close

Problemer med å lære å snakke

Det er vanskelig å avgjøre om et barn har språkvansker. Det er store forskjeller i barns tale- og språkutvikling når de er små. Men stol på magefølelsen din, og ta kontakt med helsestasjonen hvis du er bekymret.

Mens enkelte barn begynner å sette sammen ord når de er 18 måneder gamle, behersker andre på samme alder bare noen få ord. Noen treåringer babler konstant og bruker avanserte sammensetninger av tidsuttrykk og ord, mens andre i stedet stotrer og strever med å sette sammen enkle setninger.

Håndtere språkvansker

Med så store variasjoner kan det være vanskelig for foreldre å vite om tale- og språkutviklingen til ens eget barn er innenfor rammene for det som er normalt.
Men hvis barnet har store problemer, er det viktig å få hjelp så tidlig som mulig og dermed øke sannsynligheten for at problemet er løst før barnet begynner på skolen. Hvis du på en eller annen måte er bekymret for barnets tale- og språkutvikling, kan du ta kontakt med helsestasjonen eller en logoped.

Fire ulike typer språkvansker hos barn

Generelt finnes det fire typer språkvansker man bør være oppmerksom på:
• Barn som begynner å snakke sent, og som ikke kan si så mye som er normalt for alderen.
• Barn som har problemer med språket når det gjelder enten ordsammensetning eller ordbruk.
• Barn som ikke først og fremst har problemer med språket, men med å sette sammen ord og lyder.
• Barn som begynner å stamme når de er mellom to og fire år. Dette er mest utbredt blant gutter, og problemene går vanligvis over av seg selv før barnet begynner på skolen. Man kan få hjelp med stamming.

Hva gjør en logoped?

En norsk studie viser at hvert tiende barn mellom seks og ti år har språkvansker. Logopeder er en viktig ressurs for å hjelpe elever med uttalevansker, slik at de får samme muligheter som alle andre barn. Hvis et barn ikke får hjelp, kan det hemmes i utviklingen og få økt risiko for å ikke lykkes på skolen.
En logoped arbeider med den delen av menneskets kommunikasjonsapparat som omfatter stemme, tale og språk. Logopeden undersøker, stiller diagnose og behandler både barn og voksne med ulike former for stemme-, uttale- og språkvansker. Det kan for eksempel handle om forsinket språkutvikling hos barn, stamming, ganedefekter eller afasi, eller om vanskeligheter med å snakke eller forstå tale etter en hjerneskade.
Logopeden arbeider også med spise- og svelgeproblemer og andre såkalte munnmotoriske vanskeligheter. En logoped kan også utrede og behandle lese- og skrivevansker.
Logopeden samarbeider med kontaktlærer eller barnehagelærer, foreldre, støttepedagoger og spesialpedagoger. Ikke minst handler logopedens arbeid om å veilede andre, slik at de kan støtte barnet i arbeidet og den språklige utviklingen. I Norge har de fleste logopeder også utdanning som spesialpedagog.
Les også: Lære å snakke

Det har oppstått en feil, prøv på nytt senere.
Laster inn ...