Ved å fortsette å bruke denne hjemmesiden godkjenner du bruken av cookies. Du kan lese mer om det her. 

Tvillinger/trillinger

<< Tilbake

Tvillinger/trillinger

I 2010 ble det født 980 tvillingpar og 22 trillingsett i Norge. dette tilsvarer 16,5 prosent flerfødsler per 100 fødsler.

Tvillinger på vei

Når man er gravid og kommer til kontroll,
kan det være overveldende å få beskjeden om at dere venter tvillinger.
Når man er gravid og kommer til kontroll, kan det være overveldende å få beskjeden dere venter tvillinger. For mange er det dobbel lykke, og for andre er det kanskje en sjokkbeskjed man mottar med bekymring. Men de aller fleste opplever familiesituasjonen med tvillinger som positiv.

Gjennomsnittsalderen på tvillingmødre er høyere enn tidligere og det skyldes blant annet at kvinner i dag mottar oftere hjelp i form av assistert befruktning. 15 av 1000 fødte er tvillinger, de fleste toeggete. Disse har hver sin morkake og ligner ikke mer enn søsken flest. Eneggete er alltid av samme kjønn og har samme arveegenskaper. De er så godt som identiske og mange ser ikke forskjell på dem. Ved tidlig ultralyd i uke 12-15 kan man se om tvillingene har felles morkake. Hvis de har felles morkake er det større risiko for barna og de følges opp hyppigere og med tette ultralyder. Om de utvikler transfusjonssyndrom (TTTS) som medfører at den ene vokser og ikke den andre, kan dette laserbehandles i uke 15-25.
Mange gravide har selv mistanke til at det kan være tvillinger, da magen vokser fortere enn forventet. Den tvilling gravide er oftere mer trett og har kraftigere og lengre morgenkvalme. Alle fysiologiske plager ved et svangerskap forsterker seg når man venter to.

Gledesjokket over å vente to babyer forandrer seg til å tenke praktisk. De vordende foreldrene lurer ofte på:
• Hva venter oss?
• Hvordan vil svangerskapet forløpe?
• Kommer jeg til å gå til termin?
• Må jeg sykmeldes og i hvilken uke er det vanlig?
•Hvor ofte må jeg gå til kontroll?
• Utstyr – hva må vi kjøpe?
• Har vi rett til offentlig hjelp?

Dette og mye mer stiller foreldrene spørsmål om. De fleste bruker internett aktivt til å finne svar. Tvillingforeldreforeningen (TFF), tvlling.no har både litteratur og kurs for tvilling-gravide. Man vil jo være så godt forberedt som mulig.
Man går hyppigere til kontroll med 2 i magen både til lege og jordmor. Sykmelding vurderes fortløpende i samsvar med lege etter hvordan mor og barn har det, og de aller fleste er sykmeldt innen uke 28. Svangerskapsomsorgen i Norge er god og flere er i jobb tettere på termin enn tidligere ved å få arbeidssituasjonen tilrettelagt.

Risiko for tidlig fødsel

Risikoen for for tidlig fødsel er større med tvillinger enn med enkeltfødte barn. Den tvillinggravide går sjelden over tiden, og mange får planlagt keisersnitt i uke 38 om ikke annet er planlagt. Over halvparten av tvillingfødslene foregår vaginalt. Det er svært forskjellig praksis fra sykehus til sykehus, så sørg for informasjon fra det sykehuset du skal føde på. Tvillingfødsler foregår på sykehus med avdeling for nyfødt intensiv, dette for best mulig forberedelse i tilfelle noe uforutsett skjer under fødselen. Den tvillinggravide legger på seg mer enn en som er gravid med et barn, 12-14 kg er normalt, men mange legger på seg mer. Trøsten er at ammingen setter i gang kroppens hormoner og mange opplever at vekten går raskt ned etter fødsel. Viktig å huske hva man har lært av knep til å komme i form igjen etter fødsel.

Fødsel og opphold på sykehuset

Som tidligere nevnt, er det ikke uvanlig at tvillinger fødes før tiden. Når dere ankommer fødeavdelingen blir dere tatt i mot og alle papirer blir ordnet. Det er ofte mange mennesker til stede ved tvillingfødsel, men med unntak av studenter så har både jordmødre, barnepleiere, anestesi lege og fødselslege sin funksjon. Husk de er dere for å ta godt vare på deg som gravid, barna og far. Åpningstiden for barna er felles, men du vil ha utdrivningsrier for hvert barn. Akutt keisersnitt forekommer og kan virke voldsomt da ting skjer fort. Især far som er på sidelinjen kan oppleve dette skremmende. Men det er alltid noen tilstede for å ta vare på og informere far. Ved planlagte keisersnitt er begge foreldre informert på forhånd. Det er derfor viktig at dere har fått så mye informasjon som mulig om hva som skjer på sykehuset før dere kommer dit. Ikke vær redd for å stille spørsmål når dere er på fødeavdelingen på omvisning, jo mer dere vet jo lettere er det å møte forberedt.
Om alt er normalt sendes mor og barn hjem etter 3-5 dager. Med keisersnitt kan det ta noe lenger tid. Er barna født for tidlig kan man oppleve at de blir på nyfødt intensivavdelingen og at foreldrene sendes hjem. Dialogen mellom foreldre og personalet er viktig slik at foreldrene føler seg trygge. Ved hjemkomst, sørg for at mor og far har de første ukene sammen til å bli kjent med de nye nurkene. Utnytt permisjonsukene dere kan ta ut samtidig og vær sammen de første ukene i den nye familiesituasjonen. Lykke til.

<< Tilbake

Det har oppstått en feil, prøv på nytt senere.
Laster inn ...