• Lære å snakke

  • Skjematisk oversikt over barnets motoriske utvikling fra 0 til 18 måneder

  • Barnets separasjonsangst er en del av utviklingen