Hva vi gjør

What we do hero image

Hva vi gjør for en bedre morgendag

Bærekraft handler om en helhetlig tilnærming. For oss er det viktig å skape en langsiktig balanse mellom menneskets og miljøets behov. Det er utgangspunktet.

For barnets beste – både i dag og i morgen

I årenes løp har vi klart å gjøre bleiene tynnere, og i dag har vi fått ned vekten med nesten en femdel.* En tynnere bleie gir barnet større bevegelsesfrihet. Et lettere produkt er også bedre for miljøet. Da bruker man mindre ressurser, man reduserer avfallsmengden og oppnår mer effektiv transport.

Dette er bare noen eksempler på hvordan vi har klart å forbedre bleiene og gjøre livet litt bedre for deg, barnet og planeten.

* Vi har redusert produktvekten med 19 % siden 2008, noe som reduserer avfallsmengden og den unødvendige ressursbruken. Endringene i produktvekten er gjennomsnittsverdier som bygger på livssyklusvurderinger for babyprodukter.

Viktigheten av bærekraft

Det sier seg selv at det fortsatt er mye som må gjøres for å kunne bidra til redusert klimapåvirkning. Dette er bare noe av det vi gjør.

 • Et kontinuerlig arbeid for en enda mer energieffektiv produksjon
 • Emballasje med større andel fornybare og resirkulerte materialer
 • Smart produktdesign som gagner barn, foreldre og miljøet
 • Råvarer fra mer bærekraftige kilder
 • Ingen giftige eller unødvendige kjemikalier
 • Dele kunnskapen om foreldreomsorg, helse og hygiene
 • Redusere avfallsmengden
 • Aktivt gi foreldre støtte som gjør foreldreomsorgen enklere
Sustainability sea

Vi har jobbet lenge med bærekraft

 • Vi har redusert karbonavtrykket med 16 % for buksebleier og 25% for åpne bleier siden 2008*
 • Vår bleieemballasje består nå av mer enn 50% fornybare materialer, fra ansvarlig dyrkede sukkerrør. Det betyr at vi reduserer bruken av oljebasert plast og reduserer klimapåvirkningen.
 • 100% av elektrisiteten i våre fabrikker kommer fra fornybare kilder som sol, vind, vann og biomasse. Denne elektrisiteten gir lavere karbonavtrykk enn elektrisitet fra ikke-fornybare kilder som olje, naturgass og kull. Elektrisiteten vi bruker i våre fabrikker kjøpes eksternt. Fornybar elektrisitet kjøpes med opprinnelsesgarantier i form av sertifikater. Disse sertifikatene utstedes av eksterne institutter som f.eks European Electricity Certification System (EECS), som garanterer et troverdig system. Gjennom dette arbeidet støtter vi utviklingen av fornybar elektrisitet i alle markeder.
 • Vi har redusert produktvekten med 19% siden 2008, noe som reduserer avfallsmengden og den unødvendige ressursbruken**
 • 100% av tremassen som brukes i våre bleier, har sertifiseringen FSC® Chain of Custody

*Basert på livssyklusanalyse utført av Essity og verifisert av IVL Svenska Miljöinstitutet AB 2017
**Endringene i produktvekten er gjennomsnittsverdier som bygger på livssyklusvurderinger for babyprodukter

Hva mener vi med klimapåvirkning?

Når vi snakker om klimapåvirkning, mener vi den totale mengden drivhusgasser som slippes ut i atmosfæren som en følge av aktiviteter som er knyttet til produksjon, bruk og avfallshåndtering i forbindelse med våre produkter.

Vi gjør kontinuerlige livssyklusvurderinger som vi bruker for å beregne klimapåvirkningen. Resultatet så langt viser at innsatsen har lønnet seg.

Men vi slår oss ikke til ro med det. Vi har mange tanker og ideer om hvordan vi skal redusere klimapåvirkningen ytterligere. Det er en tøff utfordring vi står overfor, men vi er sikre på at vi sammen kan gjøre en forskjell. Slik at våre barn skal kunne vokse opp på en jord som har det bra også i morgen.

Libero er en del av en større familie

Libero ble grunnlagt i 1980 i Sverige, men da hadde vi allerede i flere tiår undersøkt hvordan vi kunne tilby de beste og mest skånsomme bleiene for barn i Norden. SCA har siden den gang byttet navn til Essity.

I dag inngår Libero i den store Essity-familien med mange varemerker og produkter i en rekke ulike kategorier. Essitys bærekraftkampanje omfatter alt vi produserer. Hvis du vil vite mer om vår strategi, våre mål og suksesser, kan du lese mer her