avvikende, og som trenger litt ekstra oppmuntring. Det er altså ikke noe du som forelder behøver å ha oversikt over. Din viktigste oppgave når det gjelder språket, er å sørge for at barnet får mulighet til å bruke og øve på språket sitt i hyggelig samspill, for eksempel gjennom lek, lesestunder, små samtaler om tilværelsen eller fantasering. Å lese bøker pleier å være populært hos både store og små. Det er dessuten en super måte å utvide barnets ordforråd på. Barn liker dessuten ofte små språkleker som rim, regler og sanger. Men det absolutt viktigste er likevel samtalene du og barnet har i hverdagen. Språket er til for samspill og kommunikasjon med andre mennesker. Det handler ikke om prestasjoner, men om lyst og glede!

Flerspråklighet

Barn er flittige elever og kan helt fint lære seg to språk helt fra starten av. Flerspråklige barn følger forventet språkutvikling, og det er ikke påvist en sammenheng mellom språkvansker og flerspråklighet, så lenge barna eksponeres for språkene i hverdagen.

Faktasjekket av Tova Winbladh, autorisert psykolog

Del artikkel