Ved å fortsette å bruke denne hjemmesiden godkjenner du bruken av cookies. Du kan lese mer om det her. 

close

Fosterdiagnostikk med ultralyd, KUB og andre undersøkelser

Alle undersøkelser og prøver som tilbys gravide, er frivillige. Det er selvfølgelig en lettelse og trygghet i å få vite at alt er som det skal. Samtidig er det en risiko for at du vil bli stilt overfor vanskelige spørsmål og valg hvis undersøkelsen tyder på kromosomavvik eller misdannelser.

Noen føler seg tryggere av å få kunnskap og visshet, mens andre synes det skaper unødige bekymringer under svangerskapet. Tenk etter hva du eller dere ønsker. Det går alltid an å kontakte jordmor eller lege hvis man er usikker og trenger mer informasjon. Det finnes ulike metoder for fosterdiagnostikk. Alle undersøkelser og prøver som tilbys, er frivillige.

Ultralydundersøkelse
Alle kvinner får tilbud om ultralydundersøkelse mellom svangerskapsuke 17 og 19. Det er en smertefri, enkel og ufarlig metode der man får se et ultralydbilde av fosteret.

Ultralyd er høyfrekvente lydbølger som sendes gjennom bukveggen og inn i livmoren. Noen ganger, og særlig tidlig i svangerskapet, kan man gjøre undersøkelsen vaginalt, fra skjeden. Undersøkelsen gir bilder av livmoren, barnet, fostervannet, morkaken og navlestrengen.

I dag kan man med moderne ultralydutstyr ta tredimensjonale bilder av barnet i magen. Disse bildene muliggjør grundig medisinsk observasjon, siden man kan se både bitte små detaljer og konturene av barnet.

På ultralyd kan man se følgende:
• barnets størrelse
• barnets hjerteaktivitet
• hvordan svangerskapet utvikler seg
• hvor langt ute i svangerskapet du er
• hvor mange barn som befinner seg i livmoren
• hvordan morkaken ligger i livmoren
• om barnet har alle vitale organer
• om fosteret har synlige misdannelser

Noen ganger gis det tilbud om en ekstra ultralydundersøkelse for å sjekke at barnet vokser som det skal. Når og om den gjøres, varierer fra sted til sted. Vær oppmerksom på at ultralydundersøkelsen i seg selv ikke er feilfri. Hvis det er mistanke om avvik, følger man alltid opp med utvidet fosterdiagnostikk.

Anbefalinger fra Statens strålevern om ultralyd
Statens strålevern mener at fostre bare bør eksponeres for ultralyd hvis det har et medisinsk formål. Etter forsiktighetsprinsippet bør man ikke spille inn film, ta bilder eller bestemme fosterets kjønn hvis ikke det er medisinsk begrunnet.

KUB – kombinert ultralyd og blodprøve
En KUB-test gjøres i uke 11–14. Ved ultralydundersøkelsen måler man barnets nakkefold, underhudens og hudens tykkelse i nakken. Dette ses i sammenheng med resultatet av en blodprøve som måler innholdet av svangerskapshormoner. Sannsynligheten for Downs syndrom beregnes og vurderes av leger og jordmødre med spesialisering på området.

Resultatet av KUB-testen sier bare noe om sannsynligheten og gir altså ingen sikre svar. Hvis du vil ha et sikkert svar på om fosteret har et kromosomavvik , må du også ta en fostervanns- eller morkakeprøve. I dag får alle kvinner over 38 år tilbud om fosterdiagnostikk. Dette kan du diskutere med jordmor eller lege.

Tidlig ultralyd
På tidlig ultralyd måler man nakkefolden. Da måler man det tynne væskesjiktet under fosterets hud i nakke og hals. Alle fostre har denne væsken, men et tykkere sjikt gir økt sannsynlighet for kromosomavvik.
Hvis man i tillegg tar en blodprøve noen dager før ultralyden, får man et sikrere svar. Sammen kalles da metoden for KUB, og den er beskrevet ovenfor.

Fostervannsprøve
Fostervannsprøve kan tas hvis det er økt risiko for at fosteret har et kromosomavvik. Legen stikker da en tynn nål inn i livmoren og suger opp en liten mengde fostervann, som deretter analyseres. Prøven kan tidligst gjøres i uke 15. Fostervannsprøve medfører økt risiko for spontanabort. Risikoen er cirka 0,5–1 %.

Morkakeprøve
Et alternativ til fostervannsprøve er morkakeprøve. Hvis den gravide har en kjent arvelig sykdom, eller det er stor sannsynlighet for at fosteret har et kromosomavvik, gis det tilbud om denne prøven. Den kan gjøres allerede fra svangerskapsuke 11 og anbefales hvis legen mener det er viktig å få svar tidlig. Morkakeprøve medfører økt risiko for spontanabort. Risikoen er cirka 0,5–1 %.

Andre prøver som kan tas for å undersøke barnet
Man kan ta en blodprøve av den blivende mammaen for å sjekke om det finnes antistoffer mot andre blodtyper enn mammaens egen. Både i mammaens blod og i fostervannet kan man også analysere nivået på antistoffer mot ulike virussykdommer. Hvis barnet lenger ut i svangerskapet ikke vokser slik det skal, kan man måle blodstrømmen i navlestrengen for å finne ut om barnet får det oksygenet og den næringen det trenger.
Det har oppstått en feil, prøv på nytt senere.
Laster inn ...