Ved å fortsette å bruke denne hjemmesiden godkjenner du bruken av cookies. Du kan lese mer om det her. 


Før og etter

Hva skjer før og etter bruk?

Har du noen gang tenkt på hvordan materialene blir valgt ut for ditt barns bleier? Eller hvor de ender opp etter at du har kastet dem i søpla... Eller kanskje hva som kan gjøres i produksjonen for å redusere miljøbelastningen? Her forteller vi deg hvordan det fungerer.

Kun det beste er godt nok

Vi sikrer at alle materialene vi bruker, er sikre og frie for skadelige kjemikalier. Det som betyr mest for oss, er at barnet ditt har det bra. Alle materialer som vi bruker i produktene er nøye valgt ut av høy kvalitet og skånsomhet for miljøet. Og vi sørger alltid for at leverandørene våre er like nøye som oss når det gjelder miljøaspektet, kvaliteten og arbeidsmiljøet.

Vi tar ansvar for helheten

For hver bleie vi produserer, sikres det at vi kjenner til hvordan produktene påvirker miljøet under hele livssyklusen. Vi kontrollerer og forsøker å minimere miljøpåvirkningen hele veien fra det første råmaterialet, under hele produksjonen, transporten, bruken og til og med etter at den brukte bleien er kastet i søppeldunken.

Vet du hvor alle bleiene havner etter at du har kastet dem i søppeldunken? Det gjør vi. Hvis du for eksempel bor i Norden, samles de brukte bleiene inn og går trolig til forbrenningsanlegg som forsyner boliger med fjernvarme og elektrisitet.*

* Forbrenning for energigjenvinning. Sverige: 99 %, Danmark: 98 %, Norge: 95 %, Finland: 74 %. Kilde: Eurostat. (Andel av alt husholdningsavfall i landet, unntatt resirkulerte materialer)

Vi fortsetter å finne nye måter å gjøre verden mer bærekraftig på

Vi arbeider hele tiden hardt for å gjøre produksjonen enda mer ressurseffektiv. Målet er at vi skal utnytte 100 % av alle ressursene i produksjonen innen 2030, noe som i praksis betyr at vi eliminerer alt produksjonsavfall. Vi er ikke der ennå, og det vil ikke bli lett. Vi vil gjøre vårt beste ved å endre måten vi håndterer avfall på, hvordan vi utformer maskinene og arbeidsprosessene smartere og hvordan vi gjør kontinuerlige investeringer for hele tiden å bli bedre.

Vi er også hele tiden på jakt etter nye og bedre materialer for produkter og emballasjer, som også bidrar til bedre avfallshåndtering og ressurseffektivitet. Vi har nylig inngått et nytt partnerskap med gjenvinningsselskapet Renewi. Formålet med dette samarbeidet er å få i gang et pilotprosjekt for gjenvinning av bleier i Nederland, der vi kan få viktig kunnskap om gjenvinning for fremtiden.

Det har oppstått en feil, prøv på nytt senere.
Laster inn ...