Ved å fortsette å bruke denne hjemmesiden godkjenner du bruken av cookies. Du kan lese mer om det her. 

Undersøkelser, spesielle

<< Tilbake

Spesialundersøkelser

Ultralyd

Ultralydkontroll vil si at man ved hjelp av høyfrekvente lydbølger kan fremstille bilder av livmoren, barnet, morkaken, navlesnoren og fostervannet. Ultralydundersøkelsen foregår ved at en probe føres utenpå maven eller gjennom skjeden.

Alle gravide i Norge får tilbud om en ultralydundersøkelse. Det diskuteres når denne ultralyden skal foretas. Per i dag er det lovbestemt at alle skal få et tilbus i 18-19.svangerskapsuke. Dere får innkalling til ultralyd fra det sykehuset dere har fått fødeplass.Undersøkelsen er gratis. Dersom dere ønsker ultralyd før må dette gjøres hos privat gynekolog og betales selv.
 Denne undersøkelsen tar sikte på å eventuelt justere den terminen du fikk satt ved det første legebesøket, se om du har flere fostre (tvillinger, trillinger), hvor morkaken er plassert i livmoren og om det foreligger grove misdannelser hos fosteret. Undersøkelsen er så langt man vet ufarlig for deg og fosteret og er uten smerter.
Sørg for å få god informasjon om hva ultralydundersøkelsen går ut på, hensikten og hvilke valgsituasjoner du kan bli stilt overfor dersom ikke alt er som det skal være med fosteret. Selv om du får skriftlig informasjon, vil du og din partner sikkert også ha behov for en prat med jordmor/lege på forhånd. Hvis det senere i svangerskapet er mistanke om at barnet ikke vokser normalt, kan man med ultralyd vurdere barnets vekt og tilstand, samt se på mengde fostervann, barnets bevegelser og måle blodgjennomstrømningen i navlestrengen.
Flerlingesvangerskap har oftere ultralydkontroller for å se på barnas vekst og trivsel. Er man usikker på hvordan barnet ligger, avgjøres også dette ved ultralyd.

Kromosomundersøkelser

Dette kan gjøres ved at man tar prøver av fostervannet eller morkaken.
Slike undersøkelser tilbys kvinner som har økt risiko for å føde et barn med kromosomfeil eller visse arvelige sykdommer.
Spesielt får kvinner over 38 år tilbud om en slik undersøkelse da vi vet at kromosomfeil hos barnet er hyppigere hos eldre kvinner.
Hvis du får tilbud om en slik undersøkelse er det selvfølgelig opp til deg selv om du vil ha den utført.

Fostervannsprøve

Den mest vanlige måten å undersøke kromosomene på er ved å undersøke fostervannet. Med en spesiell nål koplet til et ultralydapparat, får man et stikk gjennom magen og inn i livmorhulen hvor det trekkes ut 10-15 ml fostervann, som blant annet inneholder hudceller fra fosteret. En fostervannsprøve gjøres vanligvis mellom 14 og 15 uke, og det vil ta noen få dager før man får svar på prøven.

Morkakeprøve

Morkakeprøven gjøres vanligvis ved at man fører en tynn sonde opp gjennom skjeden, gjennom livmorhalsen og inn i morkaken. Når man med hjelp av ultralydapparatet ser at sonden er på plass i morkaken, suger man ut litt vev.
En slik undersøkelse foretas vanligvis i uke 10-11. Hvor fort man får svar på prøven vil avhenge av hva man ”leter” etter, alt fra timer til flere uker.
Det er alltid en risik o ved å ta slike prøver, og man ser at risikoen for abort øker med 0,5-1% over det normale hos disse kvinnene.
Enkelte har reist kritikk mot bruk av kromosomundersøkelser, fordi man da kan ”velge hvilke barn som er verdige til å leve”. På den annen side kan den bidra til å forebygge alvorlige lidelser og forhindre at familier sliter seg ut og kanskje går i ”oppløsning”.

Nakkefold scanning

Dette er en undersøkelse hvor man vanligvis mellom 11.-13. uke måler tykkelsen av ”nakkefolden”. Når man kjenner graviditetens lengde og nakkefoldens tykkelse (avstanden mellom pilene på ultralydbildet ovenfor, svarer til nakkefoldens tykkelse), kan man beregne risikoen for om barnet har en kromosomdefekt som medfører Downs syndrom (årsak til 85% av alvorlige kromosomdefekter).
Denne undersøkelsen kan suppleres av en blodprøve, noe som øker muligheten for å finne denne kromosomfeilen. Undersøkelsene er uten risiko for barnet og tilbys kvinner over 38 år eller når det av andre grunner er en økt risiko for kromosomfeil. Ved å benytte metoden kan man unngå å utføre opp til halvparten av de morkake eller fostervannsprøver som tidligere ble utført.

3-D Ultralydscanning

Dette er en type ultralyd som gir et tredimensjonalt bilde av barnet inne i livmoren.
Undersøkelsen gjøres på private klinikker og dere må selv betale for den.

CTG – Kardiotokografi

Ved de fleste svangerskapskontroller hos jordmor/lege vil man lytte på fosterets hjerteslag med et jordmorstetoskop eller en såkalt doppler (et apparat som gjør det mulig å høre fosterlyden gjennon en høyttaler). Hvis det er tvil om fosterets hjerterytme eller tilstanden ellers, vil man som regel ta en mer nøyaktig kontroll.
Dette kan gjøres med CTG. Du må da ligge med to belter med hjertelydsmåler rundt magen fra en halv til en hel time. På et apparat kan man så lese av barnets hjerteaktivitet og livmorens sammentrekkninger (rier). Dette er også en undersøkelse mange fødeavdelinger har som rutine å ta når man kommer inn for fødsel. Da kan man følge med på hvordan barnet har det i forhold til riene.
Be om informasjon om hvorfor jordmor/lege ønsker å foreta en slik undersøkelse.

Fosterdiagnostikk

Noen gravide kvinner får tilbud om fosterdiagnostikk. Formålet med dette er å få informasjon om fosterets genetiske egenskapereller for å påvise eller utelukke sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret.Denne undersøkelsen gjøres ved hjelp av ultralyd, morkakeprøve eller fostervannsprøve.Tilbudet om fosterdiagnostikk skal gis til gravide kvinner som
• 38 år eller eldre ved forventet termin
• Kvinner og/eller partner som tidligerer har fått et barn med kromosomavvik eller nevralrørsdefekt
• Kvinner eller par som tidligere har fått barn med stoffskiftesykdom
• Kvinner eller par som tidligere har fatt et barn med alvorlig X-bundet recessiv sykdom eller hvor det er hoy risiko for at kvinnene er bærer av et slikt sykdomsanlegg
• Hvor en av foreldrene er bærer av en kromosomanomali og dermed har hoy risiko for å få barn med alvorlig utviklingsforstyrrelse
• Kvinner som har tatt et fosterbeskadigende medikament
• Kvinner som bruker medisiner fordi de har epilepsi
• I spesielle tilfeller kan kvinner eller par som er i en vanskelig livssituasjon, og som mener de ikke vil klare den ekstra belastning et funksjonshemmet barn kan medføre, få tilbud om genetisk fosterdiagnostikk

(Kilde: Nasjonale rettningslinjer for svangerskaps-omsorgen (IS -1179)

<< Tilbake

Det har oppstått en feil, prøv på nytt senere.
Laster inn ...