Databeskyttelse

Personvern – informasjon til deg som er medlem i Liberoklubben

Essity behandler personopplysninger om deg som kunde i Liberoklubben. Liberoklubben drives av Essity Hygiene & Health Aktiebolag, som har ansvaret for behandlingen av personopplysninger. Det er viktig for oss hos Libero at du føler deg trygg på måten vi behandler personopplysningene dine på. Opplysningene brukes bare for å administrere medlemskapet ditt. Vi selger aldri personopplysningene dine videre til andre bedrifter. Informasjonen nedenfor beskriver hvordan vi behandler personopplysningene dine, og hvilke rettigheter du har når det gjelder denne behandlingen.

Hvilken type personopplysninger lagres og brukes av Libero?
De personopplysningene vi har om deg og barnet ditt, kommer primært fra deg selv – da du registrerte deg som medlem, eller da du oppdaterte opplysningene du oppgav. De personopplysningene vi har, kan stort sett deles inn i følgende kategorier:

  • kontaktinformasjon, f.eks. navn, adresse og e-postadresse
  • produktinformasjon, informasjon om hvilke produkter du bestiller gjennom medlemskapet ditt
  • informasjon om barnet ditt, f.eks. alder eller termin

Hvorfor lagrer og bruker vi personopplysninger?
Libero behandler personopplysninger for å administrere kundeforholdet og gi deg som kunde en god brukeropplevelse. Dette innebærer bl.a. at vi bruker personopplysningene for å sende deg informasjon om og reklame for produktene våre, og for at du skal kunne benytte deg av tilbud i klubben eller på annen måte delta på aktivitetene som tilbys der. Vi bruker ikke opplysningene til andre formål enn medlemskapet ditt i Liberoklubben eller for å informere om og markedsføre produktene våre.

På hvilket rettslig grunnlag lagrer og bruker vi personopplysninger?
Når du søker om medlemskap i Liberoklubben og godtar de vilkårene som gjelder, har vi inngått en avtale som innebærer at vi får bruke personopplysningene dine for å administrere medlemskapet ditt og informere deg om våre tilbud og produkter. Gjennom medlemskapet har du samtykket i at personopplysningene dine brukes til bl.a. direkte markedsføring av våre produkter. Du kan når som helst melde deg ut av Liberoklubben eller reservere deg mot ytterligere informasjon om og markedsføring av produkter.

Utenforståendes tilgang til personopplysningene dine
Vi kan bruke eksterne leverandører til IT, logistikk og annen administrativ støtte (f.eks. distribusjonstjenester eller programvare-/IT-støtte). Slike leverandører kan få tilgang til personopplysningene dine i den grad det er nødvendig for at de skal få levert tjenestene sine.


Vi kan også utlevere personopplysninger til transport- eller logistikkbedrifter for at de skal kunne levere produkter til deg.

Det kan også hende at vi deler personopplysninger med selskaper i Essity-konsernet, som Libero er en del av, hvis det kreves for å sikre at vi oppfyller lovmessige krav eller for å svare på henvendelser fra myndighetene.

Det kan hende at vi deler personopplysningene dine med bedrifter i land utenfor EØS. I så fall forsikrer vi oss om at opplysningene beskyttes på samme måte som når vi behandler dem, f.eks. ved å inngå egne avtaler med disse bedriftene om behandling eller overføring av personopplysninger.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?
Vi lagrer dine, og eventuelt dine barns, personopplysninger så lenge du er medlem i Liberoklubben. Når du ikke lenger er medlem, beholder vi opplysningene i en kort periode, og deretter slettes de. I enkelte tilfeller må vi lagre opplysninger i en lengre periode hvis loven krever det. Personopplysninger kan også beholdes lenger i våre sikkerhetskopier, men i slike tilfeller gjelder det strenge regler for bl.a. tilgang til opplysningene for å sikre integriteten.

Hvilke rettigheter har du?
Du kan alltid takke nei til å få mer informasjon om eller markedsføring for produktene våre. Dessuten har du følgende rettigheter:

(i) Rett til innsyn: Du har rett til å spørre oss om hvilke personopplysninger vi har om deg, ved å be om en kopi av dem. Vi plikter også å svare på spørsmål om bl.a. hvorfor vi bruker personopplysningene, hvilke opplysninger vi har, og hvem som har fått tilgang til dem.
(ii) Rett til retting: Vi plikter å rette feil personopplysninger på forespørsel samt å komplettere ufullstendige personopplysninger.
(iii) Rett til sletting (retten til å bli glemt): I visse situasjoner plikter vi å slette personopplysningene dine hvis du ber om det.
(iv) Rett til begrensning av behandling: I visse situasjoner plikter vi å begrense behandlingen av personopplysninger hvis du ber om det. I slike tilfeller kan vi fortsette å behandle opplysningene, men bare for enkelte begrensede og lovfestede formål.
(v) Rett til dataportabilitet: I visse situasjoner har du rett til å få utlevert de personopplysningene vi har om deg, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format. I slike tilfeller kan du ha rett til å overføre disse opplysningene til en annen bedrift.
(vi) Rett til å protestere: I visse situasjoner kan du ha rett til å protestere mot at vi behandler personopplysningene dine, og det kan da hende vi må slutte å behandle personopplysningene. Du har f.eks. rett til å protestere på behandling av personopplysninger for direkte markedsføring og såkalt profilering.

Kontakt Essity:
Hvis du vil ha mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, eller hvis du vil benytte deg av noen av rettighetene som er beskrevet ovenfor, kan du skrive til oss på følgende e-postadresse: dataprivacy@essity.com

Hvis du vil klage på oss og vår behandling av personopplysninger, kan du også henvende deg til Datatilsynet (www.datatilsynet.no).