Før og etter

Beforeandafter Hero

Hva skjer før og etter bruk?

Har du noensinne lurt på hvordan vi velger ut materialene til barnets bleier? Eller hvor de havner etter at du har kastet dem i søppeldunken ... Eller kanskje på hva man kan gjøre i produksjonen for å redusere miljøpåvirkningen? Vi vil her fortelle hvordan det fungerer.

Kun det beste er godt nok

Vi sikrer at alle materialene vi bruker, er sikre og frie for skadelige kjemikalier. Det som betyr mest for oss, er at barnet ditt har det bra. Alle materialer som vi bruker i produktene, er nøye utvalgte, av høy kvalitet og skånsomme for miljøet. Og vi sørger alltid for at leverandørene våre er like nøye som oss når det gjelder miljøaspektet, kvaliteten og arbeidsmiljøet.

Beforeandafter 1

Vi tar ansvar for helheten

For hver bleie vi produserer, sikres det at vi kjenner til hvordan produktene påvirker miljøet under hele livssyklusen. Vi kontrollerer og forsøker å minimere miljøpåvirkningen hele veien fra det første råmaterialet, under hele produksjonen, transporten, bruken og til og med etter at den brukte bleien er kastet i søppeldunken.

Vet du hvor alle bleiene havner etter at du har kastet dem i søppeldunken? Det gjør vi. Hvis du for eksempel bor i Norden, samles de brukte bleiene inn og går trolig til forbrenningsanlegg som forsyner boliger med fjernvarme og elektrisitet.*

* Forbrenning for energigjenvinning. Sverige: 99%, Danmark: 98%, Norge: 95%, Finland: 74%. Kilde: Eurostat. (Andel av alt husholdningsavfall i landet, unntatt resirkulerte materialer)

Vi fortsetter å finne nye måter å gjøre verden mer bærekraftig på

Vi arbeider hele tiden hardt for å gjøre produksjonen enda mer ressurseffektiv. Vi bygger maskinene våre og gjør prosessene enda smartere, for å hele tiden bli bedre. Vi er også hele tiden på jakt etter nye og bedre materialer for produkter og emballasjer, som også bidrar til bedre avfallshåndtering og ressurseffektivitet. Vi ønsker også å lære mer om resirkulering av bleier og vil fortsette å jobbe med det i fremtiden.

Beforeandafter 2