Fakta om bleier

Verdens beste bleier?

Målet vårt har alltid vært å lage de beste bleiene. De skal være behagelige å ha på og enkle å skifte. Men også snille mot miljøet. Det betyr stor bevissthet rundt valget av materialer, fremstillingsmåte og transportløsninger. Hvis du lurer på noe i denne sammenhengen, håper vi at du finner svaret her. Hvis ikke, er du velkommen til å kontakte oss.
» Liberos Forbrukerkontakt

Produksjon

Hvordan foregår produktutviklingen?

Målet vårt er klart: Vi ønsker å lage de aller beste bleiene for både barn og foreldre. Bleien skal være behagelig uansett hvilken alder barnet er i. Bleien skal dessuten være enkel å skifte, og foreldrene skal alltid kunne stole på den. Vi fokuserer altså på komfort for barnet og på det praktiske for foreldrene. Med på laget har vi småbarnsforeldre, sykepleiere, hudleger og jordmødre. Dessuten er de fleste av oss hos Libero småbarnforeldre (eller har vært det).

Hvem fant opp engangsbleien?
Vi. Året var 1955. Den innebar et kjempeskritt fremover når det gjaldt hygiene og komfort. Vi har altså lengre erfaring med engangsbleier enn noen andre.

Miljø

Hvordan kan en god bleie være bedre for miljøet?

En god bleie med stor oppsugingsevne, noe den kan ha selv om den er tynn, må ikke skiftes like ofte som en bleie med dårligere oppsugingsevne. Slik blir det mindre søppel, og samlet sett går det heller ikke med så mye materiale til å holde babyen tørr i løpet av bleieperioden. Når bleien i tillegg ikke lekker, trenger ikke sengetøyet vaskes like ofte.

Er Liberos bleier et godt miljøvalg?
Vi tar miljøutfordringene på alvor. Vi følger med på hvordan bleien påvirker miljøet i løpet av hele "levetiden" – fra råvare, produksjon, transport og bruk til den blir avfall. I våre analyser ser vi at det viktigste vi kan gjøre, er å gi produktet en god utforming og å bruke de beste materialene. Vi prøver hele tiden å redusere miljøpåvirkningen, og den grunnleggende miljøfilosofien vår er at en god bleie er bedre for miljøet.

Hva skjer under forbrenning av bleiene?
Bleiene er laget av plast og papir, og disse materialene danner hovedsakelig karbondioksid og vann i et moderne forbrenningsanlegg. Et moderne forbrenningsanlegg gir dessuten energi, både som fjernvarme og strøm.

Hva skjer med brukte bleier?
De fleste brukte bleier forbrennes og kan gi fjernvarme og strøm. Av hygieniske årsaker skal ikke brukte bleier komposteres. Selv om en stor del av materialet i bleien er fornybare, så tillater ikke dagens komposteringstandard dette.

Hvor stor del av husholdningsavfallet står egentlig bleiene for?

Av alle de kiloene med husholdningsavfall som vi nordmenn kaster, utgjør brukte bleier kun for noen få prosent.

Inneholder Liberobleiene noen materialer som krever spesialbehandling?
Libero bruker ikke materialer som krever spesialbehandling. Bleiene kan forbrennes i søppelforbrenningsanlegg og kan i tillegg komposteres i et industrielt komposteringsanlegg der plasten sorteres bort.

Hva innebærer det at alle Liberobleiene er blitt svanemerkede?
En bleie får bare tildelt miljømerket Svanen hvis den oppfyller en rekke ulike krav. Når Svanen godkjenner Liberos bleier, betyr det at de er grundig vurdert – alt fra råvarene som brukes, til måten de er produsert på. Svanemerket viser også forbrukerne på en enkel måte at de har gjort et bra miljøvalg som også tar hensyn til kvalitet og helse.


 

For mer informasjon besøk Svanemerkets hjemmeside svanemerket.no
Det har oppstått en feil, prøv på nytt senere.
Laster inn ...