close

Lære å snakke

Små barn pludrer, lager lyder og liker å høre på når andre snakker. Ved cirka seks måneders alder begynner barnet å bruke lyder på en bevisst måte, og ved cirka ett års alder kan de første ordene dukke opp. Når det skjer, er det vanligvis en stor begivenhet i familien.

Barnet har en naturlig vilje til å kommunisere med deg, og du kan oppmuntre det. Her er noen forslag til hvordan man kan stimulere barns språkutvikling:

  • Svar på barnets første forsøk på pludring, som vanligvis kommer rundt seks måneders alder. Spedbarn som pludrer mye, begynner også å snakke tidligere og har et større ordforråd når de er halvannet år.
  • I begynnelsen bør du bare bruke enkle ord som barnet kan forstå.
  • Følg med på når barnet utvider ordforrådet. Små barn utvikler ofte lyder som betyr noe for dem, men som ikke du forstår umiddelbart. For eksempel kan "ma" bety mamma, "næ" bety nei og "då" bety stå. Det er også vanlig at énstavelsesord betyr handlinger, slik at "dæ" kan bety "se der". Jo mer du oppmuntrer barnet, desto større er sannsynligheten for at barnet fortsetter å teste nye ord og lyder.
  • Bruk lys stemme når du snakker med barnet, og snakk langsomt og tydelig. For eksempel slik: "Ja, det er riktig, det er en BALL."
  • Be barnet om å gjenta de ordene du sier: "Se på hunden. Kan du si hund? Hva sier hunden? Kan du si voff?" Prøv å stille åpne spørsmål, som krever mer enn ja eller nei som svar. "Ja, gutten er lei seg. Hvorfor er han lei seg?"
  • Si navnet på ulike kroppsdeler når du kler på barnet om morgenen, tell knappene, og snakk om fargen og formen på klærne. Tell grønnsakene når du legger dem i posen, og si hvilken farge de har, når du går rundt i butikken.
  • Les høyt for barnet så ofte som mulig. I tillegg til å utvikle barnets ordforråd og øke interessen for bøker forbedrer det konsentrasjonsevnen. Hvis du støter på nye ord, kan du ta deg tid til å spørre om barnet vet hva de betyr, og forklare ordene. Når barnet blir eldre, bør du snakke helt vanlig med det, som med en voksen. Ikke si "getti" selv om barnet uttaler spagetti på den måten.
  • Vær positiv når du retter på barnets uttale. Selv om barnet sier "dofa" om sofa, bør du fortsette den vellykkede kommunikasjonen – du forstod jo hva barnet mente! – ved å gjenta ordet med riktig uttale: "Ja, bilen står på sofaen."
  • Bruk selv et rikt og variert språk.
  • Gi barnet massevis av tid, og la det få snakke ut. Det er fint å kunne snakke etter tur og la barnet styre samtalen iblant. Barnet trenger å lære både å lytte og å snakke.Tips – du kan også lese: Kreative leker for barn – tips til leker

Det har oppstått en feil, prøv på nytt senere.
Laster inn ...