Ved å fortsette å bruke denne hjemmesiden godkjenner du bruken av cookies. Du kan lese mer om det her. 

Undersøkelse av den nyfødte

<< Tilbake

Den første undersøkelsen av barnet

Etter at navlestrengen er klippet over blir den lukket ved hjelp av en strikk. Jordmor vil se litt på barnet, at alt er i orden. For at barnet skal kunne suge sjekkes luftveiene, gane og munn.
Kjønnsorgan og endetarm sjekkes også. Dette gjøres ofte mens barnet ligger på mors mage.
Dere vil sikkert telle fingre og tær selv. Kanskje overveldes dere av følelser over et perfekt lite barn.
Barn har ulik mengde fett på kroppen, som vil suges opp av huden i løpet av få dager. Fettet beskytter barnets hud og skal ikke vaskes bort. Det sitter spesielt inne i alle hudfolder og mellom kjønns-leppene på piker.

Vi vet nå at for å få en vellykket startpå ammingen, trenger dere og barnet ditt fred og ro inntil barnet har suttet på brystet for første gang. Jordmor vil derfor vente med videre undersøkelse av barnet til senere.
Mener hun at det likevel er nødvendig å undersøke barnet straks, vil hun forklare hvorfor.
Når det passer blir barnet veid og det blir tatt et ca. lengdemål, før det blir kledd på, slik at det ikke blir unødvendig avkjølt.
Deretter vil dere få den lille inn til dere igjen, slik at dere kan kose dere sammen og slappe av etter noen slitsomme timer.
Før dere får reise hjem skal barnet ha en grundig undersøkelse av barnelege.
 

K-Vitamin

K-vitamin bidrar til at blodet koagulerer – levrer seg.
Siden produksjonen av K-vitamin ikke kommer i gang umiddelbart etter fødselen, velger man å gi barnet dette straks etter det er født.
Dette gis enten som en sprøyte i låret eller som dråper i barnets munn.


Legeundersøkelse av barnet

Fødselen innebærer en betydelig miljøforandring for barnet. I fosterlivet har moren sørget for alle barnets behov, og belastningen på barnets egne organer har vært liten. Ved fødselen forandres dette brått, og barnet må plutselig selv overta en rekke livsfunksjoner. Denne omstillingsprosessen forløper ikke alltid like greit. De største forandringene skjer i lungene, som ikke har vært i kontakt med luft før, og i hjertet, der blodet plutselig strømmer på en helt annen måte. Også nyrene og leveren får nye oppgaver, og magen og tarmene skal begynne å jobbe, siden maten ikke lenger tilføres som ferdige næringsstoffer gjennom morkaken. Dessuten må barnet selv produsere varme for å holde normal temperatur. Dette har barnet i begynnelsen ofte litt problemer med, og både lav temperatur og feber kan sees de første dagene etter fødselen uten atdette er tegn på sykdom.

Hva er hensikten med undersøkelsen?

Dersom det foreligger alvorlig sykdom eller svikt i noen organfunksjoner hos barnet, vil dette som regel vise seg straks etter fødselen, slik man kan se hos barn med alvorlig medfødt hjertefeil, eller barn som er født lenge før tiden, der lungene ofte er så umodne at problemene melder seg straks etter fødselen. Slike barn blir selvfølgelig raskt flyttet over til barneavdelingen for undersøkelser og behandling. Dersom barnet synes friskt ved fødselen, blir det liggende på barselavdelingen. Når barnelegen undersøker disse barselbarna senere, er det for å se om ellers friske barn viser tegn på avvik fra de normale startvansker, som alle barn kan ha.
I tillegg er det selvfølgelig viktig å påvise annen sykdom og eventuelle misdannelser. Vanligvis vil barnet bli undersøkt i løpet av de første dagene, og ved noen sykehus også den dagen mor og barn skal reise hjem. Spesielt skjer dette hvis det har vært problemer med barnet i barseltiden.

Blodprøve

Det tas en blodprøve av alle barn i Norge når de er 4 dager gamle.
Denne prøven tas for å finne ut om barnet har sjeldne stoffskiftesykdommer.
Det er to sykdommer man ser etter. Den ene heter hypothyreose og den andre heter PKU (tidligere kaldt Føllings sykdom). Det oppdages ca. 17 barn med hypothyreose og 3-5 barn med PKU årlig.

Hva er PKU?

Fenylketonuri (PKU, engelsk Phenylketonuria) tidligere kalt Føllings sykdom, er en alvorlig stoffskiftesykdom som gir forhøyet fenylalanin i blodet. Ubehandlet fører dette til alvorlig psykisk og fysisk utviklingshemning. Barn med PKU får i dag kostbehandling fra de er 10-20 dager gamle og utvikler seg normalt.

Hva er hypothyreose?

Dette er en tilstand som skyldes svikt i skjoldbruskkjertelen. Ubehandlet kan den føre til forsinket utvikling av barnet både fysisk og mentalt.
Barn som får riktig behandling utvikler seg normalt.

Hva er det første barnelegen ser på?

Undersøkelsen av det nyfødte barnet starter som regel ved at barnelegen ser på barnet.

Gulsott

Det er viktig å legge merke til hudfargen, for å vurdere om barnet er spesielt blekt, som tegn på blodtap, lav blodprosent eller gulsott. Dette siste er kanskje det aller vanligste startproblem nyfødte barn kan ha. Her skal bare nevnes at gulsott skyldes at den umodne leveren ikke makter å skille ut det gule fargestoffet bilirubin. Dette blir laget når fosterblodet brytes ned i milten og gradvis erstattes med nytt blod. Alle barn blir derfor gule etter fødselen. Hvis gulsotten blir sterk, må barnet ofte få lysbehandling, noe som er en vanlig årsak til at oppholdet på barselavdelingen blir forlenget med noen dager.

Huden

Spesielt mørk hudfarge kan man også se dersom barnet har hjertesykdom. Som regel er imidlertid mørk hudfarge hos ellers lyse barn tegn på at barnet har høy blodprosent, som nyfødte normalt kan ha. Hos mange nyfødte vil huden i løpet av de første levedagene bli flekkvis rødflammet. Dette har ikke noe med vanlig allergi å gjøre, og barnet føler heller ikke noe ubehag. Utslettet forsvinner av seg selv like fort som det kommer. Hos noen barn kan det komme en fyrstikkhode stor hevelse i sentrum av det rødflammede. Det kan da ofte se ut som en hudinfeksjon. I slike tilfeller vil man ta en bakterieprøve av huden for å være sikker.
Det er viktig å legge merke til hvordan barnet puster, fordi mange forstyrrelser i hjerte- og lungefunksjonen etter fødselen ofte gir seg til kjenne ved en altfor hurtig pusterytme. En undersøker også om barnet viser normale bevegelser og om skriket er normalt kraftig.
 

Er barnet født til riktig tid?

I løpet av undersøkelsen av barnet vurderes også om barnet er fullbåret, født for tidlig eller født for sent. Tegn på at barnet er født for tidlig kan være liten lengde og vekt, og såkalte prematuritetstegn, som rikelig med ullhår på kroppen, bløte ører uten brusk, korte negler, rødlig hudfarge og dårlig utvikling av brystkjertel og brystvorte, samt mye talg på huden. Barn som har gått langt over tiden, er ofte tørre og skrukkete i huden, særlig på hender og føtter, og neglene er ofte lange. Barnelegen vil vurdere disse funnene sammen med opplysninger om terminen bestemt ved ultralyd eller etter menstruasjon.

Hva undersøker barnelegen deretter?

Når barnelegen har avsluttet denne delen av undersøkelsen av barnet og funnet at alt er i orden, er på mange måter det viktigste gjort. Det er sjelden at et barn som virker friskt når man ser på det, likevel har livstruende sykdommer eller mangler. Den videre undersøkelsen tar derfor sikte på å finne mindre alvorlige feil eller avvik. Forskjellige leger har ofte forskjellige rutiner for hvordan de går frem ved denne undersøkelsen. Undersøkelsen er imidlertid mer omfattende enn det kan se ut til.

Føttene

Ofte vil man begynne med føttene. Det er her viktig å påvise medfødt klumpfot eller andre feilstillinger, som ikke er så uvanlig. Store feilstillinger krever ofte vurdering og behandling av eksperter (ortopeder). De fleste feilstillinger skyldes imidlertid at barnet kan ha ligget litt trangt i livmorhulen.
Dette vil ofte rette seg selv i løpet av noen dager, eventuelt ved hjelp av litt fysioterapi, noe ofte foreldrene selv kan gjøre i forbindelse med stellet.

Hoftene

Det er også viktig å undersøke hoftene. Medfødt hoftefeil sees hos ca. 7 av tusen barn, særlig hos piker. Det er også en økt risiko hos barnet dersom andre søsken eller foreldre har hatt det samme, eller om barnet har ligget i seteleie. Stabiliteten i hoftene undersøkes ved Ortolanis/Barlows prøve. I tvilstilfeller kan man også få hoftene undersøkt med ultralyd.
Finnes det feil ved hoftene behandles de oftest med en pute mellom bena, Frejkas pute eller med skinner. Hvor lenge behandlingen må foregå er individuelt.
Ved første besøk på helsestasjonen er det vanlig å undersøke hoftene på nytt for å se at alt er normalt.

Kjønnsorganene

Samtidig som man har undersøkt hoftene, hører det også med å se nøye på kjønnsorganene og kjenne på lyskepulsen.
Hos piker er det vanlig at det er litt utflod fra skjeden.Dette kommer av den hormonstimuleringen som barnet har vært utsatt for i svangerskapet.
Hos guttene er det ikke uvanlig at den ene testikkelen kan mangle i pungen, men da vil den ofte finnes under huden høyere oppe i lysken. Som regel vil dette rette seg i løpet av første leveår.
Manglende lyskepuls kan være et tegn på forsnevring i hovedpulsåren. Om ikke denne undersøkelsen gjøres på barselavdelingen, bør den i alle fall gjøres på helsestasjonen senere i spedbarnsalderen.

Magen

Etter å ha undersøkt ben og hofter er det naturlig å gå videre til magen. Undersøkelsen av magen er ikke så viktig nå som den var før, da de fleste misdannelser i nyrer og tarmer vil være oppdaget ved ultralydundersøkelsen tidligere i svangerskapet. Det kan imidlertid finnes andre feil, f. eks. blødninger i forbindelse med fødselen. Ved å kjenne på magen kan man som regel få mistanke om det er noe unormalt ved lever, milt og nyrer.

Hjerte og lunger

Etter magen er det hjerte og lunger som står for tur. Undersøkelsen av disse organene krever at man lytter med stetoskopet, og det er best om barnet er rolig. Dette går ofte fint dersom barnet har noe å suge på, f. eks. sine egne fingre. Hjertet undersøkes først og fremst for å høre om det er bilyd, og om det er en regelmessig og normal rytme. Bilyder finnes ved hjertefeil, men de første dagene etter fødselen er bilyder oftest forårsaket av den normale omstillingsprosessen som hjertet må gjennom. På den annen side kan det hende at barn med ordentlig hjertefeil ikke har bilyd før de er blitt noen uker gamle. Det er derfor viktig at man også lytter på hjertet ved 6 ukers kontrollen, selv om alt ble funnet normalt etter fødselen.
Videre er det viktig å lytte på lungene for å kontrollere at pustelyden er lik på begge sider. Som regel vil man allerede ved den generelle undersøkelsen ha fått mistanke om at det foreligger lungeproblemer, f. eks. ved at barnet puster fort og anstrengt.

Hodet

Etter at man har undersøkt brystet, er det naturlig å gå videre til hodet. Legen ser inn i barnets munnhule, evt. kjenner med en finger om det er ganespalte. Mange barn vil også kunne få en skjev nese i forbindelse med fødselen. Dette skyldes at den bløte fremre neseskilleveggen har forskjøvet seg. I så fall bør den settes på plass igjen innen noen dager. Øynene undersøkes også med en spesiell lykt for såkalt rød refleks. Den viser at hornhinne og linse er klare. Hos mange barn er øyelokkene så hovne etter fødselen at denne undersøkelsen blir vanskelig. I så fall bør også rød refleks kontrolleres på helsestasjonen ved 6 ukers kontrollen.
Legen vil dernest kjenne på de bløte delene av hodet (fontanellen), og se om det har blitt blødninger under huden i bakhodet. Dette kan man se som en stor og bløt kul (kefalhematom) hos noen barn.

Reflekser

Undersøkelsen avsluttes ved at legen vurderer såkalte primitive reflekser. Dette er reaksjonsmønstre som finnes hos barnet i de første levemåneder, men som er et godt tegn på at barnets hjerne og nervesystem har det bra. Den viktigste av disse refleksene er den såkalte Moros refleksen, også kalt omklamrings refleksen. Den kan utløses på forskjellige måter, f.eks. ved kraftige lyder, ved at man plutselig slipper tak i barnets hender, eller ved at barnet kjenner underlaget under seg svikte, f. eks. ved at hodet slippes forsiktig litt bakover. Barnet vil da slå ut med begge armene, som om det vil klamre seg til noe. Dersom denne refleksen ikke er tilstede, kan det skyldes at barnets hjerne er sløvet, f.eks. etter en hard fødsel. Dersom refleksen bare kommer på den ene siden, skyldes det ofte at armen på den andre siden er skadet, f.eks. hvis kravebenet er brukket.
En annen refleks er den såkalte griperefleksen. Den utløses ved at man berører barnets håndflate med en finger, og barnet vil da straks gripe kraftig rundt fingeren. Suge- og søkerefleksen som gjør at barnet vrir hodet mot siden dersom man stryker det på kinnet, har som regel moren fått oppleve før barnelegen har sett på barnet. De fleste av disse primitive refleksene forsvinner normalt ved 3-4 måneders alder.

Tonus

Tonus er et uttrykk for spensten i barnets muskulatur. Legen kan undersøke denne ved å holde barnet løftet opp i mageleie med en hånd under magen. Et spesielt slapt barn vil da henge som en sekk over hånden. Når man holder barnet på denne måten, kan man også lett få sett på ryggen og ryggsøylen.
Måling av surstoffinnhold i blodet
Noen barselavdelinger å måler surstoff innhold i blodet hos nyfødte ved hjelp av et lite apparat som legges på huden, pulsoksymetri. Med en slik teknikk kan man få holdepunkt for om det er nødvendig med spesielle undersøkelser av hjertet (ultralyd). Barn med medfødt hjertefeil kan ofte ha lav surstoffspenning i blodet, og diagnosen kan derfor stilles før symptomene blir tydelige.

Lag huskeliste til legeundersøkelsen

Legeundersøkelsen av barnet tar vanligvis mellom 5 og15 minutter. En del av de opplysningene legen trenger for å vurdere barnet ditt, finner han i fødejournalen. Er det ting som ikke står nevnt der, vil han ofte spørre deg om dette. Det er likevel fint om du selv passer på å nevne de spesielle tingene som du tror kan være av betydning, f. eks. unormale ting hos tidligere barn og nære familiemedlemmer (hoftefeil), kjente sykdommer i familien (hjertefeil, spesielle arvelige sykdommer), osv. Dersom det er andre ting du vil spørre om, er det lurt å lage en liten huskeliste. Er det likevel ting du har glemt, kan du selvfølgelig spørre personalet om du kan få snakke med barnelegen neste gang han kommer til barselavdelingen.
Det er fint hvis faren også er tilstede når barnelegen undersøker barnet.
Da slipper du å fortelle hva barnelegen har sagt og far får også anledning til å stille spørsmål.

 

<< Tilbake

Det har oppstått en feil, prøv på nytt senere.
Laster inn ...